print terug
     


PERSBERICHT

24 oktober 2007Koningin, zet u in voor kledingarbeiders in India!


De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) vragen het staatshoofd om de problemen met een fabriek in Bangalore die aan G-Star levert tijdens het staatsbezoek te bespreken.

SKK en LIW kwamen in actie toen eind 2005 lokale vakbonden en arbeidsrechtenorganisaties rapporteerden over hoge werkdruk, gedwongen onbetaald overwerk, fysiek en verbaal geweld bij kledingfabrikant FFI in Bangalore. FFI produceert voor het Nederlandse kledingmerk G-Star.

Hoewel een aantal problemen na publicatie van de schendingen is verminderd, is er nog voortdurend sprake van intimidatie en bedreigingen door FFI. Maar in plaats van de problemen in de fabriek op te lossen en de dialoog aan te gaan met de lokale vakbond en NGO's kiest FFI voor het juridische gevecht. Sinds juli 2006 geldt voor een aantal Indiase organisaties een gerechtelijk spreekverbod. Inhoudelijk is de zaak nog steeds niet behandeld, maar deze 'gagging order' heeft grote gevolgen voor de lokale vakbonden en NGO's die hun werk niet meer naar behoren kunnen doen, zij mogen geen informatie over de arbeidsomstandigheden bij FFI delen met anderen.

In mei dit jaar werden ook de Schone Kleren Kampagne, Landelijke India Werkgroep, internet provider Antenna en ADSL leverancier XS4ALL opgeroepen om voor de rechtbank in Bangalore te verschijnen op beschuldiging van laster. Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep: "De aanklachten zijn alleen bedoeld om ons en onze partners in India voor langere tijd de mond te snoeren en in diskrediet te brengen. Inmiddels heeft het bedrijf via de rechter om onze arrestatie gevraagd en de rechter is hiermee akkoord gegaan mits wij 'uitleverbaar' zijn."

De laatste twee dagen van haar staatsbezoek (26 en 27 oktober) aan India is de Koningin in Bangalore. Daar zou zij en de meegereisde ministers deze kwestie aan de orde moeten stellen. De organisaties hebben voor het staatsbezoek een brief gestuurd om de Koningin van deze zaak op de hoogte te stellen.

Christa de Bruin van de Schone Kleren Kampagne: "Deze zaak dient een veel breder belang. Het kan een precedent scheppen voor bedrijven die rechtszaken zullen gebruiken om kritiek te stoppen in plaats van werkelijke verbeteringen door te voeren. Organisaties moeten op internationaal niveau met elkaar kunnen samenwerken om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te kunnen verbeteren."

Ook Amnesty International uitte haar zorgen in een publiek statement op 2 oktober jl. over het 'voortdurend dwarszitten van de rechten van werknemers en buitenlandse campagnevoerders' en veroordeelde de 'klaarblijkelijk valse strafrechterlijke aantijgingen gericht op het inperken van hun vrijheid van meningsuiting'.

Achtergrond
De kledingindustrie in Bangalore heeft een enorme groei doorgemaakt. Meer dan 500.000 duizend arbeiders vinden er werk. Het merendeel zijn arme jonge vrouwen die van het platteland komen. De groei van de kledingindustrie vertaalt zich echter niet in betere arbeidsomstandigheden voor de kledingarbeiders. Kledingarbeiders staan onder hoge druk om onrealistisch hoge productienormen te halen als gevolg van strakke deadlines van buitenlandse afnemers. Werknemers ontvangen hiervoor een loon dat vaak onvoldoende is om van rond te komen, en worden gedwongen buitensporig lange werkdagen te maken. Voor het overwerk worden de arbeiders niet of nauwelijks betaald. Kledingarbeiders hebben weinig mogelijkheden om voor hun rechten op te komen of problemen op het werk op te lossen. Vakbonden en organisaties die opkomen voor arbeidsrechten worden tegengewerkt.

Voor meer informatie over de problemen rond FFI: http://www.indianet.nl/ffi.html.méér persberichten Landelijke India Werkgroep....

Landelijke India Werkgroep - 25 oktober 2007