print terug


PERSBERICHT

9 juni 2006'Rode kaart' commissie Europees Parlement
tegen kinderarbeid in India


Tijdens de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2006 zwaait de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/LO) met een ‘Rode Kaart’ tegen kinderarbeid. De Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement heeft haar eigen ‘rode kaart’ tevoorschijn gehaald. De Commissie dringt er in een zojuist gepubliceerde verklaring bij de Europese Unie op aan om India aan te spreken op het feit dat het land de beide verdragen tegen kinderarbeid niet heeft ondertekend. Het land heeft volgens de Commissie een van de hoogste aantallen kinderarbeiders ter wereld.

De Commissie is ook op andere terreinen kritisch over het sociale beleid van India. Zo vindt zij dat de EU er bij India op aan moet dringen om ‘met de grootst mogelijke urgentie’ de gedwongen arbeid van miljoenen Indiase burgers aan de orde te stellen. Veel van deze ‘gebonden arbeiders’ zijn kinderen en de meeste komen uit de kaste van de ‘onaanraakbaren’ (Dalits) of zij behoren tot een van de inheemse volken van India.

Een voorbeeld van ‘gebonden kinderarbeid’.
In de Indiase deelstaat Andhra Pradesh werken minstens 80.000 kinderen, vooral meisjes, in de teelt van katoenzaad. Vaak zijn ze voor een heel seizoen geronseld en dus aan hun werk ‘gebonden’. De in Nederland actieve multinationals Bayer en Monsanto zijn daar direct bij betrokken. Zij besteden de productie van deze zaden uit aan kleine en middelgrote boeren. Vroeger waren bijna alle ‘werknemers’ jonge kinderen. Nu zijn dat er door een jarenlange campagne van de organisaties uit India, Europa en de VS nog vier op de tien. Veel kinderen gaan door de inspanningen van de Indiase MV Foundation nu naar school. Wel zijn veel jonge kinderen vervangen door tieners die, net als zij, circa 12 uur per dag werken en met pesticiden worden besproeid. Uit onderzoek van de LIW blijkt dat boeren die zaden voor Bayer en Monsanto verbouwen, bijna 40% méér voor die zaden zouden moeten krijgen om volwassenen het wettelijk minimumloon van één euro per dag te kunnen betalen.

Wat betreft de sociale verantwoordelijkheid van Europese bedrijven en investeerders in India, roept de Commissie voor Ontwikkeling op tot gesprekken tussen de EU en India die er ‘op z’n minst’ toe moeten leiden dat de fundamentele arbeidsnormen worden nageleefd. Naast uitbanning van kinderarbeid gaat het om: geen gedwongen arbeid en het recht op organisatie en collectieve onderhandelingen. India en de EU, zo zegt de Commissie, zouden samen een effectief controlesysteem moeten opzetten om te zorgen dat deze normen worden nageleefd.

Begin juli stemt het Europees Parlement over de aanbevelingen van de Commissie in het kader van een resolutie over de economische en handelsrelaties met India. In oktober is de Europese Commissie aan zet tijdens de EU-India Top waar de VN millenniumdoelen en de bijdrage daaraan van de Europese Unie centraal staan.

Zie voor informatie over de Werelddag: http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2006/29.htm.

Zie voor Opinie van de Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement: http://www.indianet.nl/eu060531.doc.Voor nadere informatie:
Gerard Oonk, Landelijke India Werkgroep (tel: 030-2321340/06-51015260; e-mail: g.oonk@indianet.nl)


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 9 juni 2006