English press release   pdf   print back

PERSBERICHT

Den Haag, 2 april 2010


Campagne 'Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats' lanceert wereldwijde petitie

Stop alle kinderarbeid
Help elk kind naar school


Vandaag lanceert de campagne ‘Stop kinderarbeid – School, de beste werkplaats’* een wereldwijde petitie in de aanloop naar de internationale kinderarbeidconferentie die op 10 en 11 mei a.s. in Den Haag plaatsvindt.
De petitie dringt aan op een fundamentele verandering in de internationale aanpak van kinderarbeid. De conferentie richt zich op de aanpak van de ergste vormen van kinderarbeid. ‘Stop Kinderarbeid’ is echter van mening dat de tijd gekomen is voor een wereldwijd actieplan tegen alle vormen van kinderarbeid die kinderen uit school houdt en/of hun gezondheid schaadt. Verder moeten ondernemers worden verplicht om geen gebruik te maken van kinderarbeid, ook niet in hun toeleveringsketen.


Ruim vier van de vijf landen heeft nu beide verdragen tegen kinderarbeid van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) geratificeerd. Het gaat om het verdrag dat de minimumleeftijd voor werk vaststelt (15 jaar; licht werk vanaf 13) én het verdrag tegen de ergste vormen van kinderarbeid. Deze landen zijn daarom verplicht alle vormen van kinderarbeid uit te bannen die onder die verdragen vallen. De nadruk op de ergste vormen van kinderarbeid was wellicht logisch toen 12 jaar geleden slechts 58 landen hadden getekend voor minimumleeftijd voor werk. De situatie is nu drastisch veranderd.

Uit ervaringen van onze partnerorganisaties in Azië, Afrika en Zuid-Amerika blijkt dat het effectiever is om alle kinderarbeid in een regio tegelijk aan te pakken en alle kinderen naar school te helpen. Werk in de landbouw of gewoon lange dagen maken valt vaak niet onder de noemer ‘erg werk’. Die kinderen zouden dan niet naar school kunnen! Dat is onacceptabel. Door uitbanning van alle kinderarbeid komt overigens meer werk voor volwassenen beschikbaar en blijken ze, zonder de concurrentie van ‘goedkope kinderen’, meer te verdienen. Dat vangt weer het verlies op van de (bescheiden) inkomsten die hun kinderen mogelijk inbrengen.
En niet te vergeten: internationaal is afgesproken (Millenniumdoel 2) om te zorgen dat elk kind in 2015 op school zit. Dat lukt alleen door alle kinderarbeid uit te bannen die dat belemmert.

De campagne ‘Stop Kinderarbeid’ doet een beroep op alle deelnemers aan de internationale kinderarbeidconferentie – waaronder regeringen en werkgevers – om te werken aan een Wereldactieplan tegen alle vormen van kinderarbeid. Tijdens de ILO Arbeidsconferentie in juni kunnen daarover dan definitieve afspraken worden gemaakt.

De petitie is hier te vinden: http://www.stopchildlabour.eu/petitie/.

Zie ook de Stop Kinderarbeid website: http://www.stopkinderarbeid.nl/.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Sofie Ovaa: sovaa@hivos.nl of tel. 070-3765500, of
Gerard Oonk: g.oonk@indianet.nl of tel. 030-2321340


* De campagne 'Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ bestaat uit: AOb, FNV Mondiaal, Hivos, Kinderpostzegels en Landelijke India Werkgroep