print terug

PERSBERICHT

24 april 2008


Campagne ‘Stop Kinderarbeid’ verheugd over motie Tweede Kamer

Nu ook onderwijshulp gerichter inzetten tegen kinderarbeid


De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is verheugd over de motie over kinderarbeid die op dinsdag 22 april 2008 met algemene stemmen door de Tweede Kamer is aangenomen. De motie verplicht bedrijven die op enigerlei wijze steun krijgen van de overheid om hun hele productieketen ‘vrij van kinderarbeid’ te maken.

‘Stop Kinderarbeid’ juicht het toe dat is gekozen voor een stevige maar ook praktische aanpak. Tal van bedrijven die met name in ontwikkelingslanden werkzaam zijn hebben bij uitbesteding van productie of diensten met kinderarbeid te maken. Zij krijgen de gelegenheid een openbaar tijdsgebonden plan op te stellen om kinderen van werk naar school te krijgen. Dat laatste moet er voor zorgen dat bedrijven niet alleen kinderen weren maar als zij kinderen ‘in de keten’ opsporen. Zij moeten ook actief meewerken aan het alternatief voor kinderarbeid: onderwijs.

‘Stop Kinderarbeid’ ziet de motie als een belangrijke stap tot een meer omvattend beleid tegen kinderarbeid van de Nederlandse regering. Zo geeft Nederland 15% van haar budget voor ontwikkelingssamenwerking aan basisonderwijs in ontwikkelingslanden. Dat is een goede zaak. Nog wel nodig is er voor te zorgen dat gefinancierde onderwijsprogramma’s ook een aanpak hebben om de – vaak wat lastig bereikbare - werkende kinderen ook op school te krijgen. Bijvoorbeeld meisjes die thuis werken of de vele kinderen die in de landbouw werken. Daarnaast dient meer ‘brugonderwijs’ opgezet te worden, om de wat oudere werkende kinderen alsnog de kans geven om ook (weer) naar school te gaan.

Voor motie-Voordewind c.s (aangenomen 22-4-2008), zie http://www.indianet.nl/m080422.html.

De campagne ‘Stop Kinderarbeid’ wil bedrijven graag wijzen op het door haar gepubliceerde ‘Out of Work and Into School - Action Plan for Companies to Combat Child Labour’. Deze Engelstalige versie is te vinden op http://www.indianet.nl/pdf/actionplanchildlabour.pdf. Medio mei is het Actieplan in het Engels en Spaans als brochure beschikbaar, in juni volgt de Nederlandse versie.


Meer informatie:
Jetteke van der Schatte Olivier, coördinator campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’: j.schatteolivier@hivos.nl
of
Gerard Oonk, directeur LIW en adviseur ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’: g.oonk@indianet.nl

De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ wordt in Nederland uitgevoerd door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) en de Landelijke India Werkgroep (LIW).
Zie http://www.stopkinderarbeid.nl.