Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - PERSBERICHTEN
2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006 - 2005 - 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000 - <2000
16 mrt 2017:
Rechten Indiase leerarbeiders systematisch geschonden - Schoen- en kledingmerken reageren op ernstige mensenrechtenproblemen in hun toeleveringsketen en beloven gezamenlijke actie (PERSBERICHT LIW):
Ongeveer 2,5 miljoen werknemers in de Indiase leerindustrie werken onder vaak onaanvaardbare arbeidsomstandigheden. Hun mensenrechten worden geschonden en hun werk heeft ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Zo hebben giftige chemicaliën in leerlooierijen vaak een zeer negatieve invloed op de gezondheid van de werknemers. Minder bekend zijn de vele arbeids- en andere mensenrechtenkwesties in de leerindustrie, zoals lonen onder het vastgestelde minimum, kinderarbeid, uitbuiting van thuiswerkers, problemen bij het zich organiseren in vakbonden en de discriminatie van Dalits ('kastelozen').
16 feb 2017:
Minister Ploumen ontvangt 10.000 handtekeningen voor leefbaar loon: Consument is hongerlonen in kledingindustrie zat (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Duizenden Nederlanders willen dat minister Ploumen zorgt voor een leefbaar loon voor kledingarbeiders. Via een petitie van Schone Kleren Campagne en de Landelijke India Werkgroep roepen 10.734 Nederlanders Ploumen hiertoe op.
21 dec 2016:
Grootschalige kinderslavernij bij Zuid-Indiase spinnerijen die garens produceren voor kledingmerken (PERSBERICHT LIW):
Een nieuw onderzoek door de Landelijke India Werkgroep (LIW) toont aan dat verschillende vormen van moderne slavernij, waaronder ook kinderslavernij, voorkomen in meer dan 90% van de spinnerijen in Zuid-India. Zuid-Indiase spinnerijen leveren garen voor Indiase, Bengalese en Chinese kledingfabrieken die produceren voor de Westerse markt.
Het rapport Fabric of Slavery onthult de schaal waarop jonge meisjes en vrouwen onderworpen zijn aan werkgevers die hun loon inhouden of hen opsluiten in door het bedrijf gecontroleerde hostels. Ze maken lange werkdagen, zijn slachtoffer van seksuele intimidatie en verdienen zelfs niet het minimumloon. Gerard Oonk, directeur van de LIW: “We kaarten de kwestie nu vijf jaar aan, maar ook voor ons kwam de omvang van dit probleem als een schok.”
27 sep 2016:
Nederlandse bedrijven laten in India kleding produceren voor vaak minder dan minimumloon (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De arbeidsomstandigheden in fabrieken in India waar Nederlandse kledingmerken worden gemaakt zijn ronduit slecht. Geen enkele kledingarbeider verdient een leefbaar loon. Ruim een derde van de werknemers krijgt niet eens het minimumloon. Verplicht overwerk wordt vaak niet uitbetaald, intimidatie is aan de orde van de dag en vrouwen verdienen minder dan mannen. Ook doen sommige fabrieken niks aan sociale verzekeringen en ziektekosten. Dat en meer blijkt uit het onderzoek Uitgekleed-Aangekleed van Schone Kleren Campagne en Landelijke India Werkgroep dat vandaag verschijnt.
30 aug 2016:
‘Gecertificeerde Unilever Thee – Een Halfvol Glas’: Arbeidsomstandigheden bij Rainforest Alliance gecertificeerde ‘Unilever theeplantages’ nog steeds onder de maat (PERSBERICHT LIW):
Het rapport Certified Unilever Tea - A Cup Half Empty, vandaag gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW), laat zien dat de arbeidsomstandigheden op twee door Rainforest Alliance (RA) gecertificeerde Indiase theeplantages die thee aan Unilever leveren wel zijn verbeterd, maar nog steeds 'onder de maat' blijven. Dat geldt met name voor tijdelijke arbeidskrachten. Lonen - tussen € 3 en iets meer dan € 4 - zijn veel minder dan een leefbaar loon van ongeveer € 7,50. Het aandeel van tijdelijke krachten binnen het personeelsbestand is sterk toegenomen. De meeste van hen zijn migranten of gepensioneerde vaste werknemers. Ze genieten niet dezelfde sociale voordelen – waaronder een spaarfonds en crèche faciliteiten - als vaste krachten.
6 jul 2016:
Stop Kinderarbeid en LIW aan Kamer en Minister Ploumen: Maak concreet wat overheid gaat doen om Convenant Duurzame Kleding en Textiel tot succes te maken (PERSBERICHT Stop Kinderarbeid/LIW):
De Landelijke India Werkgroep en de coalitie Stop Kinderarbeid – beide betrokken bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel – hebben een brief naar de Tweede Kamer gestuurd in verband met het Kamerdebat op 6 juli om 16 uur over de textielsector en het convenant.
