print terug

persbericht 7-3-2007


Kledingindustrie draait op uitbuiting vrouwen


De Schone Kleren Kampagne brengt ter gelegenheid van de internationale vrouwendag op 8 maart een baanbrekende brochure uit over de kwetsbare positie van vrouwen in de kledingindustrie. De sector staat berucht om de slechte arbeidsomstandigheden en het is bepaald geen toeval dat 85% van de arbeiders in de kledingindustrie vrouw is. Wereldwijd werken dertig tot veertig miljoen vrouwen in de kledingindustrie.

Met de brochure 'Made by Women' is er voor het eerst een Nederlandstalige publicatie verschenen waarin de schrijfsters de misstanden in de kledingindustrie expliciet verbinden met de zwakke positie van vrouwen.
Omdat vrouwen in veel culturen geacht worden zich dociel op te stellen worden ze aangenomen voor slecht betaald en ongezond werk. Werkweken van zeventig uur of meer zijn in de kledingindustrie geen uitzondering. De salarissen zijn vrijwel altijd onvoldoende om van rond te komen en zijn vaak zelfs lager dan het wettelijk minimumloon in het land van productie.

Deze kwetsbare positie van vrouwen zorgt er bovendien ook voor dat ze extra hard getroffen worden door de negatieve effecten van het fabriekswerk. Ongelijke beloning betekent dat vrouwen meer kans lopen op ondervoeding en slechte huisvesting en ze minder toegang hebben tot gezondheidszorg en openbare voorzieningen als schoon drinkwater en gezondheidszorg. Bovendien zijn vrouwen vrijwel altijd verantwoordelijk voor de zorg in het gezin, ongeacht of de partner werk heeft of niet.

De schrijfsters van de brochure laten echter ook zien dat vrouwen in toenemende mate in verzet komen. 'Made by Women' bevat twaalf profielen van vrouwenrechtenactivistes vanuit de hele wereld.

Emelia Yanti, Indonesië:

'Ik kom uit Noord-Sumatra. In 1991, ik was toen zestien, begon ik te werken in een kledingfabriek. Ik had geen pauzes, mocht niet naar het toilet gaan, en mijn baas ging tegen me tekeer als ik even ging zitten. In 1997 werd ik actief in de eerste onafhankelijke vakbond in Indonesië, de ABGTeks. Een jaar later werd ik door de Schone Kleren Kampagne uitgenodigd te spreken over de arbeidsomstandigheden in kledingfabrieken op een forum. Ik besefte dat de arbeiders in Indonesië niet alleen staan in hun strijd.’

De brochure 'Made by Women' is vanaf 8 maart kosteloos te bestellen bij de Schone Kleren Kampagne: info@schonekleren.nl.

De Schone Kleren Kampagne is een internationaal netwerk van vakbonden en maatschappelijke organisaties dat zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

press releases India Committee of the Netherlands.... / persberichten Landelijke India Werkgroep....