print terug
     

PERSBERICHT

23 november 2007


‘Heemskerk, steun kritische organisaties tijdens handelsmissie naar India’


Amsterdam/Utrecht, 23-11-2007

De door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken geleide ‘grootste handelsmissie aller tijden’ naar India die op 25 november begint, is cruciaal voor zijn plannen om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot een Nederlands exportartikel te maken. Heemskerk zal in India duidelijk moeten maken dat het juridisch vervolgen, zoals nu gebeurt, van maatschappelijke organisaties die misstanden aan het licht brengen, de bijl aan de wortel van MVO legt en absoluut onacceptabel is.

Heemskerk moet opkomen voor maatschappelijke organisaties
Dat laten de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan Heemskerk weten aan de vooravond van zijn handelsmissie naar India. Beide organisaties zijn samen met provider Antenna en adsl leverancier XS4ALL voor een rechtbank in Bangalore gedaagd omdat het Indiase kledingbedrijf Fibre and Fabrics International (FFI) een klacht wegens smaad tegen hen heeft ingediend.
Tijdens het recente Nederlandse staatsbezoek aan India heeft Minister van Handel Kamal Nath zich in scherpe bewoordingen achter de smaadklacht van FFI geschaard en Nederlandse organisaties bekritiseerd vanwege volgens hem onjuiste publicaties. De minister sprak later over ‘verkapt protectionisme’ en dreigde Nederland zelfs met handelsmaatregelen.

SKK en LIW vinden dat Kamal Nath door deze uitspraken de zaak laat escaleren. Zij roepen staatssecretaris Heemskerk om minister Kamal Nath te overtuigen dat dit een heilloze weg is. Gezien zijn uitspraken in de De Pers van 5 november jl. over de rol van maatschappelijke organisaties gaat hij dat ook doen: ‘Ze zeggen wel eens dingen die anderen niet bevallen. Sterker nog: ze zeggen dingen die de Nederlandse regering niet bevallen. Dit soort kritiek houdt je scherp’. Heemskerk zegt in hetzelfde interview ook de confrontatie in India daarover niet uit de weg te willen gaan.

Heemskerk heeft meer tegenstanders. In India bestempelt Apparel Online (AO), een spreekbuis van de kledingindustrie, de rechtszaak als ‘een ontwikkeling met historische precedentwerking’. AO hoopt dat FFI gelijk krijgt. In Nederland heeft de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) zich in een brief aan Minister van der Hoeven beklaagd over het ‘onnodig op de spits drijven en de polariserende houding’ van SKK en LIW. De RND beschuldigt SKK en LIW zonder bewijs van ‘meestal niet correcte weergave van de feiten’ en vraagt de minister om informatie over de subsidie aan deze organisaties. SKK en LIW sturen daarop vandaag een reactie aan RND met kopieën aan de bewindslieden, waarin zij de RND vragen deze beweringen met feiten te staven.

Aanhoudingsbevel
Medio 2006 publiceerden SKK en LIW een rapport van Indiase arbeidsdeskundigen over schending van arbeidrechten bij FFI. Kort daarna wist FFI een aantal betrokken lokale organisaties via een rechtelijk bevel de mond te snoeren (hoewel de kwestie inhoudelijk nog niet is besproken) en in mei dit jaar kregen de Nederlandse organisaties en bedrijven een dagvaarding. Zeven werknemers van SKK en LIW hangt nu een internationaal arrestatiebevel boven het hoofd. Vandaag hebben advocaten van beide zijden daarover bij de rechtbank argumenten aangedragen maar door tijdsgebrek is de sessie verdaagd tot woensdag 28 november a.s.

Voor meer informatie over de problemen rond FFI: http://www.indianet.nl/ffi.html.

Nadere informatie:

Gerard Oonk, directeur Landelijke India Werkgroep
Tel: 030-2321340
E-mail: g.oonk@indianet.nl

Christa de Bruin, coördinator Schone Kleren Kampagne
Tel: 020 - 412 27 85
E-mail: christa@schonekleren.nl

De Schone Kleren Kampagne is een organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie.

De Landelijke India Werkgroep zet zich in voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting en onderzoek.
De LIW werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving: in India, Nederland en andere landen.


Landelijke India Werkgroep - 23 november 2007