28 jan 2016:
‘Onvrij en onrechtvaardig’: jonge migrant­arbeiders in de kledingindustrie van Bangalore, India - C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger') beloven verbetering (PERSBERICHT LIW):
Het artikel Unfree and Unfair (“Onvrij en Onrechtvaardig”) – dat vandaag wordt gepubliceerd door de Landelijke India Werkgroep (LIW) – toont de slechte levensomstandigheden en beperkte bewegingsvrijheid van jonge migrantwerknemers in de kledingindustrie in de Indiase stad Bangalore. Een groeiend aantal jonge migrantarbeidsters verblijft in hostels die onderdeel zijn van de fabrieken en worden daar ernstig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Daarbij zijn hun inkomsten niet genoeg voor een fatsoenlijk leefbaar loon.
De hostels worden gerund door kledingfabrieken in Bangalore die produceren voor toonaangevende multinationale kledingmerken als C&A, H&M, Inditex ('Zara'), GAP en PVH ('Tommy Hilfiger'). In reactie op het concept-artikel deze bedrijven een aantal specifieke acties te ondernemen om de levensomstandigheden van de migrantarbeidsters in de kledingindustrie van Bangalore te verbeteren.
2015
omhoog
24 nov 2015:
Nieuw Rapport: Multinationals, waaronder Nederlandse, betrokken bij omvangrijke kinderarbeid en/of lonen vrouwen beneden bestaansminimum - 156.000 Indiase kinderen produceren groentezaad voor bedrijven (PERSBERICHT LIW):
Bijna 156.000 Indiase kinderen werken mee aan de productie van groenzaden van tomaten, hete peper en okra. Circa 50.000 zijn jonger dan 14 jaar. Ze worden blootgesteld aan slechte arbeidsomstandigheden, waaronder giftige pesticiden en lange werkdagen. Ze verlaten meestal de school als ze tussen de 11 en 13 jaar zijn. Het aantal tieners van 14 tot 18 in de groenteteelt nam sinds 2010 met meer dan 37.000 toe.
Bij boeren die voor multinationale ondernemingen werken als East-West Seed (Nederlands), Limagrain (Frans), Sakata (Japans) en Advanta (Indiaas) zijn 10 tot 16% van de kinderen onder de 14 jaar. Veel Indiase bedrijven laten soortgelijke cijfers zien. Bij boeren die aan zaadbedrijven leveren zijn ongeveer 30% van de arbeiders tieners.
27 jul 2015:
Nieuw rapport: Cotton’s Forgotten Children - Bijna half miljoen Indiase kinderen werkt in katoenzaadteelt (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Bijna een half miljoen Indiase kinderen – waaronder 200.000 jonger dan 14 jaar – werken in de katoenzaadteelt. Dit is een van de schokkende resultaten van het nieuwe rapport Cotton’s Forgotten Children van Dr. Davuluri Venkateswarlu, dé Indiase expert op dit gebied. Het aantal kinderen dat in de katoenzaadvelden werkt is sinds het vorige onderzoek uit 2010 met bijna 100.000 gestegen. Kinderen onder de 18 vormen ongeveer 60% van de arbeiders op de velden van de boeren die hun zaden aan zowel Indiase als multinationale ondernemingen leveren.
11 mei 2015:
Moderne slavernij en kinderarbeid in Indiase steengroeven: Stop Kinderarbeid roept bedrijven en overheid op om in actie te komen (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
In Indiase steengroeves is massaal sprake van moderne slavernij. Ook kinderarbeid komt regelmatig voor. De meeste Nederlandse importeurs van Indiaas graniet geven niet aan uit welke groeves hun graniet komt of zeggen dat niet te weten.
Dat blijkt uit het rapport Rock Bottom - Modern Slavery and Child Labour in South Indian Granite Quarries van de Landelijke India Werkgroep in samenwerking met de coalitie Stop Kinderarbeid naar de arbeidsomstandigheden bij de granietwinning in het zuiden van India.
2014
omhoog
1 dec 2014:
India Nu nummer 212 is nu verkrijgbaar (PERSBERICHT LIW):
In dit nummer veel aandacht voor Bhopal, waar dertig jaar geleden de ergste industriële ramp ter wereld plaatsvond, waarvan de gevolgen nog altijd merkbaar zijn.
30 okt 2014:
Actieplan brancheorganisaties zorgt voor weinig actie onder kledingbedrijven (PERSBERICHT CNV/FNV/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
Het jaarlijks congres Groen is de Rode Draad van de brancheorganisaties Modint, InRetail en VGT staat vandaag in het teken van het 'Plan van Aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector'. Met dit actieplan willen de brancheorganisaties samen met hun leden structurele verbeteringen realiseren in de kledingsector. FNV, CNV, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit initiatief toe, maar constateren dat er van de grote ambities nog weinig is waargemaakt. De brancheverenigingen worden daarom opgeroepen om al hun leden tot actie aan te sporen.
