Landelijke India Werkgroep


Nieuw politie-uniform nodig? Toolkit kinderarbeidvrij inkopen erbij!


Stop Kinderarbeid, 27-3-2014

Toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen  bij overheidsinstanties’De campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' presenteert vandaag de Toolkit ‘Kinderarbeidvrij inkopen bij overheidsinstanties’. Overheden kunnen die gebruiken bij het inkopen van producten waaraan het risico van kinderarbeid kleeft. Kamerlid Joël Voordewind van de ChristenUnie biedt de toolkit vandaag tijdens een Kamerdebat aan, aan minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Voordewind: "De overheid werkt nog onvoldoende aan mensenrechten binnen het eigen inkoopbeleid. Juist de overheid roept consumenten op om eerlijke producten te kopen, maar via het eigen inkoopbeleid is er een wereld te winnen. Ook de Rijksoverheid moet zich houden aan de regels voor duurzaam inkopen, ook op het gebied van mensenrechten."

Voordewind wil dat de minister het voortouw neemt voor overleg met de betrokken ministeries (in ieder geval SZW en BZK) over een effectievere toepassing van de sociale voorwaarden, niet alleen bij het Rijk maar ook bij de ‘medeoverheden’. De Nederlandse overheid heeft zichzelf als doel gesteld haar inkoopkracht in te zetten tegen kinderarbeid en andere schendingen van arbeidsrechten.

De toolkit van Stop Kinderarbeid en HumanRights@Work helpt daarbij en biedt praktische informatie en advies voor kinderarbeidvrij inkopen. De toolkit geeft inkopers en budgethouders informatie over wat de risico’s zijn bij de inkoop van producten en welke vragen ze kunnen stellen aan bedrijven. Ook wordt toegelicht wat ze kunnen verwachten van leveranciers en hoe het beleid en de aanpak van bedrijven gecontroleerd en verbeterd kan worden.

Positieve en zichtbare rol overheid
Stop Kinderarbeid vindt dat overheidsinstanties een positieve en zichtbare rol kunnen spelen en eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen in de strijd tegen kinderarbeid. Sofie Ovaa, coördinator van de campagne Stop Kinderarbeid zegt hierover: "Garantie dat producten zonder kinderarbeid gemaakt zijn is moeilijk te krijgen. Maar als alle overheidsinstanties duidelijk laten weten dat ze geen kinderarbeid in hun inkopen accepteren en hun beleid en aanpak ten aanzien van inkopen verbeteren kan er wel degelijk verschil gemaakt worden. De inzet van inkopers en budgethouders in de strijd tegen kinderarbeid is van groot belang."

Kinderarbeid
Vandaag de dag werken er wereldwijd nog steeds meer dan 165 miljoen kinderen. Driekwart van hen doet gevaarlijk werk in slechte omstandigheden. Kinderarbeid komt vaak in het begin van de productieketen voor, bijvoorbeeld bij de winning van grondstoffen. Ook werken veel kinderen thuis of in informele kleine werkplaatsen. Risicoproducten zijn bijvoorbeeld natuursteen, elektronica, werkkleding en landbouwproducten zoals koffie, thee en cacao.


Download: Toolkit Kinderarbeidvrij Inkopen door overheidsinstanties (april 2014)

Ploumen belooft actieve inzet voor sociaal verantwoord inkopen (LIW,7-4-2014)Landelijke India Werkgroep - 7 april 2014