English press release   print terug
     

PERSBERICHT

6 december 2007


Reactie op G-Star's terugtrekking uit FFI/JKPL


De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn positief gestemd dat G-Star eindelijk een belangrijke stap zet. We zien de stap die nu genomen wordt als het mogelijke begin van een verantwoorde reactie. Daarbij hoort echter ook het meewerken aan een aanpak om zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de werknemers van FFI te behouden.

Voor de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep heeft het belang van de arbeiders bij FFI steeds voorop gestaan. Dat is ook nu zo. De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn van mening dat G-Star mede verantwoordelijk is voor de arbeiders die haar producten maken en vinden daarom dat G-Star zich voor een verantwoorde `exit strategie┤ moet inzetten.
Hiervoor zijn al meerdere malen gedetailleerde voorstellen naar G-star gedaan.

Dit betekent dat de door G-Star teruggetrokken orders nu bij fabrieken in de onmiddellijke omgeving van FFI geplaatst zouden moeten worden, bij fabrieken die wÚl bereid zijn om op maatschappelijk verantwoorde manier te produceren. Hierbij zou G-Star als voorwaarde moeten stellen dat deze fabrieken bij het aannemen van het noodzakelijke extra personeel een voorrangspositie geven aan de arbeiders van FFI. De insteek zou moeten zijn dat de werkgelegenheid voor de arbeiders van FFI en Bangalore behouden blijft.

Wat betreft de Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep kunnen de huidige bij FFI geplaatste orders worden afgemaakt. Dit zal vermoedelijk nog geruime tijd in beslag nemen. G-Star zou deze tijd strategisch moeten benutten door aan FFI duidelijk te maken dat nieuwe orders bespreekbaar zijn als FFI gedurende het afhandelen van de bestaande orders alsnog de rechtszaken intrekt en de dialoog aangaat met de getroffen lokale organisaties.

G-Star maakt in haar verklaring helaas niet duidelijk hoe zij haar verantwoordelijkheid ten opzichte van de arbeiders van FFI na het terugtrekken van de orders bij FFI verder in wil vullen. De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep hopen dat G-Star hierover snel verdere details bekend maakt.

Het internationale opsporingsbevel en de rechtszaak tegen de acht medewerkers van Schone Kleren Kampagne, Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna is met het terugtrekken van G-Star niet ongedaan gemaakt. Het uitleveringsverzoek en de rechtszaak schept voor alle NGO┤s die actief zijn op het gebied van mensenrechten in India een zeer gevaarlijk precedent. Het is daarom van groot belang dat G-Star zich bij het afhandelen van haar voorlopig laatste orders bij FFI alsnog inzet om het uitleveringsbevel en de rechtszaken van tafel te krijgen.

De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep distantiŰren zich van de beschrijving die G-Star van het voorafgaande proces geeft. Een aantal punten wordt weerlegd in onze verklaring dd. 4 december (http://www.indianet.nl/071204gstar.html).

Het persbericht van G-Star vindt u op http://www.gstar.nl.

Voor meer informatie zie: http://www.indianet.nl/ffi.html en http://www.schonekleren.nl.


De Schone Kleren Kampagne is een organisatie die zich inzet voor betere arbeidsomstandigheden in de wereldwijde kledingindustrie.

De Landelijke India Werkgroep zet zich in voor de kansarmen in India. Ze doet dat door campagnes, voorlichting en onderzoek.
De LIW werkt nauw samen met organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardiger samenleving: in India, Nederland en andere landen.


Landelijke India Werkgroep - 6 december 2007