print terug


PERSBERICHT

6 oktober 2004


TNS NIPO: Nederlanders tegen kastendiscriminatie

Campagne 'Stop kastendiscriminatie - Steun de Dalits!' van start


Kastendiscriminatie is een mensenrechtenprobleem dat de hele wereld aangaat. Dat is de mening van 70% van de Nederlanders, zo blijkt uit recent onderzoek door TNS NIPO in opdracht van de Landelijke India Werkgroep.

Twee van de vijf ondervraagden weet dat er een 'kastenstelsel' is. De beschrijvingen ervan verwijzen onder meer naar India, hindoeïsme, rangen en standen door geboorte bepaald, apartheid, arm en rijk, 'uitgestotenen', onmenselijkheid en een 'verwerpelijk hiërarchisch systeem'. Of zoals iemand het omschrijft: 'Je wordt geboren in een bepaalde kaste en tijdens je leven zul je nooit hogerop komen'.

Aan alle geïnterviewden werd de volgende omschrijving van het kastenstelsel voorgelegd "een stelsel waarbij mensen op basis van hun geboorte worden ingedeeld bij een bepaalde kaste. Er zijn vier hoofdkasten en een groep die 'Dalits', 'kasteloos' of 'onaanraakbaar' wordt genoemd. Vroeger heette deze laatste groep paria's. De meeste kastelozen hebben - door hun positie - te maken met diverse vormen van discriminatie. Er zijn in de wereld ruim 250 miljoen mensen kasteloos".
Op basis van deze definitie waren, volgens TNS NIPO, zeven op de tien ondervraagden van mening dat 'kastendiscriminatie een mensenrechtenprobleem is dat de hele wereld aangaat.' Van die mensen is 9% zeker en 43% waarschijnlijk wel bereid om een actie tegen kastendiscriminatie te steunen, bijvoorbeeld door het tekenen van een petitie of het meelopen in een demonstratie.

Start campagne 'Stop Kastendiscriminatie'
Op zaterdag 9 oktober a.s. gaat de campagne 'Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!' van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) in Utrecht van start. DNN bestaat uit CMC, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax , Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep.
Terwijl de Nederlandse bevolking, daarover geïnformeerd, kastendiscriminatie als een internationaal mensenrechtenprobleem ziet, zijn de Nederlandse regering en de Europese Unie nog nauwelijks actief rond dit ingrijpende en zeer omvangrijke mensenrechtenprobleem. Het Europees Parlement en de deskundigen van de VN Mensenrechtencommissie hebben luid en duidelijk laten weten dat zij een veel actiever beleid willen van de EU en de VN, maar tot nu toe met weinig resultaat. De campagne 'Stop Kastendiscriminatie' wil daar verandering in brengen, samen met haar partners uit onder meer India, Nepal, diverse Europese landen en de VS (waaronder Human Rights Watch).

Wij nodigen u van harte uit voor de startbijeenkomst op 9 oktober in Utrecht met onder meer:
een Indiase spreekster, de Nederlandse mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk, de Europese politici Max van den Berg (PvdA) en Erik Meijer (SP) en Eerste Kamerlid Sam Pormes (GroenLinks).
Plaats: Landelijke India Werkgroep, Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht; Tijd: 13.00 tot 17.00.

Meer informatie vindt u op www.indianet.nl/Dalits; voor een India Nu-artikel over recente politieke ontwikkelingen op dit gebied: www.indianet.nl/in-dalits.

Voor informatie over de campagne 'Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits!', ga naar www.indianet.nl/dnncampagne.html.
Wilt u op zaterdag 9 oktober de startbijeenkomst (met sprekers, film en politieke discussie) bijwonen, geef u dan op via www.indianet.nl/campagnestart.html.

Voor nadere informatie:
Gerard Oonk, coördinator Landelijke India Werkgroep
030-2321340  e-mail: g.oonk@indianet.nl


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....
Landelijke India Werkgroep - 7 oktober 2004