28 okt 2014:
Nieuw rapport: Moderne slavernij in de Indiase textielindustrie - Inspanningen van modemerken en winkelketens hebben nog geen resultaat (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Flawed Fabrics, een nieuw rapport van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW), toont aan dat uitbuiting en dwangarbeid nog steeds de dagelijkse realiteit is in de textielindustrie in Zuid-India. Meisjes en vrouwen werkzaam in de textielfabrieken, worden gedwongen lange uren voor lage lonen te werken. Ze verblijven in slaapzalen en mogen het bedrijfsterrein bijna nooit verlaten. De onderzochte fabrieken leveren aan westerse merken waaronder C&A, Primark en Replay en aan Bengaalse kledingfabrieken. Nederlandse bedrijven zijn nog nauwelijks actief om deze misstanden aan te pakken.
4 apr 2014:
‘Small Steps - Big Challenges’ in Tamil Nadu’s textile industry: Garment brands not transparent on tackling bonded labour in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Most Dutch and international companies importing garments from the South Indian state of Tamil Nadu refuse to be transparent about if and how they tackle bonded labour at their suppliers. An estimated 100,000 young children and teenage girls are victims of 'bonded labour' or 'modern slavery'. These girls - mostly Dalit ('outcaste') - live in hostels, with little freedom of movement, underpaid for long working-days and working under unhealthy conditions.
This is an important conclusion of the paper Small Steps, Big Challenges - Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India that FNV Mondiaal (international department of Dutch trade union confederation) and the India Committee of the Netherlands have published.
28 mrt 2014:
Kledingbedrijven geven geen inzicht in aanpak gedwongen arbeid in India (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
De meeste Nederlandse en internationale bedrijven die kleding uit de Zuid-Indiase deelstaat Tamil Nadu importeren, weigeren inzicht te geven in wat zij doen om ‘gebonden arbeid’ bij hun leveranciers te bestrijden. Naar schatting ruim 100.000 jonge kinderen en tienermeisjes zijn het slachtoffer van ‘gebonden arbeid’ ofwel ‘moderne slavernij’. Deze meisjes – meestal ‘kasteloos’ (Dalit) - wonen in hostels, hebben nauwelijks bewegingsvrijheid, worden onderbetaald voor lange werkdagen en werken onder ongezonde arbeidsomstandigheden.
Dat blijkt uit het paper Small Steps, Big Challenges – Update on (tackling) exploitation of girls and young women in the garment supply chain of South India dat FNV Mondiaal en de Landelijke India Werkgroep vandaag publiceren.
2013
omhoog
29 jun 2013:
Twee Nederlandse groentezaadbedrijven in India vergeleken : Omvangrijke kinderarbeid bij partner Bejo Zaden - Nunhems bijna kinderarbeidvrij (PERSBERICHT LIW/Stop Kinderarbeid):
Het Indiase bedrijf Bejo Sheetal, een partnerbedrijf van Bejo Zaden uit het Noord-Hollandse Warmenhuizen, tolereert op grote schaal kinderarbeid bij de boeren die aan haar leveren. De boeren die aan Nunhems India - deel van Nunhems in Limburg - zaden leveren werken bijna zonder gebruik te maken van arbeid van kinderen onder de 14.
Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde rapport A Tale of Two Companies van de Landelijke India Werkgroep (LIW) en de campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’.
20 jun 2013:
Actieplan kledingbranche schiet tekort (PERSBERICHT CNV/FNV/Greenpeace/LIW/Schone Kleren Campagne/SOMO):
De brancheorganisaties Modint, Inretail en VGT erkennen in hun vandaag aan minister Ploumen gepresenteerde Plan van aanpak verduurzaming Nederlandse textiel- en kledingsector 1.0 dat er grote problemen in de textiel- en kledingsector bestaan. Ze willen, net als de minister, structurele verbeteringen realiseren. CNV, FNV, Greenpeace, Landelijke India Werkgroep, Schone Kleren Campagne en SOMO juichen dit toe, maar blijven ook kritisch: “Dit plan zet stappen in de goede richting, maar is nog te weinig ambitieus en vernieuwend om tot een koerswijziging te komen.”
2012
omhoog
12 dec 2012:
Rapport Wages of Inequality: Vrouwen die zaden voor bedrijven in India telen worden onderbetaald (PERSBERICHT Fair Labor Association/LIW) :
Rapport gebaseerd op veldonderzoek naar de lonen van arbeiders – vrouwen, mannen en kinderen – in de teelt van katoen- en groentezaden in vier Indiase deelstaten. Zij werken bij boeren die zaden verbouwen voor zowel Indiase als multinationale bedrijven, waaronder Monsanto, Syngenta en Nunhems.
