print terug


PERSBERICHT

14 juni 2002


Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen

In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.

Het Europees Parlement sluit zich met haar resolutie aan bij de eisen van de Global March Against Child Labour en de Europese 'Clean Clothes Campaign'.
In Nederland voeren Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Kampagne, FNV en CNV Jongerenorganisatie actie voor betere arbeidsomstandigheden in de sportgoederenindustrie onder het motto 'Onrecht scoort slecht'.*

Het Europees Parlement meent dat onlangs verschenen rapporten 'duidelijk aantonen dat in beide landen [India en Pakistan] er nog steeds veel kinderen, soms niet ouder dan 10 jaar, voetballen fabriceren'. Zij stelt dat kinderarbeid 'de armoede doet voortbestaan en ontwikkeling verhindert doordat salarissen laag worden gehouden [en] volwassenen werkloos worden gemaakt'.

Opmerkelijk is ook dat het Parlement alle sportartikelfabrikanten verzoekt om de productieplaatsen van sportartikelen bekend te maken en te zorgen voor onafhankelijk gecontroleerde verslagen. Daaruit zou moeten blijken dat hun productie in overeenstemming is met het FIFA-contract en dat werknemers met de uitbetaalde lonen in hun levensonderhoud kunnen voorzien.
Verder doet het Europees Parlement ook een oproep aan de voetballers en de clubs die hen vertegenwoordigen ervoor te zorgen dat sponsorbedrijven geen gebruik maken van kinderarbeid bij de fabricage van hun producten.

* Vandaag vertrekt een 48-uur durende estafette van Assen naar het Festival Mundial in Tilburg over een route van meer dan 450 kilometer langs 15 plaatsen. De honderden amateur-sporters dragen een verklaring mee - als eerste ondertekent door de spelersgroep van Ajax 1 - die in Tilburg aan Lodewijk de Waal, voorzitter van de FNV, wordt aangeboden.

Zie ook:
- resolutie: www.indianet.nl/resepnl.html
- samenvatting rapport India: www.indianet.nl/sumchlab.html
- Pakistan informatie: www.timesonline.co.uk/article/0,,3-303481,00.html
- rapport China: www.cleanclothes.org/wk2002/chinareport.htm
- Global March - World Cup campaign: www.globalmarch.org/world-cup-campaign/

Contactpersonen: Gerard Oonk: 030-2321340 (over inhoud campagne en resolutie) en Esther de Haan: 06-52041087 (over estafette en campagne).

De Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep, de FNV en de CNV Jongerenorganisatie voeren ook en petitie-actie gericht op uitvoering van de FIFA beloftes. Zie: www.indianet.nl/vbpetitie.html


Landelijke India Werkgroep - 14 juni 2002