print terug


PERSBERICHT

17 januari 2006Open brief aan minister-president Balkenende

'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India'


In een open brief ter gelegenheid van zijn a.s. bezoek aan India (18-20 januari) vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan minister-president Balkende om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en kastendiscriminatie in zijn gesprekken nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nederland is een van de drie grootste investeerders in India en kan via MVO een belangrijke bijdrage leveren aan de naleving van arbeidsrechten, het terugdringen van discriminatie van kastelozen op de arbeidsmarkt en het vermijden van milieuschade.

‘Ondanks de groeiende middenklasse die nu circa een vijfde van de ruim een miljard inwoners omvat, leven nog honderden miljoenen mensen in India op de rand van het bestaan. Vaak zijn dat dalits of ‘kastelozen’ die niet alleen arm zijn maar ook veelvuldig het slachtoffer zijn van vernedering en geweld’ schrijft de LIW in haar open brief aan Balkenende. En: ‘Ruim 90% van de arbeiders in India werken in een ‘informele economie’ waar nauwelijks arbeidsrechten gelden of waar deze niet worden nageleefd... Op de dag dat u in India aankomt gaan naar schatting 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 14 jaar niet naar school.’

Tijdens het eerste deel van het bezoek van premier Balkende aan India staan de thema’s ‘innovatie en duurzaamheid’ centraal. De OESO Richtlijnen voor bedrijven zouden een logisch uitgangspunt zijn. Dat zijn aanbevelingen van de regering aan bedrijven op het gebied van arbeid, mensenrechten, milieu, corruptie en eerlijk zaken doen. Helaas zijn ze vrijwillig en worden ze ook niet er erg actief gepromoot. De LIW vraagt Balkenende om Nederlandse bedrijven en hun Indiase partners aan te spreken op de naleving van die OESO Richtlijnen. Juist bij het uitbesteden van productie moet daarop worden gelet. Uit onderzoek van de LIW blijkt namelijk dat op dat gebied nog veel valt te verbeteren. Ook moeten de gesprekken van Balkenende niet vrijblijvend zijn. De regering zou per bedrijfstak onderzoek kunnen laten doen naar de naleving van de Richtlijnen en bedrijven die ze schenden uitsluiten van subsidies. Een helder standpunt van Balkenende over wat hij van Nederlandse bedrijven in India verwacht, geeft hem ook mogelijkheid om geloofwaardig met de Indiase regering te praten over hun controle op arbeids- en milieuwetten, zo stelt de LIW in haar brief aan de premier.

Verder vraagt de Landelijke India Werkgroep om het onderwerp kastendiscriminatie met de Indiase premier en de president te bespreken. Bijna 200 miljoen Indiase Dalits (‘kastelozen’) worden nu sterk gediscrimineerd op basis van hun afkomst en de Indiase regering doet daar veel te weinig tegen. De VN en EU hebben erkend dat dit een groot mensenrechtenprobleem is.

De Open Brief aan Balkenende vindt u op: http://www.indianet.nl/pb060116.html.


Meer informatie: Gerard Oonk, tel. 030-2321340 of 06-51015260


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 18 januari 2006