pdf   print back

PERSBERICHT

Den Haag, 25 mei 2010


Minister Verhagen ontvangt eerste exemplaar
handleiding tegen kinderarbeid

Campagne ‘Stop Kinderarbeid’ maakt handleiding
die bedrijven helpt in achttien stappen einde te maken aan kinderarbeid


Minister Verhagen van Buitenlandse Zaken ontvangt woensdag 26 mei om 14.30 uur uit handen van Agnes Jongerius, voorzitter van de FNV en Gerard Oonk, directeur van de LIW, een handleiding hoe bedrijven kinderarbeid kunnen voorkomen en bestrijden. Deze handleiding is gemaakt door de campagne 'Stop kinderarbeid’, een samenwerking van ontwikkelingsorganisatie Hivos, FNV, Landelijke India Werkgroep, Algemene Onderwijsbond, ICCO & Kerk in Actie en Stichting Kinderpostzegels Nederland.

De handleiding geeft achttien concrete aanbevelingen over hoe bedrijven álle vormen van kinderarbeid in hun productieketen kunnen uitbannen én kunnen zorgen dat ook arbeidsrechten van werknemers worden nageleefd. Daarnaast biedt de handleiding ondersteuning voor overheden bij het overwegen en (her)formuleren van hun kinderarbeidbeleid.

Minister Verhagen en Agnes Jongerius gaan ondermeer in gesprek met ondernemers die deelnemen aan de Fair Wear Foundation (FWF). In de Fair Wear Foundation werkt een groeiend aantal bedrijven uit de kledingbranche samen met vakbonden en maatschappelijke organisaties om de arbeidsomstandigheden bij de leveranciers van Nederlandse kledingbedrijven te verbeteren. FWF controleert dit. McGregor is een van de bedrijven die aan de Fair Wear Foundation deelnemen.

De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' roept niet alleen bedrijven maar ook regeringen en internationale organisaties op meer tegen kinderarbeid te doen. Zo was Stop Kinderarbeid onlangs nauw betrokken bij het opstellen van het actieplan (‘Roadmap’) tijdens de internationale conferentie over kinderarbeid in Den Haag. Ook wordt geadviseerd aan de Tweede Kamer, diverse Ministeries en de Europese Commissie.

De handleiding is hier te vinden: http://www.indianet.nl/actieplankinderarbeid.html.

Zie voor 'Roadmap' (internationale kinderarbeidconferentie Den Haag): http://www.indianet.nl/pdf/roadmapchildlabour.pdf.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Sofie Ovaa (Hivos): tel. 070-3765500,
H. Lindelauff (FNV): tel. 020-5816552, of
Gerard Oonk (LIW): tel. 030-2321340, 06-51015260


De handleiding voor bedrijven om kinderarbeid te bestrijden wordt aangeboden op woensdag 26 mei om 14.30 uur in de kledingzaak McGregor, in de P.C. Hooftstraat 114 te Amsterdam. Bijeenkomst duurt tot 15.15 uur.

‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ is een Europese campagne van de Alliance2015 die in Nederland gevoerd wordt door ontwikkelingsorganisatie Hivos, de Algemene Onderwijsbond (AOb), FNV Mondiaal, ICCO & Kerk in Actie, de Landelijke India Werkgroep (LIW) en Stichting Kinderpostzegels, in samenwerking met partners in ontwikkelingslanden. Zie ook http://www.stopkinderarbeid.nl.