print terug

Ministerie van Buitenlandse Zaken

PERSBERICHT

9 juni 2003


Van Ardenne verwelkomt einde hulprelatie met India


Minister van Ardenne verwelkomt de stap van de Indiase regering om de hulprelatie met een 14-tal landen, waaronder Nederland, te beëindigen. India heeft Nederland afgelopen week door middel van een brief op de hoogte gesteld van haar besluit om af te zien van rechtstreekse ontwikkelingshulp van regeringen, de zogenoemde bilaterale hulp. Van Ardenne zal als reactie hierop de Indiase regering begin deze week een brief sturen waarin ze India verzoekt de thans lopende Nederlandse programma's over te nemen.

Volgens van Ardenne toont India zich met deze stap verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. 'Als India zegt zelf de armoedebestrijding aan te kunnen en de bilaterale relatie op een andere leest te willen schoeien, dan moeten we dat uiteraard accepteren', aldus de bewindsvrouwe. 'We houden de relatie met India in stand, alleen zal deze nu meer op politieke leest worden geschoeid'. Ze vindt het uitstekend dat India deze nieuwe fase ingaat. Ze zal India tegemoet komen om de wensen van de Indiase regering zo snel mogelijk om te zetten in daden. Daarom zal van Ardenne deze week India verzoeken om de nog lopende verplichtingen ten aanzien van de programma's van Nederland over te nemen. Nederland heeft in India programma's in de deelstaten Gujarat, Andhra Pradesh en Kerala op het gebied van water, (basis)onderwijs, milieu, rurale ontwikkeling, zelfbestuur en geestelijke gezondheidszorg. Op nationaal niveau ondersteunt Nederland programma's op het gebied van vrouwen- en meisjesonderwijs en HIV/AIDS bestrijding.

In 2002 gaf Nederland voor 58 miljoen euro aan ontwikkelingshulp. Voor 2003 is een bedrag van 71 miljoen euro begroot.

Zie verder: www.minbuza.nl.Landelijke India Werkgroep - 13 juni 2003