print terug
CMC Mensen met een Missie • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax Nederland • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

contact
Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4
3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
dalits@indianet.nl

PERSBERICHT

20 april 2005


Dalits ('onaanraakbaren') doorbreken muur van stilte in de VN


Opening tentoonstelling 'Stop Kastendiscriminatie' (28 april 2005)


De VN Mensenrechtencommissie heeft op 19 april unaniem twee Speciale Rapporteurs benoemd die zich gaan bezighouden met kastendiscriminatie. De rapporteurs wordt gevraagd een grondig onderzoek te doen naar deze schending van de mensenrechten en beginselen en richtlijnen te formuleren voor de bestrijding ervan. Wereldwijd lijden 260 miljoen mensen onder kasten- en soortgelijke vormen van discriminatie.

Het is de eerste keer dat een politiek orgaan van de Verenigde Naties zich zo nadrukkelijk uitspreekt over wat de VN ‘discriminatie op basis van werk en afkomst’ noemt. De VN Mensenrechtencommissie doet dit op basis van een resolutie van de VN Subcommissie voor Mensenrechten die bestaat uit deskundigen.

Circa 170 miljoen mensen in India zijn het slachtoffer van kastendiscriminatie, maar ook in landen als Japan, Pakistan, Bangladesh, Nigeria en Senegal worden mensen gediscrimineerd op basis van de groep waarin ze geboren zijn. Vincent Manoharan van de Indiase National Campaign on Dalit Human Rights is blij met het besluit van de VN: ‘Dalits zien dit als een verlate overwinning in de strijd voor internationale erkenning van onze situatie. We verwelkomen de houding van de Indiase regering die de aanname van deze resolutie niet heeft belemmerd.’ Manoharan verwijst daarmee naar de felle wijze waarop de vorige Indiase regering elke poging blokkeerde om het onderwerp internationaal te bespreken.

‘Gezien het enorme aantal mensen die lijden onder de flagrante en systematische ontkenning van hun rechten, is het verbazingwekkend het zo lang heeft geduurd tot de VN het probleem heeft onderkend’, zegt Ms. Rikke Nöhrlind, coördinator van het International Dalit Solidarity Network. Gerard Oonk, woordvoerder van het Dalit Netwerk Nederland, dat Nederlandse beleidsmakers en het publiek over het onderwerp informeert, noemt de beslissing van de VN Mensenrechtencommissie ‘een historisch zeer belangrijke stap in de bestrijding van een pijnlijk onderschat en genegeerd mensenrechtenprobleem’.

Opening tentoonstelling ‘Stop Kastendiscriminatie’ en presentatie boek ‘Leven als Dalit’

Op donderdag 28 april a.s. (16.00-18.00) wordt de tentoonstelling ‘Stop kastendiscriminatie/Caste out caste’ geopend en het boek ‘Leven als Dalit/Dalit Lives’ gepresenteerd in het Institute for Social Studies (ISS) in Den Haag (Kortenaerkade 12). Documentairemakers Paul van der Stap en Elisa Veini geven een toelichting op het ontstaan van de tentoonstelling en het boek. Zij maakten twee uitgebreide reizen naar Zuid en West India waar ze contacten legden met Dalit gemeenschappen in de stad en op het platteland. Dr. Umakant van de National Campaign on Dalit Human Rights vertelt over de situatie van de Dalits, de driedubbele discriminatie van Dalit vrouwen, de achterstelling van de Dalit slachtoffers van de tsunami én de recente ontwikkelingen rond kastendiscriminatie bij de VN Mensenrechtencommissie. Dr. Varina Tjon-A-Ten, kamerlid voor de PvdA, en Prof. Dr. Ashwani Saith van het ISS zullen daarop kort reageren. De vier inleiders zullen daarna met de aanwezigen in discussie gaan. Daarna wordt het boek aan de inleiders aangeboden en de tentoonstelling – tot 19 mei overdag te zien op het ISS – officieel geopend.

Voor meer informatie over Dalits, zie www.indianet.nl/Dalits.

Aanmelding, interviews met Dr. Umakant e.d.: Gerard Oonk, tel. 030-2321340; g.oonk@indianet.nl


India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 10 mei 2005