English press release   print terug
DNN Dalit Netwerk Nederland
CMC • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

PERSBERICHT

12 januari 2005


Indiase kastelozen gediscrimineerd bij hulpverlening na tsunami


Indiase Dalits - ook wel kastelozen of onaanraakbaren genoemd - die het slachtoffer zijn van de tsunami worden ernstig gediscrimineerd bij de hulpverlening. Veel Dalits in de kustgebieden van de deelstaten Tamil Nadu, Kerala en Andhra Pradesh wonen vlak naast de vissersdorpen en hebben familieleden, hun huis en al hun middelen van bestaan verloren.

Uit de Indiase media en berichten van lokale organisaties blijkt dat Dalits in de getroffen gebieden uit opvangkampen zijn verjaagd door leden van de vissersgemeenschap die van een hogere kaste zijn. In Tarangambadi district, Tamil Nadu, zitten 513 Dalits uit vrees voor discriminatie in aparte opvangkampen. ‘Normaal’ mogen ze namelijk geen gebruik maken van bijvoorbeeld drinkwater, wegen en kerkhoven die hogere kasten gebruiken. Ook worden hun vrouwen vaak gemolesteerd. In het dorp Vanagiri, Nagapattinam district in Tamil Nadu, heeft de vissersgemeenschap voorkomen dat voedsel en kleding werd uitgedeeld aan 66 Dalit families die hun huis en bezittingen zijn kwijtgeraakt.

Ook de overheid biedt Dalits geen gelijke toegang tot hulp zoals in Gilakaladindi in Andhra Pradesh. De vissers kregen per gezin 25 kg rijst en 750 roepies, maar de getroffen Dalit families niet. Verder zijn regeringsambtenaren laks in het registreren van doden en vermisten onder de Dalits waardoor hun familie geen financiële steun kan krijgen. Ook blijft de wederopbouw in de woongebieden van Dalits achter bij die in vissersdorpen.

Het zijn vooral de Dalit ‘vuilruimers’ die worden ingezet bij het verwijderen van de doden. In Nagapattinam zijn Dalit schoonmakers uit Madurai, Pollachi, Palani en Tiruchi gehaald om de lijken uit te graven. Dit soort werk zou te vervuilend zijn voor leden van andere kasten. Er werd voor de Dalits die dit werk doen noch voor beschermende maskers, laarzen of handschoenen noch voor behoorlijk voedsel, sanitair, onderdak of beloning gezorgd.

Deze en talloze andere voorbeelden en vormen van discriminatie van Dalits bij de hulpverlening zijn door de National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) aangekaart bij de Indiase autoriteiten. Vincent Manoharan, algemeen secretaris van de NCDHR: ‘Wij verlangen van de regering en de particuliere organisaties dat de hulpverlening op een eerlijke en onbevooroordeelde manier wordt uitgevoerd en dat Dalits hun deel van de hulp ontvangen.’ (zie NCDHR-rapport "The After Effects of the Tsunami on Affected Dalit Communities")

Cordaid, ICCO en Kerkinactie zijn betrokken bij het Dalit Netwerk Nederland (DNN) én bij de 555 actie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO). Zij vragen hun partnerorganisaties in India om er op toe te zien of zelf voor te zorgen dat de hulp ook bij Dalits terecht komt.
Volgens Gerard Oonk van DNN, dat deel uitmaakt van het International Dalit Solidarity Network (IDSN) is de discriminatie van Dalits in de hulpverlening na de tsunami slechts één uitingsvorm van de dagelijkse ellende die kastendiscriminatie veroorzaakt. Oonk: ‘Door extra aandacht voor Dalits bij de heropbouw van de infrastructuur, waaronder de watervoorzieningen, kan een eerlijker toegang tot zulke voorzieningen worden gestimuleerd en kastendiscriminatie worden tegengegaan.’

Een compilatie van berichten over Dalits en de tsunami in de media vindt u op www.indianet.nl/tsunamiendalits.html.

NCDHR-rapport "The After Effects of the Tsunami on Affected Dalit Communities": www.indianet.nl/tsunami_after_effects.html.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie: tel. 030-2321340 of 06-51015260

Zie ook voor nadere informatie van NCDHR, IDSN en het Dalit Netwerk Nederland: www.idsn.org/Developments.htm en www.indianet.nl/Dalits
India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 12 januari 2005