print back/terug
DNN Dalit Netwerk Nederland
CMC • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

MEDIA BERICHT

5 november 2004


EU-India Top:
Kastendiscriminatie hoort op de agenda!


Nederlandse Mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk:
‘Schending rechten van 260 miljoen kastelozen is een internationaal mensenrechtenprobleem’Als voorzitter van de Europese Unie moet Nederland de schending van de mensenrechten van 170 miljoen Indiase kastelozen (Dalits) aan de orde stellen tijdens de EU-India Top die a.s. maandag 8 november plaatsvindt. Dat bepleit het Dalit Netwerk Nederland (DNN), een netwerk dat bestaat uit zes Nederlandse ontwikkelings- en mensenrechtenorganisaties.

Bespreking van dit onderwerp tijdens de EU-India Top zou het logische vervolg zijn van een recente toespraak van Mensenrechtenambassadeur Piet de Klerk, waarin hij de schending van de rechten van 260 miljoen kastelozen in Azië en Afrika betitelde als ‘een internationaal mensenrechtenprobleem’1. Door het onderwerp te agenderen zou de EU eindelijk gevolg geven aan de aanbevelingen van het Europees Parlement over dit onderwerp in diverse mensenrechtenrapporten en resoluties.

De Indiase Nationale Mensenrechtencommissie heeft vorige maand een omvangrijk rapport gepubliceerd over de schendingen van de mensenrechten. Rechter en voorzitter Anand signaleert ‘maatschappelijke onverschilligheid’ en een gebrek aan politieke wil om het onrecht tegen kastelozen echt aan te pakken.

--------------------------------------------------------------
Elk uur worden twee Dalits aangevallen, elke dag worden drie dalit vrouwen verkracht, twee Dalits vermoord en twee dalit huizen platgebrand. Meestal is de oorzaak dat Dalits zich verzetten tegen discriminatie (bijvoorbeeld ook de dorpsput willen gebruiken of om meer loon vragen). De daders worden meestal niet gestraft.
In het dorp Shanmugapuram in de deelstaat Tamil Nadu werd Dalits onlangs verboden om mannelijke honden te fokken omdat deze ‘het deden’ met de vrouwelijke honden van de hogere kasten. Dit is slechts een van de vele vernederingen die Dalits in dit dorp hebben te verduren van hogere kasten. Het is hen is bijvoorbeeld ook verboden zonder toestemming in een ander dorp te gaan werken. In hun eigen dorp krijgen ze 20 in plaats van elders 30 roepies voor een dag werk.
Bron: de Indiase Nationale Campagne voor Mensenrechten van Dalits
--------------------------------------------------------------------

De Europese Commissie liet onlangs weten dat de EU en India hun betrekkingen gaan uitbreiden tot een strategisch partnerschap op onder meer politiek en economisch gebied. De EU en India delen, zo stelt een persbericht van de Nederlandse regering, ‘een inzet voor pluralisme en rechtsstaat’. De EU wenst met India een dialoog te voeren over mensenrechten, waaronder de doodstraf, martelingen, arbeidsrechten, kinderarbeid, verantwoord ondernemen en discriminatie van vrouwen. Die dialoog moet nog starten. Het is waarschijnlijk geen toeval dat kastendiscriminatie door de EU in dit verband niet wordt genoemd. Zowel in de eerdere besprekingen met de EU als in internationale (VN) organisaties heeft India tot nu toe pertinent geweigerd om het probleem als mensenrechtenprobleem te onderkennen en te bespreken. Toch valt kastendiscriminatie onder het VN Verdrag tegen Rassendiscriminatie. India heeft dit Verdrag getekend, maar daarover 1996 niet meer gerapporteerd.

In een onlangs gestarte petitieactie dringt het Dalit Netwerk Nederland er bij de Nederlandse regering en de Europese op aan:
  1. Maak kastendiscriminatie tot een speerpunt van de politieke, economische en ontwikkelingsrelaties met de landen waar dit mensenrechtenprobleem zich voordoet.
  2. Lever een maximale inspanning om binnen de VN te komen tot een actief beleid tegen kastendiscriminatie, onder meer door het aanstellen van een Speciale Rapporteur.
  3. Zorg ervoor dat Europese bedrijven – als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen – in landen waar kastendiscriminatie voorkomt een actief anti-discriminatie, wervings- en opleidingsbeleid voor Dalits in de praktijk brengen.
Bericht voor redacties:
Op 8 november 2004 om 14.45 vindt in de perszaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken een persconferentie over de EU-India Top plaats.
Tijdens de Top ontvangen de Nederlandse minister president Balkenende en de minister van Buitenlandse Zaken Bot, in hun hoedanigheid als voorzitter van de Raad van Ministers van de Europese Unie, de Indiase premier Manmohan Singh en de Indiase minister van Buitenlandse Zaken Natwar Singh. Ook zijn de Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidbeleid Javier Solana en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig.

Het DNN stelt het op prijs als u tijdens de persconferentie na de EU-India Top vragen stelt over het onderwerp kastendiscriminatie.

Voor meer informatie: Gerard Oonk, tel. 06-51015260 of 030-2321340 of
Stephanie Joubert (Cordaid): tel. 06-27592054 of 070-3136433

Zie ook voor achtergrondinformatie: http://www.indianet.nl/dalits


1 Zie voor toespraak van de Mensenrechtenambassadeur: http://minbuza.nl


more press releases India Committee of the Netherlands.... / méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - November 7, 2004