print terug
     


PERSBERICHT

12 oktober 2006Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep
dienen klacht in tegen G-Star


Vandaag hebben de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep melding gemaakt bij het Nationaal Contactpunt (NCP) in Den Haag van de ontoelaatbare arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) in Bangalore, toeleveranciers van het Nederlandse kledingbedrijf G-Star (http://www.oecdwatch.org/).

Lees de Klacht tegen G-Star >>

Het Nationaal Contactpunt is een interdepartementaal orgaan onder voorzitterschap van het Ministerie van Economische Zaken en een platform voor de Richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Bij het NCP kunnen klachten worden ingediend over bedrijven die de internationaal afgesproken OESO richtlijnen niet nakomen. De richtlijnen hebben onder andere betrekking op arbeids- en mensenrechten.

SKK en LIW nemen contact met het NCP op in ondersteuning van Indiase arbeidsrechtenorganisaties: de Garment and Textile Workers’ Union (GATWU), Civil initiatives in development and peace (Cividep) en het Women Garment Workers’ Front (Munnade). Deze en andere Indiase organisaties is op 28 juli 2006 een algemeen contactverbod opgelegd, als direct gevolg van een klacht die FFI/JKPL bij de rechtbank in Bangalore indienden. Het is de organisaties in Bangalore verboden contact te onderhouden over de arbeidssituatie in de fabrieken van FFI en JKPL met personen en organisaties binnen en buiten India. Het recht op organisatie en de vrijheid van meningsuiting zijn hier in het geding.

De SKK en LIW houden G-Star verantwoordelijk voor de arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van FFI en JKPL in Bangalore. De verantwoordelijkheden van multinationale ondernemingen zoals G-Star staan onder meer uiteen gezet in de OESO Richtlijnen. SKK en LIW hebben G-Star herhaaldelijk gevraagd haar invloed op FFI/JKPL op een positieve manier te doen gelden. Het op gang brengen van een serieuze, duurzame dialoog tussen FFI/JKPL en lokale organisaties als GATWU, Munnade en Cividep is daarbij onontbeerlijk. Het terugtrekken van de klacht en de opheffing van het contactverbod zijn de eerste vereisten alvorens er serieus gesproken kan worden over hoe de problemen in FFI/JKPL het beste kunnen worden aangepakt.

SKK en LIW roepen nu de hulp in van de overheid en vragen het NCP een bemiddelende rol te spelen. Het uiteindelijke doel van de gevraagde bemiddeling is om tot een structurele oplossing te komen van de gemelde problemen in de fabrieken van FFI/JKPL in Bangalore.


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 8 februari 2011