English press release   print terug

UITNODIGING AAN DE PERS

9 mei 2008


De campagne "Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats" krijgt de steun van PvdA-europarlementariėr Thijs Berman. Hij nodigt u daarom uit voor de volgende bijeenkomst:

"Kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen:
Wat de Europese Unie kan doen"

Op dinsdag 13 mei 2008, 16:00- 18:00 uur, in het Europees Parlement - Brussel


Er zijn maatregelen nodig in de EU om te garanderen dat internationale normen over maatschappelijk verantwoord ondernemen daadwerkelijk worden uitgevoerd. Alleen dan kan bijvoorbeeld kinderarbeid worden uitgebannen. PvdA-europarlementariėr Thijs Berman en de campagne "Stop Kinderarbeid" presenteren op de conferentie concrete voorstellen om kinderarbeid uit te bannen.

Allereerst is er het actieplan, dat een handleiding geeft aan bedrijven om kinderarbeid uit hun productieketen te weren. Berman is van mening dat de Europese Commissie deze handleiding actief moet promoten.

Bovendien zal hij er bij de Europese Commissie op aandringen een Europees Meldpunt voor Kinderarbeid in te stellen. Bij dit Meldpunt kunnen burgers of organisaties zich melden wanneer zij vermoeden of weten dat een Europees bedrijf ook met kinderen werkt.

Tot slot zal hij de Europese Commissie vragen om bedrijven, die steun van de EU krijgen, te verplichten geen kinderen aan het werk te zetten. Of, als een bedrijf dit niet kan aantonen, op te leggen een plan te ontwikkelen om kinderarbeid af te schaffen. Dit voorstel is naar het voorbeeld van een recent aangenomen motie door het Nederlandse parlement.


Round Table Conference
Datum: Dinsdag 13 mei 2008
Tijd: 16:00 - 18:00 uur
Gepresenteerd door: Thijs Berman MEP en Richard Howitt MEP
Locatie: Europees Parlement Brussel
ASP gebouw, zaal 5 G 305