English version of this page   print terug
     


PERSBERICHT

19 februari 2007Indiase organisaties nog altijd niet vrij om te spreken over arbeidsomstandigheden bij export-kledingfabrikant


Amsterdam/Utrecht, 19 februari 2007

Vandaag is het tijdelijke spreekverbod dat Indiase arbeidsrechtenorganisaties ruim een half jaar geleden opgelegd kregen door de rechter in Bangalore voor onbepaalde tijd verlengd. De rechtbank beslist hiermee in het voordeel van kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en diens dochteronderneming.

FFI is toeleverancier van de Nederlandse bedrijven G-Star en Mexx, als ook van andere merken zoals Ann Taylor, Armani, GAP en Guess.

Ruim een half jaar geleden kregen de lokale vakbond GATWU, koepelvakbond NTUI, arbeidsrechtenorganisatie Cividep en vrouwenorganisatie Munnade een spreekverbod opgelegd nadat zij misstanden bij FFI aan het licht brachten. Sinds begin 2006 hebben vakbond GATWU en de andere betrokken organisaties geprobeerd in contact te komen met FFI om te praten over de aanpak van de door hen gesignaleerde arbeidsrechtenschendingen bij FFI. Het ging hierbij onder andere om gedwongen overwerk, onwettige ontslagprocedures en verbaal en fysiek geweld tegen werknemers.

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep hebben hierin een internationale campagne uitgebreid aandacht voor gevraagd. Ook de Nederlandse pers is hier op ingegaan, met name vanwege de betrokkenheid van G-Star.

FFI deed de meldingen door de arbeidsrechtenorganisaties echter af als laster, en diende op 28 juli 2006 een klacht in bij de rechtbank in Bangalore, met als gevolg een tijdelijk spreekverbod voor de klokkenluiders. De verlenging van het spreekverbod houdt in dat de betrokken organisaties geen informatie over FFI naar buiten mogen brengen. Dit betekent een enorme tegenslag voor iedereen die zich inzet voor verbetering van arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in India.

Dhr. Ashim Roy, President van de vakbond GATWU als ook General Secretary van koepelvakbond NTUI geeft de volgende scherpe reactie: "We believe that the grounds for constraining our freedom of expression are not proper and reasonable, and not consistent with the constitution, and its interpretations given by the Supreme Court of this country with respect to the freedom of expression. In deference to the judiciary, we will abide by this order but shall immediately appeal against it in the High Court of Karnataka."

"The union has always stood for negotiated settlement of issues and even now suggest to FFI/JKPL to engage in dialogue with workers' organisations to resolve issues" zegt dhr. Jayaram, vice-president van de vakbond GATWU.

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep vrezen ten zeerste dat deze rechterlijke uitspraak ook andere export-kledingfabrikanten als voorbeeld zal gaan dienen, zodra deze zich geconfronteerd zien met kritiek op de omstandigheden in hun fabrieken.

FFI heeft ook geprobeerd om organisaties in Nederland het stilzwijgen op te leggen. Op 11 januari jl. ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van de advocat en van FFI waarin gedreigd wordt met juridische stappen als SKK en LIW hun steun aan vakbond GATWU c.s. voortzetten. In een reactie hebben SKK en LIW het management van FFI nogmaals opgeroepen om met behulp van een bemiddelaar in dialoog te treden met de lokale vakbond en organisaties.


méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 20 februari 2007