English press release   print terug

PERSBERICHT

20 juli 2005


Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over resolutie van het Europees Parlement


Het Europees Parlement (EP) pleit voor een scherpe inzet van de Europese Commissie en de EU-lidstaten tegen kinderarbeid. Tot nu toe ontbreekt een samenhangend beleid. Alle door de EU gefinancierde onderwijsprogramma’s moeten een strategie hebben om werkende kinderen voltijds in de schoolbanken te krijgen, stelt het EP in een onlangs aangenomen resolutie over kinderarbeid in ontwikkelingslanden. Het Parlement wil ook wettelijke maatregelen tegen Europese importeurs die kinderarbeid gebruiken of andere basale arbeidsrechten schenden.

De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is verheugd over de nieuwe kinderarbeidresolutie van het Europees Parlement. De Europese Unie en haar lidstaten besteden honderden miljoenen Euro’s aan onderwijsprogramma’s in ontwikkelingslanden. Wat veelal ontbreekt is een effectieve strategie, bijvoorbeeld via ‘overgangsonderwijs’, om kinderen uit werksituaties in het dagonderwijs te krijgen. De oorzaak is de veronderstelling dat kinderarbeid een onvermijdelijk gevolg van armoede is. Het Europees Parlement bestrijdt dat: ‘armoede hoeft geen onoverkomelijke hinderpaal te zijn voor kinderen om te stoppen met werken en voltijds naar school te gaan’. Er is veel bewijs uit India en andere landen dat arme kinderen voltijds onderwijs volgen als ze de kans krijgen.

Een groot aantal organisaties kwam, op initiatief van de campagne ‘Stop Kinderarbeid’, in februari jl. bijeen om gezamenlijke aanbevelingen te formuleren over de rol van de EU bij het bestrijden van kinderarbeid. De aanbevelingen zijn gepresenteerd aan de Griekse rapporteur Manolis Mavrommatis en de Nederlandse schaduwrapporteur Max van den Berg. ‘Stop Kinderarbeid’ en het parlement zijn het eens zijn dat álle vormen van kinderarbeid bestreden moeten worden terwijl tegelijk gezorgd moet worden voor een ‘leefbaar loon’ en betere arbeidsomstandigheden voor volwassenen. Bedrijven spelen daarbij een belangrijke rol.

Het Parlement vraagt de Commissie om EU-importeurs te ondersteunen die bereid zijn onafhankelijke controle toe te laten op de producten die zij importeren én om een lijst van bedrijven op te stellen die bij de productie wel gebruik maken van kinderarbeid. Ook bepleit het EP om de naleving van fundamentele arbeidsnormen, waaronder afwezigheid van kinderarbeid, als voorwaarde op te nemen in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Bestrijding van kinderarbeid en naleving van arbeidsnormen zou verder een vast onderdeel moeten zijn van overleg met andere landen.

De resolutie van het Europees Parlement en de aanbevelingen van de NGO's en vakbonden zijn te vinden op: http://www.stopkinderarbeid.nl.

Voor meer informatie:
Monique Lempers (Hivos): 070-3765500 of Gerard Oonk (LIW): 030-2321340


De campagne is een gezamenlijk initiatief van Hivos, AOb, FNV Mondiaal, Landelijke India Werkgroep, Concern (Ierland) en German Agro Action.


Landelijke India Werkgroep - 22 juli 2005