18 jul 2012:
Bedrijven en politiek komen in beweging: Gedwongen (kinder)arbeid in de Indiase kledingindustrie krijgt wereldwijd aandacht (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Recente publicaties van SOMO en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben er sterk aan bijgedragen dat in India, Europa, de VS en Nederland actie wordt ondernomen tegen de omvangrijke kinderarbeid in de Zuid-Indiase textiel- en kledingindustrie. Zowel een deel van de kledingbedrijven als de Nederlandse, Europese en Amerikaanse politiek komt nu in beweging tegen de ‘gedwongen (kinder)arbeid’ in Zuid-India onder de naam ‘Sumangali Scheme’.
25 apr 2012:
Jonge Dalit-vrouwen uitgebuit in Indiase kledingfabrieken : Ondanks mooie beloften nog steeds misstanden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, onthult nieuw rapport 'Maid in India' (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse kledingbedrijven zijn er tot nu toe niet in geslaagd de arbeidsomstandigheden bij hun toeleveranciers in Tamil Nadu, Zuid-India, structureel te verbeteren. Ondanks mooie beloften en een aantal goedbedoelde initiatieven zijn de arbeidsomstandigheden in de Zuid-Indiase kledingindustrie nog steeds zeer slecht. Tot op de dag van vandaag werken duizenden vrouwen en meisjes onder omstandigheden die niet anders kunnen worden aangeduid dan als gebonden arbeid. Dit stellen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in hun rapport Maid in India dat vandaag wordt gepubliceerd.
5 mrt 2012:
Still 'Captured by Cotton'? Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Vandaag presenteren Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en Landelijke India Werkgroep (LIW) een voorproefje van een nieuw rapport over misstanden in de Zuid-Indiase kledingindustrie dat in april uitkomt. Dit voorproefje wordt gepubliceerd naar aanleiding van een bijeenkomst vandaag van de Sumangali Bonded Labour groep van het Engelse Ethical Trade Initiative (ETI). SOMO en LIW roepen kledingmerken op om hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen.
2011
omhoog
31 okt 2011:
Arbeidsproblemen op plantagesmet keurmerk thee voor Unilever: Nieuw rapport van SOMO en LIW onthult arbeidsrechtenschendingen bij Rainforest Alliance gecertificeerde thee voor Unilever uit India en Kenia (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Arbeiders die thee plukken voor Unilever in India en Kenia hebben te kampen met problematische arbeidsomstandigheden en arbeidsrechtenschendingen, ook als deze thee het duurzaamheidscertificaat Rainforest Alliance draagt. Dat is een belangrijke bevinding uit het rapport Certified Unilever Tea - Small cup, big difference? dat SOMO en LIW vandaag lanceren.
20 mei 2011:
Uitgebuite Dalit-meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt: Bedrijven zetten zich in voor verbetering, maar schending van arbeidsrechten komt nog veelvuldig voor (MEDIABERICHT SOMO/LIW):
Europese en Amerikaanse bedrijven laten meisjes onder erbarmelijke omstandigheden kleding maken in Tamil Nadu (India). Er is sprake van misbruik en valse beloften. Het gaat veelal om Dalit – kasteloze - meisjes, jonger dan 18 jaar. De meisjes worden te werk gesteld via het ‘Sumangali Scheme’.
Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) zetten deze problematiek uiteen in het rapport Captured by Cotton dat vandaag gepubliceerd wordt. Het rapport besteedt speciale aandacht aan vier grote Indiase geïntegreerde producenten: Eastman, SSM India, Bannari Amman en KPR Mill. Zij leveren aan onder meer Bestseller (o.a. Only, Jack & Jones), C&A, GAP, Diesel, Marks & Spencer, Primark, Tommy Hilfiger en Inditex (o.a. Zara). Een aantal bedrijven zet zich in voor verbeteringen, maar uitbuiting komt desondanks nog veelvuldig voor.
2010
omhoog
22 nov 2010:
Loon volwassenen stijgt als kinderarbeid verdwijnt (PERSBERICHT FNV Mondiaal/LIW):
Als kinderarbeid verbannen wordt, stijgt het loon van volwassenen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van de Landelijke India Werkgroep en FNV Mondiaal naar het verband tussen kinderarbeid en lonen in India. Als er geen kinderen beschikbaar meer zijn om voor een habbekrats te werken, kunnen de volwassenen een hoger loon bedingen.
