print terug
CMC Mensen met een Missie • Cordaid • ICCO • Justitia et Pax Nederland • Kerkinactie • Landelijke India Werkgroep

contact
Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4
3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
dalits@indianet.nl

PERSBERICHT

2 februari 2007


Europees Parlement: India moet een einde maken aan kastendiscriminatie


Het Europees Parlement heeft gisteren een historische resolutie aangenomen waarin zij zich uitspreekt tegen kastendiscriminatie en het voortdurende geweld tegen Dalits in India. De resolutie dringt bij de regering van India aan op speciale maatregelen ter bescherming van de rechten en verbetering van de positie van Dalits. Maar ook de Europese Commissie en Raad worden opgeroepen om de kwestie van kastendiscriminatie in al hun onderhandelingen met India mee te nemen.

Volgens Margrete Auken, Europees parlementariŽr in de fractie van de Groenen, slaagt de Indiase overheid er al jaren in om kritiek vanuit de Verenigde Naties en de Europese Unie in de kiem te smoren. Max van den Berg, Europees parlementariŽr en delegatieleider voor de partij van de Arbeid in het Europees Parlement, zegt dat het de EU nog nooit eerder is gelukt dit onderwerp openlijk aan de orde te stellen. Volgens hem is er meer bekendheid nodig om het geweld tegen Dalits succesvol aan te kunnen pakken.

Ondanks het feit dat India de grootste functionerende democratie en een van de snelst groeiende economieŽn in de wereld is hebben 167 miljoen Dalits, ook wel kastenlozen genoemd, nog dagelijks te maken met discriminatie, armoede en geweld.

Eind vorig jaar zijn tientallen Dalit vrouwen en mannen in Den Haag en Brussel geweest en spraken zij met Nederlandse en Europese parlementariŽrs. Verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen spraken toen, net als vandaag, hun afschuw uit over het schokkende gebrek aan uitvoering van wetten die de mensenrechten van Dalits zouden moeten beschermen. Naar aanleiding van de bezoeken van deze Dalit organisaties heeft het Europees Parlement vandaag een resolutie aangenomen.

Het Dalit Netwerk Nederland (DNN) is verheugd dat het Europees Parlement deze stap heeft gezet en hoopt dat dit zal bijdragen aan de een rechtvaardiger Indiase samenleving.

De resolutie van het Europees Parlement kan worden gedownload:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B6-2007-0021+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN.

Meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Stephanie Joubert (Cordaid) 06 10753170 / stj@cordaid.nl
- Friederycke Haijer (Justitia et Pax) 06-13216896 / fha@justitiaetpax.nl
- Gerard Oonk (Landelijke India Werkgroep) 030-2321340 / g.oonk@indianet.nl

Het Dalit Netwerk Nederland bestaat uit 6 Nederlandse NGOís: CMC, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax, Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep. Zie voor achtergrondinformatie DNN: www.dalits.nlIndia Committee of the Netherlands / Landelijke India Werkgroep - 8 februari 2007