print terug
CMC Mensen met een Missie • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax Nederland • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

contact
Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4
3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
dalits@indianet.nl

PERSBERICHT

31 maart 2005


Nieuw Foto- en Essayboek:

"Leven als Dalit: 'Kastelozen' in hedendaags India"


Kastendiscriminatie schendt de mensenrechten van wereldwijd ruim 260 miljoen mensen. Documentairemakers Paul van der Stap en Elisa Veini maakten in 2003 en 2004 twee reizen naar Zuid- en West-India, waar ze contact legden met Dalit-gemeenschappen in steden en op het platteland. Met hun boek Leven als Dalit: 'Kastelozen' in hedendaags India - Dalit lives: 'Outcastes' in contemporary India schetsen zij in een tweetalig (Nederlands/Engels) essay en zeventig zwartwitfoto's een beeld van de levenssituatie van de Dalits, die met meer dan 170 miljoen mensen ruim een zesde deel van de Indiase bevolking uitmaken.

'Misala Arjamma, 36 jaar, maakt al twintig jaar de openbare droge latrines van haar dorp schoon. De dorpelingen vinden haar werk zo vanzelfsprekend - ze behoort tot de subkaste van schoonmakers - dat ze er geen salaris voor krijgt. Ondanks het wettelijke verbod op het handmatig schoonmaken van toiletten en riolen doen miljoenen Dalits in India dagelijks dit werk, dat tot veel ziektes en vroegtijdige sterfgevallen leidt. (East Godavari, Andhra Pradesh 2004)'

Ook al is kastendiscriminatie bij wet verboden, het merendeel van de Dalits wordt nog dagelijks geconfronteerd met vernedering, sociale uitsluiting en economische uitbuiting. Naarmate het bewustzijn van Dalits over hun rechten groeit, antwoorden hogere kasten vaker met geweld. Het boek doet verslag van dramatische gebeurtenissen zoals geweldplegingen, huisverbrandingen en gedwongen tempelprostitutie. Dalit vrouwen en mannen vertellen over de discriminatie in het dagelijkse leven, op school, in het werk en tijdens feesten. Toch is in de foto's ook de trots te zien waarmee deze mensen in het leven staan en hun strijd voeren voor gelijke rechten.

Het boek Leven als Dalit: 'Kastelozen' in hedendaags India - Dalit lives: 'Outcastes' in contemporary India wordt op donderdag 28 april (16.00-18.00 uur) gepresenteerd in het Institute of Social Studies te Den Haag, tegelijk met de opening van de tentoonstelling 'Stop kastendiscriminatie'. U krijgt daarover nog nader bericht.

Persfoto's kunt u via www.indianet.nl/persfotos_DalitLives.zip downloaden,
onder andere de foto van Misala die op de voorkant van de kaft staat.

Voor meer informatie over Dalits, zie www.indianet.nl/Dalits.
India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 1 april 2005