print terug
     


PERSBERICHT

11 januari 2007Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep
ontvangen dreigbrief van Indiase fabrikanten


Donderdag 11 januari jl. ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van Pramila Associates Advocates, het in Bangalore gevestigde advocatenbureau van de kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en Jeans Knit Pvt. Ltd. (FFI/ JKPL). In deze brief worden SKK en LIW beschuldigd van het 'opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie over de arbeidsomstandigheden bij FFI', 'criminele samenzwering', en 'cyber crime'.

In de brief van 11 januari eist Pramila Advocates namens cliŽnt FFI/JKPL een grote som geld, verontschuldigingen, en het onmiddellijk stopzetten van de campagne, op straffe van 'straf- en civielrechtelijke stappen'. Ook wordt er gedreigd met het inschakelen van Interpol. Pramila Advocates richt zich met deze beschuldigingen en bedreigingen niet alleen tot SKK en LIW, maar ook tot internet providers XS4ALL en Antenna.

Hoewel Pramila Advocates felle taal uitslaat, mist de brief elke juridische grondslag. In plaats van een dialoog aan te gaan met de betrokken organisaties, proberen FFI en JKPL door middel van dreigende taal en rechtszaken deze organisaties het zwijgen op te leggen, eerst in India en nu ook in Nederland. Dit maakt het voor SKK en LIW eens te meer duidelijk dat FFI/JKPL tot nog toe niet bereid is geweest de rechten van haar kledingarbeiders serieus te nemen.

Ruim een jaar geleden startten SKK en LIW samen met Indiase organisaties een campagne met als doel de arbeidsomstandigheden bij kledingfabrikant FFI/JKPL in Bangalore te verbeteren.

Lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties hebben maandenlang pogingen gedaan om serieus met FFI/JKPL in contact te komen om de door hen geconstateerde misstanden te bespreken en aan te pakken. Bij het uitblijven van een oprechte reactie van het management van FFI/JKPL zijn deze lokale organisaties samen met SKK en LIW een internationale campagne gestart. Hierbij worden ook de afnemers van FFI/JKPL aangesproken.

Van de weeromstuit klaagden FFI/ JKPL bij hun afnemers en ook bij de lokale rechtbank over de 'lasterlijke' informatie die er over het bedrijf verspreid zou worden. Als direct gevolg van die klachten van FFI/JKPL geldt er sinds juli 2006 een rechterlijk spreekverbod voor onder andere de lokale vakbond GATWU, koepelvakbond NTUI, arbeidsrechtenorganisatie Cividep en vrouwenorganisatie Munnade.

Uit betrouwbare bronnen weten SKK en LIW dat de rechter in Bangalore op woensdag 7 februari aanstaande een uitspraak zal doen in de zaak die loopt tegen de Indiase organisaties. Dan wordt bekend of het tijdelijk spreekverbod wordt opgeheven, of niet.

SKK en LIW hebben in reactie op de recente dreigbrief van Pramila Advocates FFI/JKPL aangeschreven. In deze brief roepen SKK en LIW het management van FFI/JKPL nogmaals op om met behulp van een bemiddelaar in dialoog te treden met de lokale vakbond en organisaties. Lees deze brief hieronder:

Mr Mohammed Ghaise
Director Fibres & Fabrics International / Jean Knit Pvt Ltd
E-mail: ffi@fibresnfabrics.com

Cc: Pramila Associates Advocates
E-mail: pramila.associates@gmail.com, pramila_associates@hotmail.comD

Amsterdam, 19 January 2007

Dear Mr. Mohammed Ghaise.

Thursday January 11, 2007, the Clean Clothes Campaign - The Netherlands (CCC) and the India Committee of the Netherlands (ICN) received a legal notice sent by Pramila Associated Advocates, in name of their client FFI.

This legal notice threatening civil, criminal and 'other' legal action against us prompts us to emphasize the following points, in the hope to clarify the position and ways of operation of CCC and ICN.

The Clean Clothes Campaign is an international coalition of NGOs and trade unions that aims to improve working conditions in the global garment and sport shoe industry. The India Committee of the Netherlands is a Dutch NGO that works in support of marginalized groups in India. CCC and ICN share a focus on labour conditions and labour rights in the Indian garment industry. To this end we collaborate closely with Indian NGOs and trade unions. Realisation of and respect for rights of workers in the garment industry is the general objective of our campaigning and advocacy activities. The basis for our work is formed by internationally respected labour standards as laid down in conventions of the International Labour Rights Organisation (ILO) and the Universal Declaration of Human Rights.

In this context, CCC and ICN have over the past year paid attention to the labour situation at the production units of FFI and JKPL. In a public campaign we have informed our Dutch and international constituencies and audiences of reported labour rights violations and irregularities in the application of labour laws at FFI/JKPL. The information and analysis put forward in this campaign is based on information we received from well respected and trustworthy Indian labour rights organisations.

Again on the basis of reports received from NGO sources, CCC and ICN reported positively about the improvements in the labour conditions at the FFI/JKPL facilities brought about by the management of FFI/JKPL in 2006. However, CCC and ICN are concerned about flaws in the labour rights situation at FFI/JKPL that have not yet been addressed. We fear for example, that workers still have insufficient possibilities to speak out freely about their concerns. In the given situation, CCC and ICN would say that freedom of association and the rights to collective bargaining are not assured. However, these are fundamental rights (ILO convention nr. 87 and 98) and should at all times be respected.

Taking note of ILO-principles, CCC and ICN are of the opinion that labour conflicts should be solved in good faith. FFI/JKPL and Indian labour support organisations seem currently stuck in a deadlock situation. Despite the difficulties of this specific situation, CCC and ICN would still like to stress the need for dialogue. CCC and ICN therefore hope a remediation process could be initiated, as a means to reach long-term solutions that benefit both the management and the workers of FFI/JKPL. To reach this point, CCC and ICN think third party mediation is needed.

To conclude, CCC and ICN would like to call upon FFI/JKPL to have a dialogue with GATWU and other local labour support organisations a new chance. With the help of a mutually acceptable mediator, a remediation process could be started.

Yours sincerely,

Christa de Bruin - Clean Clothes Campaign The Netherlands
Pauline Overeem - India Committee of The Netherlands


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 8 februari 2011