10 jun 2010:
Nieuwe rapporten over kinderarbeid - Werelddag Tegen Kinderarbeid op 12 juni: Meer dan een half miljoen kindarbeiders in zaadproductie India - Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken (MEDIA BERICHT LIW/Stop Kinderarbeid/ILRF):
Meer dan een half miljoen kinderen (533.869) onder de 18 jaar werken in India in de teelt van zaden, ook voor Nederlandse groentezaadbedrijven als Advanta en Bejo Zaden. Circa 230.000 kinderen zijn nog onder de 14 jaar. De kinderen werken 10 tot 12 uur per dag en worden blootgesteld aan giftige pesticiden. Grote multinationals en Indiase zaadbedrijven hebben hun zaadproductie via agenten uitbesteed aan vele kleine en marginale boeren.
Kinderarbeid in de Indiase katoenzaadteelt onder de 14 jaar is nog steeds een heel groot probleem maar is door initiatieven van overheid, bedrijven en lokale organisaties met 25% afgenomen. Waar kinderarbeid goeddeels is uitgebannen, bijvoorbeeld door het werk van de lokale organisatie MV Foundation, zijn de lonen van de volwassenen vaak flink gestegen.
Meestal wordt echter het officiële minimumloon – meestal bijna twee euro per dag – aan bijna niemand betaald. Vrouwen verdienen 50 tot 60% minder dan mannen, kinderen nog veel minder.
2009
omhoog
2008
omhoog
18 nov 2008:
Indiase Minister van Handel Kamal Nath op bezoek in Nederland: ‘Staatssecretaris Heemskerk moet Minister aanspreken op arbeidsrechten’ (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW) vraagt staatssecretaris Heemskerk om de Indiase Minister van Handel Kamal Nath die deze week Nederland bezoekt, aan te spreken op kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie en gebrek aan vakbondsvrijheid in dat land. Dit doet de LIW in een brief die vandaag aan de staatssecretaris is gestuurd. Heemskerk beloofde eind oktober al aan de Tweede Kamer dat hij kinderarbeid aan de orde zal stellen.
29 jan 2008:
Indiase rechtszaken tegen Nederlandse en Indiase organisaties ingetrokken: Akkoord Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep met Indiase kledingfabrikant (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben het Indiase kledingbedrijf Fibre and Fabrics International (FFI) en dochteronderneming JKPL de rechtszaken ingetrokken tegen de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep, een aantal lokale Indiase arbeidsrechtenorganisaties en internet- en adsl-provider Antenna en XS4ALL.
29 jan 2008:
Indian court cases against Dutch and Indian organisations withdrawn: Agreement reached between Clean Clothes Campaign / India Committee of the Netherlands and Indian clothing manufacturer (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Today, the Indian clothing manufacturer Fibre and Fabrics International (FFI) and subsidiary JKPL have withdrawn all court cases against the Clean Clothes Campaign, the India Committee of the Netherlands, a number of local Indian labour rights organisations and internet/ADSL-providers Antenna and XS4ALL.
21 jan 2008:
Need for more sustainable Chinese granite: European natural stone importers acknowledge need for improvement of labour conditions (PRESS RELEASE SOMO/LIW) :
The import of granite and other natural stone products into the Netherlands, Sweden, Finland and other European countries is increasing. Granite is much used for public infrastructural projects, like pavement. The production of granite and other types of natural stone is still far from sustainable, concludes the report Improving working conditions at Chinese Natural Stone Companies that was just now published by SwedWatch and SOMO. Safety is a major issue in Chinese tile cutting facilities and quarries. Working weeks of seven days are no exception. Payment is poor. European importing companies acknowledge the problems described in the report and are willing to contribute to improving the working conditions.
17 jan 2008:
Chinees graniet moet duurzamer: Nederlandse importeurs erkennen urgentie voor verbetering arbeidsomstandigheden (PERSBERICHT SOMO/LIW):
Nederland importeert steeds meer tegels van graniet en andere natuursteen uit China, vooral voor de aanleg van pleinen in steden. Deze natuursteen wordt nog niet op een duurzame manier geproduceerd blijkt uit het vandaag gelanceerde rapport Improving Working Conditions at Chinese Natural Stone Companies van SwedWatch en SOMO. Het rapport laat zien dat veiligheid in Chinese tegelzagerijen en steengroeves een groot probleem is en dat arbeiders veelal 7 dagen per week werken voor een laag loon. Nederlandse importeurs erkennen de urgentie van het probleem en tonen zich bereid de omstandigheden te verbeteren.
2007
omhoog
6 dec 2007:
Reactie op G-Star's terugtrekking uit FFI/JKPL (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn positief gestemd dat G-Star eindelijk een belangrijke stap zet. We zien de stap die nu genomen wordt als het mogelijke begin van een verantwoorde reactie. Daarbij hoort echter ook het meewerken aan een aanpak om zoveel mogelijk werkgelegenheid voor de werknemers van FFI te behouden.
6 dec 2007:
The Clean Clothes Responds to G-Star's Withdrawal from FFI/JKPL (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Today G-Star announced its withdrawal from supplier FFI/JKPL. The Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee Netherlands (ICN) are pleased that G-Star has finally taken this important first step toward socially responsible practices. Part and parcel of this decision should be G-Star's effort to maintain jobs for the workers of the FFI factory.
