print terug


PERSBERICHT

IVAM
Research and Consultancy on Sustainability

1 juni 2004


Onderneemt Nederland echt maatschappelijk verantwoord in China?


Bekende multinationals zeggen maatschappelijk verantwoord of duurzaam te ondernemen. Minder milieubelasting, goede arbeidsomstandigheden en een verantwoorde economische situatie, kortom aandacht voor people, planet en profit. Onderzoeks- en adviesbureau IVAM heeft een effectief instrument ontwikkeld waarmee bedrijven hun buitenlandse vestigingen kunnen doorlichten op duurzaamheid. Om het instrument te testen zijn zowel Nederlandse als Chinese vestigingen bezocht van Nederlandse multinationals. Akzo Nobel was één van de case studies. De Nederlandse vestigingen presteren beter dan de Chinese, maar in beide landen zijn de claims die het hoofdkantoor maakt niet volledig terug te vinden op de werkvloer.

China en Nederland samen onder de loep
De uitspraken van Nederlandse multinationals, veelal in Business Values, gedragscodes of beleidsprincipes vastgelegd, vormen het uitgangspunt voor dit onderzoek. Van vier bedrijven is een Nederlandse en een Chinese vestiging doorgelicht om de mate vast te stellen waarin dit beleid tot uiting komt. De omstandigheden in beide landen zijn erg verschillend en ook de activiteiten van de vestigingen kunnen nogal uiteenlopen. Toch blijkt een effectieve meetmethode mogelijk en zijn de resultaten uit beide landen goed met elkaar te vergelijken. Het instrument biedt verder de mogelijkheid om nog meer vestigingen uit andere landen met elkaar te vergelijken of om ieder jaar de voortgang te volgen. De methode gaat in op vier gebieden: het integreren van milieu, sociale en economische aspecten, een ketenbenadering, een stakeholderbenadering en een lange termijn visie met een continue verbetering.

Resultaten
Van de vier onderzochte multinationals die uitspraken hebben gedaan over maatschappelijk verantwoord ondernemen, is er slechts één die dit beleid volledig op de werkvloer toepast. Dit betekent niet dat de andere bedrijven alleen met mooie woorden komen en vervolgens niets uitvoeren. De vestigingen zijn nog niet zover dat alle aspecten die in het beleid genoemd worden al zijn ondergebracht in de dagelijkse werkzaamheden. De Nederlandse bedrijven zijn daarbij verder dan de Chinese vestigingen. Gezondheid, veiligheid en milieu worden in Nederland over het algemeen wel stelselmatig aangepakt. In China is een duidelijke inhaalslag noodzakelijk. Met name sociale en economische onderwerpen als arbeidsrechten, fair trade en sociale projecten vragen structurele aandacht in beide landen.


Een geanonimiseerd rapport is tegen Euro 8,- te bestellen bij:
Linda Bakker
Telefoon: 020-5256374
Fax: 020-5255850 lbakker@ivam.uva.nl
www.ivam.uva.nlLandelijke India Werkgroep - 22 juli 2004