English press release   print terug

PERSBERICHT

9 oktober 2006


Campagne Stop Kinderarbeid:
'EU moet noodklok luiden over kinderarbeid op EU-India Top'


De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ heeft de Europese Unie (EU) opgeroepen om op 13 oktober a.s. tijdens de EU-India Top te Helsinki een aantal dringende kwesties rond kinderarbeid en onderwijs aan de orde te stellen. Morgen, op 10 oktober, wordt de nieuwe Indiase maatregel van kracht die werk van kinderen in onder andere huishoudens restaurants en hotels verbiedt. ‘Stop Kinderarbeid’ juicht deze maatregel toe maar betwijfelt of opvang en onderwijs voor deze kinderen goed is geregeld. Wereldwijd werken er volgens de ILO 218 miljoen kinderen waarvan het grootste aantal in India.

‘Stop Kinderarbeid’ dringt in een brief aan de Finse premier Matti Vanhanen, momenteel voorzitter van de EU, aan op actie. De EU moet de kwestie van de opvang en het onderwijs van de miljoenen kinderen die vanaf morgen niet meer mogen werken aan de orde stellen. Ook de door de EU gefinancierde Indiase onderwijsprogramma’s moeten de overgang van werk naar school ondersteunen. Verder dringt ‘Stop Kinderarbeid’ aan op een EU-India overeenkomst om Europese bedrijven te controleren op het gebruik van kinderarbeid in de hele productieketen. Natuurlijk moeten deze kinderen ook worden geholpen om in te stromen in het onderwijs.

De EU moet verder aandringen op een snelle uitvoering van het amendement op de Indiase Grondwet, aangenomen in 2002, dat het recht op onderwijs juridisch garandeert. De wet die dit Grondwetsartikel in de praktijk moet vertalen is er nog steeds niet. Het gevolg is dat circa 100 miljoen Indiase kinderen tussen de 6 en 14 jaar op een gemiddelde dag niet op school zitten.

India heeft de beide ILO Conventies tegen kinderarbeid niet geratificeerd, terwijl meer dan drie van de vier landen dat wel hebben gedaan. ‘Stop Kinderarbeid’ vindt dat de EU tijdens de Top met India, in navolging van het Europees Parlement, bij India aan moet dringen op ratificatie.

Kinderarbeid is een wereldwijd probleem en voornamelijk in India. Daar werken volgens officiële cijfers bijna 13 miljoen kinderen. Andere schattingen noemen getallen van 60 tot zelfs meer dan 100 miljoen. De Indiase wet verbiedt kinderarbeid slechts in een beperk aantal beroepen en activiteiten. Werk in de landbouw is bijvoorbeeld officieel beperkt tot 6 uur per dag. Er is geen wettelijke beperking aan werk dat een kind thuis mag doen, ook niet als dat deel uitmaakt van de productieketen van een bedrijf.

De brief van 'Stop Kinderarbeid' is te vinden op www.stopkinderarbeid.nl of op www.indianet.nl/pdf/br060929.pdf


Voor meer informatie:
Gerard Oonk, directeur Landelijke India Werkgroep:
030-2321340 / g.oonk@indianet.nl

De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ wordt uitgevoerd door organisaties in zes Europese landen die lid zijn van de Alliance 2015, waaronder Hivos in Nederland, in samenwerking met de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep (LIW).
Landelijke India Werkgroep - 17 oktober 2006