print terugPERSBERICHT

Den Haag, 11 december 2001WERELDBURGERS.NL WIL BINDENDE INTERNATIONALE GEDRAGSREGELS VOOR BEDRIJVEN

Ontwikkelingsorganisaties doen appèl op Tweede Kamer en ministers n.a.v. Notitie Mensenrechten


De Nederlandse regering moet zich inzetten voor juridisch bindende spelregels voor internationaal opererende bedrijven, omdat zelfregulering onvoldoende werkt. En: kastendiscriminatie zou één van de speerpunten van het Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsbeleid moeten worden.

Deze twee aanbevelingen doen Cordaid, HOM, ICCO, Justitia et Pax, Pax Christi en de Landelijke India Werkgroep, in een brief aan Tweede Kamerleden en de betrokken ministers naar aanleiding van de behandeling van de Notitie Mensenrechten op 13 december a.s. in de Tweede Kamer. De organisaties behoren tot de 54 landelijke en regionale organisaties, actief op het terrein van internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, die binnen de landelijke campagne wereldburgers.nl samenwerken. De campagne vraagt politici bij hun werk een meer mondiale bril op te zetten.

Spelregels voor internationale bedrijven
De ondertekenende organisaties zijn het niet eens met de regering dat 'zelfregulering van ondernemingen de beste waarborg biedt dat normen daadwerkelijk worden nageleefd'. Internationaal erkende normen, als vrijheid van vakbondsvorming, zijn veelal niet in gedragscodes van bedrijven opgenomen. Met de uitvoering van vrijwillige codes is het nog droeviger gesteld. Opvallend is dat de Notitie Mensenrechten het VN Global Compact voor verantwoord ondernemen - bestaande uit negen normen die bedrijven kunnen ondertekenen - aanprijst, terwijl minister Herfkens het onlangs een 'tandeloos PR-instrument voor bedrijven' noemde.

De campagne wereldburgers.nl wil dat Nederland zich internationaal inzet om de Fundamentele Mensenrechten Principes voor Ondernemingen, opgesteld door de VN Mensenrechtencommissie, juridisch bindend te maken. Deze omvatten ook arbeidsrechten en milieu- en consumentenbescherming, plus bepalingen over de uitvoering zoals klachtrecht van werknemers en verplichte rapportage door staten en bedrijven. De Nederlandse regering zou bedrijven nu al moeten verplichten tot openbare rapportage over hun activiteiten in het buitenland.

Kastendiscriminatie
Tijdens de Wereld Racisme Conferentie in Durban trok de discriminatie van de 250 miljoen kastelozen (160 miljoen in India) sterk de aandacht. Kastendiscriminatie hangt nauw samen met andere schendingen van mensenrechten zoals geweld tegen vrouwen, kinderarbeid en extreem lage lonen. Het onderwerp verdween uit het slotdocument, ondanks een positieve opstelling van Nederland, het Europees Parlement en (later) de Europese Commissie. Kastendiscriminatie ontbreekt echter in de Notitie Mensenrechten die op 13 december in de Tweede Kamer wordt besproken, hoewel bestrijding van racisme wel een speerpunt van Nederlands beleid is. De ondertekenende organisaties pleiten er in hun brief voor kastendiscriminatie tot speerpunt van het ontwikkelings- en mensenrechtenbeleid te maken en vragen de Nederlandse regering om een beleidsnotitie. Kastendiscriminatie komt niet alleen in India maar in heel Zuid Azië en ook in een aantal Afrikaanse landen voor.


Tekst brief: www.indianet.nl/br011210.html, of ga naar www.wereldburgers.nl.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Schuurmans, coördinator campagne wereldburgers.nl (gsm: 06-12999330, of tel: 071-5225546).
pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN

HOME Landelijke India Werkgroep

Landelijke India Werkgroep - 14 december 2001