>
3 dec 2007:
Indian court issues international arrest warrants for Dutch labour activists: NGOs, Unions outraged at attempt to imprison human rights defenders (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
An Indian magistrate Court ruled on Saturday that international warrants will be issued for the arrest of Dutch human rights activists, report the Clean Clothes Campaign (CCC) and the India Committee of the Netherlands, two of the organizations whose staff are being charged in connection with their efforts to raise awareness of rights violations at an Indian factory supplying Dutch jeans company G-Star. On the 4th of December, the court will send the case to the Indian Ministry of Home Affairs, asking it to execute the arrest warrants and request extradition of the 8 Dutch nationals.
2 dec 2007:
Nederlandse regering moet nu stelling nemen: Indiase rechtbank geeft opdracht tot arrestatie medewerkers Nederlandse organisaties (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/Antenna/LIW):
De Magistrate Court in de Indiase stad Bangalore heeft gisteren opdracht gegeven tot de ‘arrestatie zonder mogelijkheid tot borgtocht’ van acht medewerkers van de Schone Kleren Kampagne, de Landelijke India Werkgroep en internetprovider Antenna die zijn aangeklaagd wegens smaad. Het Indiase Ministerie van Binnenlandse Zaken in New Delhi wordt verzocht nu uitvoering te geven aan dit arrestatiebevel door de Nederlandse overheid om uitlevering te vragen en mogelijk interpol om opsporing te verzoeken.
24 nov 2007:
Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen (REACTIE LIW):
Vandaag heeft de Supreme Court in India het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen in het Nyamgiri-gebied. Er werd al zeer lang gewacht op een uitspraak in deze zaak. De uitspraak valt positief uit voor het milieu en de tribale bevolking in het bewuste gebied.
23 nov 2007:
‘Heemskerk, steun kritische organisaties tijdens handelsmissie naar India’ (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De door staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken geleide ‘grootste handelsmissie aller tijden’ naar India die op 25 november begint, is cruciaal voor zijn plannen om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) tot een Nederlands exportartikel te maken. Heemskerk zal in India duidelijk moeten maken dat het juridisch vervolgen, zoals nu gebeurt, van maatschappelijke organisaties die misstanden aan het licht brengen, de bijl aan de wortel van MVO legt en absoluut onacceptabel is.
25 okt 2007:
SKK en LIW vals beschuldigd: Nederlandse delegatie in India onvolledig geïnformeerd (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
SKK en LIW ontkennen met klem dat er sprake is van onjuiste berichtgeving over het Indiase bedrijf FFI, zoals gisteren werd beweerd door de Indiase minister van Economische Zaken Kamal Nath tijdens een gesprek met de Nederlandse regeringsdelegatie.
24 okt 2007:
Koningin, zet u in voor kledingarbeiders in India! (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) vragen het staatshoofd om de problemen met een fabriek in Bangalore die aan G-Star levert tijdens het staatsbezoek te bespreken.
16 okt 2007:
Open Brief aan H.M. Koningin Beatrix: 'Bespreek mensenrechten bij staatsbezoek India' (PERSBERICHT LIW):
In een open brief aan H.M. Koningin Beatrix die van 24 tot 27 oktober een staatsbezoek aan India brengt, vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aandacht voor de ‘arme kant van India’: de Dalits (‘kastelozen’), kindarbeiders en (land)arbeiders wiens rechten dagelijks worden geschonden. Ondanks de enorme economische groei is hun situatie niet verbeterd.
De LIW wijst ook op het feit dat haar medewerkers al jaren geen visum voor India krijgen en momenteel juridisch vervolgd worden door een Indiaas kledingbedrijf. Ook andere organisaties en bedrijven worden daardoor nu, en mogelijk in de toekomst, getroffen.
3 okt 2007:
Oproep 'Stop Kinderarbeid' aan Kamer: Zorg nu voor actief beleid tegen kinderarbeid! (PERSBERICHT LIW):
De volledige Tweede Kamer riep de regering gisteren op tot actie tegen kinderarbeid in India. De campagne ‘Stop Kinderarbeid – School, de beste werkplaats’ dringt er bij de Tweede Kamer op aan nu ook te pleiten voor een actief Nederlands en Europees beleid tegen kinderarbeid wereldwijd.
De komende kamerdebatten over Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken en Economische Zaken bieden daarvoor de gelegenheid.
