print terug


PERSBERICHT

Ministerie EZ en
Kenniscentrum MVO

28 juni 2004


Staatssecretaris Van Gennip:
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook goed voor winstgevendheid


Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen moreel juist. Het is ook de beste aanpak om continuïteit en winstgevendheid te garanderen. Het hoort dus niet alleen, het kan ook lonen. Dit zei Staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken bij een bijeenkomst van het Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit centrum, een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, opent in het najaar officieel haar poorten, maar heeft vooruitlopend daarop een 1e bijeenkomst met stakeholders in de Schouwburg van Den Haag georganiseerd.

Staatssecretaris van Gennip gaf in haar welkomstwoord aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hoog op haar agenda te hebben staan en verwacht dat het Kenniscentrum er debet aan is dat meer bedrijven zich bewust worden van de voordelen van MVO. Volgens de Staatssecretaris zijn er tal van harde, zakelijke argumenten waarom MVO cruciaal is voor het succes van een onderneming. Zo geeft MVO bedrijven een streepje voor bij het werven van en vasthouden van medewerkers en zorgt MVO voor een betere profilering van bedrijven en producten, ook in een krimpende markt. 67% van de Nederlanders zegt bij aankoopbedrag regelmatig rekening te houden met MVO. Hieruit blijkt dat consumenten steeds bewuster gaan consumeren Hier valt dus echt nog een wereld te winnen voor bedrijven, aldus de Staatssecretaris. Ook kan MVO helpen het publieke vertrouwen in het bedrijfsleven te herstellen. Het vertrouwen dat volgens de Staatssecretaris door beursschandalen en de discussie over topinkomens een behoorlijke knauw heeft gekregen.

Eén van de taken van het centrum wordt om de rol van MVO binnen het MKB verder uit te bouwen. Juist voor het MKB, als motor van onze economie, zijn er volop mogelijkheden om invulling te geven aan de begrippen people, planet, profit. Zowel in Nederland als daarbuiten zijn er tal van inspirerende voorbeelden. Zoals van een slibverwerkend bedrijf, een woonwinkel, een autoschadehersteller, een dierentuin en het bedrijf dat pruimtomaten teelt en vorige week daarvoor uit handen van de Minister van LNV de MVO stimuleringsprijs won. Overigens benadrukte de Staatssecretaris dat het bij MVO niet alleen rozengeur en maneschijn is, maar dat het ook vaak gaat om lastige ethische afwegingen. Internationaal ondernemen in conflictgebieden betekent veelal dat bedrijven zich voor dit soort afwegingen gesteld zien. De overheid onderkent dit.

Een andere taak van het centrum is om de stakeholderdialoog tussen bedrijven, maatschappelijke organisaties én overheden op gang te brengen en te faciliteren. Eén van de themas waarover in de Schouwburg van gedachten werd gewisseld. In dit geval onder voorzitterschap van Staatssecretaris van Gennip en Margreeth de Boer, voorzitter van het bestuur van het Kenniscentrum MVO. Volgens Johan Wempe, directeur van het Kenniscentrum MVO en deeltijd hoogleraar bedrijfsethiek aan de Eramus Universiteit Rotterdam wordt de roep om spelregels over hoe deze dialoog gevoerd moet worden, steeds luider. Spelregels zijn niet alleen nodig voor de bedrijven maar voor alle stakeholders die deelnemen aan zo'n dialoog.

Volgens staatssecretaris Van Gennip moeten bedrijven nu de kans grijpen en MVO een serieuze plaats in hun bedrijfsvoering geven. Wanneer resultaten uitblijven, bestaat de kans dat anderen ons de les gaan lezen en iets gaan opleggen.


Meer informatie over het Kenniscentrum op www.mvocentrum.nl
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl.Landelijke India Werkgroep - 22 juli 2004