print terug


PERSBERICHT

9 juni 2005


Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India

Internationale dag tegen de kinderarbeid: 10 juni 2005


Dit jaar staat de internationale dag tegen kinderarbeid in het teken van de omstandigheden in de mijnbouw. De ILO roept overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties op tot een daadkrachtige aanpak van de kinderarbeid in deze sector. Over de hele wereld werken kinderen onder mensonterende omstandigheden in de mijnbouw. Alleen al in India werken honderdduizenden kinderen in natuursteengroeven en ijzerertsmijnen. Kinderen vanaf vijf jaar worden ingezet bij het uitgraven, breken, zeven en transporteren van (ijzerertshoudend) gesteente en allerlei soorten natuursteen. De kinderen lopen hierbij niet zelden verwondingen en ernstige gezondheidsproblemen op.

“Dit is een zaak van internationaal en nationaal belang” aldus Monique Lempers van Hivos, coördinator van de Stop Kinderarbeid campagne. Indiaas ijzererts vindt over de hele wereld gretig aftrek. India is een belangrijke exporteur van natuursteen. Ook Nederland importeert natuursteen uit India. Nederland is de zesde grootste importeur van natuursteen en natuursteenproducten uit ontwikkelingslanden binnen de EU (kijkend naar importwaarde). Nederland importeert bijvoorbeeld graniet uit India, in de vorm van halffabrikaten (platen) en bewerkte producten (zoals grafmonumenten). Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid kunnen hier de ogen niet langer voor sluiten.

Recent onderzoek van prominente Indiase NGO’s onderschrijft de noodzaak van internationale aanpak van kinderarbeid in de mijnbouw. Gedetailleerde rapporten over de Hospet-Bellary regio in de deelstaat Karnataka (‘Our mining children’, m.m.v. de MV Foundation) en het Bundi-district in de deelstaat Rajasthan (‘Budhpura Ground Zero’ door de Mine Labour Protection Campaign, in opdracht van de Landelijke India Werkgroep) wijzen op wijdverbreide kinderarbeid.

Naast de slechte omstandigheden waarin de kinderen werken vraagt de Campagne Stop Kinderarbeid ook aandacht voor de gevolgen voor de samenleving hiervan. In de directe omgeving van steengroeven en mijnen zijn meestal geen scholen te vinden. Het leeuwendeel van de steengroevenwerkers zijn migranten die van groeve naar groeve trekken, waardoor kinderen zich niet op een school kunnen inschrijven. De kinderen groeien letterlijk in en om de steengroeven en mijnen op, en weten niet beter dan dat dit hun natuurlijke habitat is. Schuldarbeid is ook een belangrijke factor bij het verklaren van het verschijnsel kinderarbeid. De ouders bouwen onaflosbare schulden op, waaraan kinderen dan noodgedwongen moeten meebetalen. Perspectief op een betere toekomst ontbreekt.

De Stop Kinderarbeid campagne roept op de Internationale dag van de kinderarbeid het Nederlands bedrijfsleven en de overheid dringend op een pro-actieve rol te spelen bij het uitbannen van kinderarbeid. Het toepassen van hoge standaarden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen door de gehele toeleveringsketen is daartoe een noodzakelijk stap.

Rapport 'Our mining children': www.indianet.nl/ourminingchildren.html

Voor meer informatie over de Stop Kinderarbeid campagne:
Monique Lempers, coördinator ‘Campagne Stop Kinderarbeid, School is de beste Werkplaats’.
Telefoon: 070 376 5 592/ 06 E-mail: m.lempers@hivos.nl, www.stopkinderarbeid.nl


De campagne Stop Kinderarbeid 'School, de beste werkplaats' is een Alliance 2015 campagne die plaatsvindt op Europees niveau. Organisaties in drie Europese landen nemen deel: Deutsche Welthungerhilfe (Duitsland), Concern (Ierland) en Hivos (Nederland). Binnen Nederland is de campagne een gezamenlijk initiatief van Hivos, de Algemene Onderwijsbond, de Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal.

méér persberichten Landelijke India Werkgroep....
Landelijke India Werkgroep - 9 juni 2005