print terug

persbericht 2-11-2005


Effect controle arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie ondermaats

Controleurs arbeidsomstandigheden niet op taak berekend

De wijze waarop ‘social audits’ worden uitgevoerd draagt niet- of nauwelijks bij aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie. Bij deze social audits wordt op de werkvloer gecontroleerd of de sociale standaarden die kledingbedrijven hebben opgesteld ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Dit blijkt uit onderzoek van de Schone Kleren Kampagne onder 670 arbeiders uit 40 kledingfabrieken. In de onderzochte fabrieken wordt onder meer voor de merken WE, Hema, C&A en Zeeman kleding geproduceerd.

De aanhoudende kritiek op de slechte arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie heeft er toe geleid dat steeds meer kledingbedrijven een gedragscode hebben aangenomen waarin is vastgelegd aan welke standaard de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers zouden moeten voldoen. Om de uitvoering van de gedragscode te garanderen laten kledingbedrijven hun toeleveranciers controleren. De praktijk is echter weerbarstig.

De social audits schieten vooral tekort als het gaat om het opsporen van schendingen van het recht op (vak)vereniging, excessief en gedwongen overwerk en misbruik en discriminatie van arbeiders. Arbeiders melden bijvoorbeeld tijdens de audits te zijn ondervraagd onder de ogen van het management waardoor ze bang zijn gevoelige onderwerpen ter sprake te brengen of zelfs geheel genegeerd te zijn.

‘De onderzoekers concluderen dat arbeiders en hun organisaties tijdens het audit proces veelal een ondergeschoven rol spelen. Ze maken geen deel uit van het proces en de werkelijke situatie op de werkvloer komt niet aan het licht’ stelt Floris de Graad van de Schone Kleren Kampagne.

De inspecties vinden vaak plaats door personeel van grote auditfirma’s die gespecialiseerd zijn in accountantswerk. Zij zijn niet voldoende op hun taak toegesneden. Het ontbreekt in de auditbranche bovendien aan transparantie wat een constructieve discussie over misstanden en verbetering belemmert.

De Schone Kleren Kampagne pleit voor een uitgebreidere aanpak waarbij de arbeiders centraal worden gesteld. Hierbij zou ook meer aandacht moeten worden geschonken aan de implementatie van gedragscodes en een onafhankelijk verificatie van de auditresultaten.

Voor het onderzoek werden arbeiders in Bangladesh, China, Kenia, India, Indonesië, Marokko, Pakistan and Roemenië geïnterviewd. Op 15 november zal het onderzoek van 9.30 tot 12.00 uur in het Vakbondsmuseum in Amsterdam gepresenteerd worden. Hierbij zullen onderzoekers uit Marokko, China en Pakistan de onderzoeksresultaten toelichten. Aansluitend zal de pers in de gelegenheid worden gesteld de onderzoekers te interviewen.

Voor verdere informatie of het opvragen van het rapport kunt u contact opnemen met

020-4122785   info@schonekleren.nl   www.schonekleren.nl


press releases India Committee of the Netherlands.... / persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 7 november 2005