27 sep 2007:
Indiaas arrestatiebevel voor Nederlandse arbeidsrechten-activisten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Een rechter in Bangalore heeft om de arrestatie verzocht van 7 stafleden van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep. De gerechtelijke uitspraak is een volgende stap in het smaadproces dat de Indiase spijkerbroekenfabrikant FFI aanspant tegen de activisten en service providers Antenna en Xs4all. De advocaat van het bedrijf verzocht de rechtbank ervoor te zorgen dat de aangeklaagden, die zich laten vertegenwoordigen door een advocaat, persoonlijk aanwezig zouden zijn bij de behandeling van hun zaak in Bangalore.
27 sep 2007:
Nieuw rapport: Ruim 416.000 Indiase kindslaven in de katoenketen (PERSBERICHT LIW):
Meer dan 416.000 kinderen onder de 18, waarvan bijna 225.000 jonger dan 14 jaar, zijn slachtoffer van uitbuiting op de katoenzaadvelden van India. Zij zitten aan het begin van de keten van kleding en katoenproducten die ook in Nederland worden verkocht. Omdat zij tijdens het productieseizoen – dat nú gaande is – niet weg mogen, gaat het in feite om kindslaven, merendeels meisjes.
Dit blijkt uit het rapport Child bondage continues in Indian cotton supply chain dat vandaag wordt gepubliceerd door Landelijke India India Werkgroep (LIW) en vier andere organisaties. Het rapport is gebaseerd op veldonderzoek in vier Indiase deelstaten door dé expert op dit gebied, Dr. Davuluri Venkateswarlu.
25 sep 2007:
New report: 'Child bondage continues in Indian cotton supply chain' - More than 400.000 children exploited in hybrid cottonseed production (PERSBERICHT LIW):
More than 416.000 children under the age of 18, of which almost 225.000 younger than 14, are involved in (often bonded) child labour in India’s cottonseed fields. Most of them are girls. They work in the states of Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka and Tamil Nadu. Compared to the 2003-2004 harvest season the total number of working children has risen. It only decreased in Andhra Pradesh because of local and international pressure.
These are some important results from the study Child bondage continues in Indian cotton supply chain, published on behalf of the India Committee of the Netherlands ICN), the International Labor Rights Forum (ILRF, USA), OECD Watch, German Agro-Action and OneWorld Net NRW (Germany). The report is based on field research and has been written by well-known expert Dr. Davuluri Venkateswarlu, director of Glocal Research, who authored several other reports on this issue since 2001.
31 aug 2007:
Uitstel zaak tegen LIW en SKK (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben tijdens de hoorzitting op 31 augustus van de Magistrate Court in Bangalore nog een keer uitstel gekregen. De zaak komt op 24 september opnieuw voor. De twee organisaties zijn door de Indiase kledingfabrikant Fibres & Fabrics International (FFI) en dochteronderneming Jeans Knit Pvt. Ltd. (JKPL) aangeklaagd en beschuldigd van cybercrime, racistische en xenofobische handelingen en smaad. FFI en JKPL produceren onder andere voor G-Star, Armani, RaRe, Guess, GAP en Mexx.
25 jun 2007:
Actie tegen spreekverbod in India: Oproep aan G-Star om gedrag Indiase kledingfabrikant publiekelijk af te keuren (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben activisten van de Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) flyers uitgedeeld bij het Amsterdamse hoofdkantoor van het kledingmerk G-Star. In de flyer wordt G-Star opgeroepen om publiekelijk het gedrag van de in Bangalore gevestigde spijkerbroekenfabriek Fibres and Fabrics International (FFI) af te keuren en op te roepen tot normalisering van arbeidsrelaties in de Indiase fabriek. G-Star is de grootste inkoper van FFI.
14 jun 2007:
Nederlandse campagneorganisaties voor Indiase rechtbank gedagvaard wegens smaad: Indiase spijkerbroekenfabrikant probeert critici tot zwijgen te brengen (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Campagnevoerders van de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep zijn gedagvaard om voor de rechtbank van Bangalore in India te verschijnen op 25 juni 2007. Deze Nederlandse organisaties vestigden internationaal de aandacht op de schending van arbeidersrechten bij de in Bangalore gevestigde kledingfabriek Fibres and Fabrics International en dochteronderneming Jeans Knit Pvt Ltd (FFI/JKPL). De fabriek beschuldigt de campagnevoerders van cyber crime, racistische en xenofobische handelingen en smaad.
8 jun 2007:
ABN AMRO investeert in omstreden Vedanta Resources Group (REACTIE LIW/Oxfam Novib):
Oxfam Novib en de Landelijke India Werkgroep (LIW) hebben ABN AMRO Bank aangesproken op mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling door hun Brits Indiase klant Vedanta Resources Group. Dit is een van de grootste mijnbouwbedrijven in India waarmee ABN AMRO financiële relaties onderhoudt. De activiteiten van Vedanta gaan lijnrecht in tegen het duurzaam mijnbouwbeleid van ABN AMRO. De bank heeft een gedragscode voor banken ondertekend (‘Equator Principles’) waarin sociale en milieurichtlijnen staan die worden gehanteerd bij investeringen. De implementatie van het duurzame beleid van de bank in de praktijk laat te wensen over.
