terug


PERSBERICHT

22 februari 1994


Woordvoerster Indiase beweging voor Recht op Werk in Nederland


Anuradha Talwar, een van de leidende personen van de Indiase beweging voor wettelijk gegarandeerd werk voor landarbeid(st)ers, is van 4 tot 10 maart op bezoek in Nederland op uitnodiging van de Nationale Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking (NAR) en de Landelijke India Werkgroep (LIW). Mevrouw Talwar werkt voor de niet-gouvernementele organisatie Jana Sanghati Kendra (People's Solidarity Centre) in de Indiase deelstaat West Bengalen. Zij is tevens woordvoerster van de onafhankelijke landarbeidersorganisatie Paschim Banga Khet Majoor Samity (PBKMS). Beide organisaties hebben de afgelopen jaren door hongerstakingen, demonstraties en andere acties de aandacht gevraagd voor de slechte positie van de minstens 70 miljoen landlozen in India, waaronder ruim 5 miljoen in West Bengalen.

Op 4 en 5 maart zal mevrouw Talwar deelnemen aan de conferentie 'Sociale (on)zekerheid en armoede als mondiale vraagstukken' die de NAR in het kader van haar 30-jarig bestaan organiseert. Daarna is Talwar van 7 tot en met 9 maart te gast bij de Landelijke India Werkgroep. In deze periode zijn onder meer bijeenkomsten gepland met de Europese Commissie, Euro-parlementariërs en maatschappelijke organisaties.

Samen met Indiase organisaties, waaronder de PBKMS, heeft de LIW de afgelopen jaren campagne gevoerd om landarbeiders tot de belangrijkste doelgroep van de Nederlandse en Europese hulp aan India te maken, met name door ondersteuning van werkgarantie-programma's voor landarbeid(st)ers. Minister Pronk heeft inmiddels financiële steun toegezegd voor een proefprogramma voor werkgarantie in drie districten van de deelstaat Andhra Pradesh. Op basis van de opgedane ervaring kan, volgens het verslag van Pronk's bezoek aan India in augustus 1993, 'in de komende jaren besloten worden tot uitbreiding van de financiering naar een wijder gebied'. Bij de uitvoering van dit programma zal ook lering worden getrokken uit het Werkgarantie Programma in de deelstaat Maharashtra, waar al 15 jaar een wettelijk gegarandeerd recht bestaat op ongeschoold werk op het platteland.

De Europese Commissie heeft tot nu toe afhoudend gereageerd op mogelijke steun aan werkgarantie-programma's, ondanks uitvoerige vragen van zowel sociaal-democratische als christen-democratische parlementsleden en het feit dat de Commissie daarover ruim 1000 brieven van Indiase en Europese organisaties heeft ontvangen. Wel noemt de Commissie werkgarantie een 'aanvullende ontwikkelingsmogelijkheid'.

Voor interviews met Anuradha Talwar kunt u contact opnemen met Gerard Oonk van de Landelijke India Werkgroep, tel. 030-2321340Landelijke India Werkgroep - 5 augustus 2003