terug


PERSBERICHT

10 mei 1994


Voorzitter Zuid-Aziatische Coalitie Tegen Kinderslavernij in Nederland:

'Importeer geen produkten gemaakt door kinderen'


Kailash Satyarthi, voorzitter van de South Asian Coalition on Child Servitude (SACCS), is op uitnodiging van de Landelijke India Werkgroep (LIW) van 17 tot en met 20 mei op bezoek in Nederland. De heer Satyarthi zal onder meer deelnemen aan het internationale seminar 'Condition or cooperation - Trade, Aid and minimum labour standards' dat de LIW samen met de Vrije Universiteit en IRENE op 19 en 20 mei a.s. organiseert. Verder staan onder meer gesprekken met diverse Euro-parlementariërs, een aantal maatschappelijke organisaties en (wellicht) minister Pronk van Ontwikkelingssamenwerking op het programma.

Kailash Satyarthi is een sleutelfiguur in de groeiende beweging tegen exploitatie van kinderen in Zuid-Azië. Hij zet zich met zijn medewerkers persoonlijk in om kinderslaven uit de tapijtindustrie te bevrijden. SACCS biedt deze kinderen ook opvang en onderwijs in haar 'Mukti Ashram' nabij New Delhi. In april jl. heeft Satyarthi een grote voettocht van de zuidpunt van India naar Delhi geleid, waarbij onderweg gebieden werden bezocht waar kinderen in steengroeven en in diverse industrieën (voor de produktie van van o.m. lucifers, vuurwerk, zijde, wierook en sigaretten) werkzaam zijn. SACCS, waarbij meer dan 50 niet-gouvernementele organisaties uit India, Pakistan, Bangladesh en Nepal zijn aangesloten, heeft een zeer belangrijke rol gespeeld bij het - in het bijzonder in India - op de politieke agenda zetten van het thema kinderexploitatie.
Daarnaast heeft SACCS, met name Satyarthi persoonlijk, de uitbuiting van kinderen in de tapijtindustrie onder de aandacht gebracht van consumenten, bedrijfsleven en politici in de VS en Europa (tot nu toe m.n. in Duitsland en Engeland). SACCS vraagt de westerse landen om geen produkten - waaronder tapijten - te importeren die door kinderen zijn gemaakt. De organisatie is nauw betrokken bij de ontwikkeling van een keurmerk voor tapijten zonder kinderarbeid. In reactie op een brief van de LIW, de FNV, Novib en Kinderen in de Knel hebben o.a. de Bijenkorf en V & D onlangs laten weten positief tegenover zo'n keurmerk te staan.

Kailash Satyarthi is op 17 mei a.s. (20.00 uur, Oudegracht 36, Utrecht) de hoofdgast op een informatie-bijeenkomst over kinderuitbuiting in de tapijtindustrie, waar verder o.m. Lodewijk de Waal, coördinator CAO's van de FNV het woord zal voeren. Verder zal hij op 19 mei a.s. (15.40 uur, De Boelelaan 1105, Amsterdam) tijdens het seminar 'Cooperation or cooperation' een lezing geven met als titel 'Child labour in the export industry: the role of trade marks and import bans'.

Voor nadere informatie, interviews e.d. met Kailash Satyarthi kunt u contact opnemen met Gerard Oonk van de LandelijKe India Werkgroep, tel 030-2321340Landelijke India Werkgroep - 5 augustus 2003