print terug
CMC Mensen met een Missie • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax Nederland • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

contact
Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4
3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
dalits@indianet.nl

PERSBERICHT

16 september 2005


Parlementariërs willen weten wat Nederland en Europa tegen kastendiscriminatie doen


Tweede Kamerlid Varina Tjon-A-Ten én Europarlementariër Max van den Berg, beide van de Partij van de Arbeid, willen weten wat de Nederlandse regering en de Europese Commissie doen om de positie van de 260 miljoen kastelozen (Dalits) te verbeteren. Dit naar aanleiding van een recent rapport waaruit blijkt dat kastendiscriminatie een belangrijke oorzaak is van de burgeroorlog in Nepal. Maar ook de campagne ‘Stop Kastendiscriminatie – Steun de Dalits’ van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) is voor hen aanleiding om een aantal vragen te stellen.

Tjon-A-Ten en Van den Berg willen onder meer weten welke concrete maatregelen Nederland en de Europese Commissie nemen om ervoor te zorgen dat de VN millenniumdoelen (waaronder halvering van de armoede en elk kind naar school in 2015) ook bij kastelozen worden gerealiseerd en hoe dat wordt gemeten. Zo zijn in Nepal 80% van de allerarmsten kasteloos terwijl kastelozen 20% van de bevolking uitmaken. In India was in 1991 bijna 63% van de kastelozen analfabeet tegenover ruim 42% van de rest van de bevolking. Recente officiële cijfers zijn er echter niet.

Andere vragen waarop minister Bot en de Europese Commissie antwoord moeten geven zijn o.m.:
wat doen het Nederlandse Consulaat in Nepal, de Nederlandse Ambassade en de Europese Delegatie in New Delhi om kastendiscriminatie als mensenrechtenprobleem aan de orde te stellen bij de regeringen van Nepal en India?
welke prioriteit heeft bestrijding van kastendiscriminatie in de programma’s van onder meer de EU, de Wereldbank, Unicef én andere VN organisaties?
welke initiatieven die de bestrijding van kastendiscriminatie een hoge prioriteit geven worden door Nederland en de Europese Commissie gesteund? Tjon-A-Ten vraagt ook welke bijdrage Nederland levert om het werk te ondersteunen van de twee Speciale VN Rapporteurs die kastendiscriminatie gaan onderzoeken en richtlijnen gaan opstellen ter bestrijding daarvan.

Tenslotte wil Tjon-A-Ten weten welke maatregelen Nederland, in het kader van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), kan nemen om te zorgen dat de zogenoemde Ambedkar Principles in de praktijk worden gebracht.
Deze principes, genoemd naar de Indiase Dalit-leider Ambedkar, zijn aanbevelingen aan bedrijven om er voor te zorgen dat werknemers, ook in de ‘uitbestedingsketen’, niet worden gediscrimineerd op basis van kaste. Ook wordt een actieplan van bedrijven gevraagd om meer Dalits, nu sterk ondervertegenwoordigd in ‘betere banen’ en hogere functies, aan te nemen en hén ook kansen op promotie te bieden. Dalit-vrouwen verdienen daarbij extra ondersteuning omdat zij nog sterker worden achtergesteld op de arbeidsmarkt.

De kamervragen van Varina Tjon-A-Ten zijn te vinden op: http://www.indianet.nl/vr050912.html.
De schriftelijke vragen van Max van den Berg zijn te vinden op: http://www.indianet.nl/v050920n.html.

Voor informatie over de campagne ‘Stop Kastendiscriminatie – Steun de Dalits’ zie: http://www.indianet.nl/dalits.

De Ambedkar Principles vindt u op: http://www.indianet.nl/ambedkarprinciples.html.

Voor meer informatie over de millenniumdoelen, zie: http://www.maakhetwaar.nl.


Meer informatie: Gerard Oonk, tel. 030-2321340 of 06-51015260
India Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 20 september 2005