terug


PERSBERICHT

11 maart 1993Manifestatie 'Werk tegen Armoede' - 17 april 1993

Recht op werk centraal in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid?

Recht op werk voor India's armen: campagne heeft resultaat!


Recht op werk (en inkomen) voor de armen in India en andere ontwikkelingslanden. Is dat geen oudbakken en onwerkbaar socialistisch ideaal? Of moet het juist het uitgangspunt van het ontwikkelingsbeleid in de jaren negentig worden?
De campagne 'Werk Tegen armoede' van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en enkele recente publikaties hebben aangetoond dat de discussie daarover weer volop actueel is. Niet alleen voor India, maar bijvoorbeeld ook voor Afrika.

Op 17 april a.s. organiseert de Landelijke India Werkgroep in het kader van haar campagne 'Werk Tegen Armoede' een manifestatie waar dit onderwerp centraal staat.

India heeft met zogenoemde werkgarantie-programma's goede ervaringen opgedaan. Via het 'Werkgarantie Programma' in de deelstaat Maharashtra hebben landarbeiders recht op ongeschoold werk tegen het wettelijk minimumloon. Werk dat bijdraagt aan landbouwontwikkeling en milieuverbetering. Opvallend is ook dat tweederde van de arbeiders in dit grote programma vrouw is. Organisaties elders in India voeren nu actie voor een soortgelijke vorm van recht op werk.
Via de campagne 'Werk Tegen Armoede' heeft de Landelijke India Werkgroep, met steun van onder meer de FNV, de CBTB, de Voedingsbond FNV en diverse milieu-organisaties, er de afgelopen jaren bij minister Pronk en de EG voor gepleit om steun aan nieuwe werkgarantie-programma's in India te geven. Pronk is inmiddels bereid daaraan mee te betalen en vraagt andere landen hetzelfde te doen.

Recht op werk en inkomen als uitgangspunt voor het ontwikkelingsbeleid. Met India als voorbeeld. Vertegenwoordigers van politiek, wetenschap en maatschappelijke organisaties zullen daarop tijdens de manifestatie hun visie geven. De dag wordt afgesloten met een politiek debat over dit onderwerp.

U bent van harte welkom op de manifestatie. Een programma-folder vindt u bijgesloten. De Landelijke India Werkgroep is graag bereid u meer informatie over de campagne en manifestatie 'Werk Tegen Armoede' te verschaffen. U kunt daarover contact opnemen met LIW-medewerker Gerard Oonk.
Wij zouden het op prijs stellen als u een aankondiging van de manifestatie, zo mogelijk met toelichtend artikel, in uw blad zou willen opnemen.Landelijke India Werkgroep - 5 juli 2004