als PDF print terug

PERSBERICHT

12 juni 2009


12 juni: Internationale Dag tegen Kinderarbeid

Kabinet: Voer moties Tweede Kamer tegen kinderarbeid snel uit


De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ pleit ervoor dat het kabinet twee belangrijke Tweede Kamermoties tegen kinderarbeid snel en effectief uitvoert. De campagne grijpt de internationale dag tegen kinderarbeid op 12 juni aan om hier aandacht voor te vragen. Sinds de moties vorig jaar zijn aangenomen heeft de Kamer niets meer gehoord. ‘Stop Kinderarbeid’ vraagt de Kamer op uitvoering aan te dringen in haar mensenrechtenoverleg met Minister Verhagen op 16 juni a.s.

De Minister van Buitenlandse Zaken heeft nog steeds geen uitvoering gegeven aan een in april 2008 door de voltallige Tweede Kamer aangenomen motie over kinderarbeid. In deze motie vraagt de Kamer het kabinet ervoor te zorgen dat bedrijven die steun van de overheid krijgen geen gebruik maken van kinderarbeid. Bedrijven moeten duidelijk maken dat zij in hun productieketen geen kinderarbeid toestaan of een plan van aanpak daartoe presenteren.

Een andere motie die vorig jaar november door een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen, is ook nog niet uitgevoerd door het kabinet. De motie vraagt om een samenhangend anti-kinderarbeidbeleid van alle ministeries. Daarnaast zou geëvalueerd moeten worden wat de ruim 600 miljoen steun aan het basisonderwijs betekent voor het terugdringen van kinderarbeid. Ook heeft de Tweede Kamer erop aangedrongen dat in door Nederland betaalde onderwijsprogramma’s alle werkende kinderen de kans krijgen om naar school te gaan, zo nodig via een vorm van ‘brugonderwijs’.

Nog steeds werken 218 miljoen kinderen vaak onder erbarmelijke omstandigheden op koffieplantages, in katoenvelden, mijnen, steengroeven of als straatverkopers, bedelaars of huishoudelijke hulp. Ze kunnen niet naar school en zijn daardoor gedoemd tot een leven van uitzichtloze armoede. Net als hun ouders, en waarschijnlijk net als hun kinderen. Kinderarbeid is een belangrijke factor die armoede in stand houdt. Minder werkende kinderen betekent voor volwassenen meer werk, én vaak een beter loon, waarmee zij hun kinderen beter kunnen voeden.

Meer informatie:
Margo van Maris: mmaris@hivos.nl
of
Gerard Oonk, directeur LIW: g.oonk@indianet.nl/030-2321340

De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ wordt in Nederland uitgevoerd door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking (Hivos) en de Landelijke India Werkgroep (LIW).
Zie http://www.stopkinderarbeid.nl.

Bedrijven die praktisch aan de slag willen met het bestrijden van kinderarbeid in hun productieketen kunnen gebruik maken van het Actieplan voor Bedrijven tegen Kinderarbeid van de campagne ‘Stop Kinderarbeid. School, de beste Werkplaats’. Zie: http://www.stopchildlabour.eu/stopchildlabour/Media/Files/action-plan-may-2008.