8 jun 2007:
New report Seeds of Change: Child labour in India in cotton seed tackled by MNC's Bayer and Monsanto, but issue is far from solved (PERSBERICHT LIW):
Multinational companies Bayer and Monsanto have, under a combination of local and international pressure, began to tackle the issue of child labour in their cotton seed supply chain in India. However, both companies are still unprepared to tackle the issue in other states in which they are expanding their production.
This is the conclusion of the report, titled Seeds of Change, published today. The author Dr. Davuluri Venkateswarlu assesses the follow-up by the two companies on commitments to a joint action plan. The report is released in advance of World Day Against Child Labor taking place on June 12.
19 feb 2007:
Indiase organisaties nog altijd niet vrij om te spreken over arbeidsomstandigheden bij export-kledingfabrikant (PERSBERICHT LIW/Schone Kleren Campagne):
Vandaag is het tijdelijke spreekverbod dat Indiase arbeidsrechtenorganisaties ruim een half jaar geleden opgelegd kregen door de rechter in Bangalore voor onbepaalde tijd verlengd. De rechtbank beslist hiermee in het voordeel van kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en diens dochteronderneming.
FFI is toeleverancier van de Nederlandse bedrijven G-Star en Mexx, als ook van andere merken zoals Ann Taylor, Armani, GAP en Guess.
11 jan 2007:
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep ontvangen dreigbrief van Indiase fabrikanten (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Donderdag 11 januari jl. ontvingen de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep een brief van Pramila Associates Advocates, het in Bangalore gevestigde advocatenbureau van de kledingfabrikant Fibre & Fabrics International en Jeans Knit Pvt. Ltd. (FFI/ JKPL). In deze brief worden SKK en LIW beschuldigd van het 'opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie over de arbeidsomstandigheden bij FFI', 'criminele samenzwering', en 'cyber crime'.
2006
omhoog
12 okt 2006:
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep dienen klacht in tegen G-Star (PERSBERICHT Schone Kleren Campagne/LIW):
Vandaag hebben de Schone Kleren Kampagne en de Landelijke India Werkgroep melding gemaakt bij het Nationaal Contactpunt (NCP) in Den Haag van de ontoelaatbare arbeids- en mensenrechtensituatie in de productie-eenheden van Fibre & Fabrics International (FFI) en Jeans Knit Pvt Ltd (JKPL) in Bangalore, toeleveranciers van het Nederlandse kledingbedrijf G-Star.
25 sep 2006:
Nieuwe publicatie From Quarry to Graveyard - De Nederlandse natuursteenmarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen: 'Natuursteenbedrijven zetten voorzichtige stappen richting MVO' (PERSBERICHT LIW):
Mensonterende arbeidsomstandigheden en de grootschalige milieuvernietiging bij de natuursteenproductie in India. Dat beschrijft het vandaag uitgekomen rapport From Quarry to Graveyard - Corporate social responsibility in the natural stone sector. Ook geeft het rapport inzicht in de Nederlandse natuursteenmarkt en hoe Nederlandse bedrijven in de natuursteensector een voorzichtig begin maken met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
9 jun 2006:
'Rode kaart' commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India (PERSBERICHT LIW):
Tijdens de Werelddag tegen Kinderarbeid op 12 juni 2006 zwaait de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO/LO) met een ‘Rode Kaart’ tegen kinderarbeid. De Commissie voor Ontwikkeling van het Europees Parlement heeft haar eigen ‘rode kaart’ tevoorschijn gehaald. De Commissie dringt er in een zojuist gepubliceerde verklaring bij de Europese Unie op aan om India aan te spreken op het feit dat het land de beide verdragen tegen kinderarbeid niet heeft ondertekend. Het land heeft volgens de Commissie een van de hoogste aantallen kinderarbeiders ter wereld.
1 jun 2006:
'G-Star is about breaking rules': Ook arbeidsrechten zijn niet heilig bij G-Star's toeleveranciers (PERSBERICHT LIW/Schone Kleren Campagne):
De Schone Kleren Kampagne (SKK) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) wijzen op een patroon van arbeidsrechtenschendingen bij de Indiase toeleveranciers van het Nederlandse bedrijf G-Star.
10 mei 2006:
'Ketenverantwoordelijkheid heeft bij theebedrijven nog te weinig om het lijf': Nieuwe publicatie Sustainabilitea - De Nederlandse theemarkt en maatschappelijk verantwoord ondernemen (PERSBERICHT Initiatiefgroep Thee/LIW):
Het vandaag uitgekomen rapport Sustainabilitea- The Dutch Tea Market and Corporate Social Responsibility, geschreven in opdracht van de Initiatiefgroep Thee, schetst een somber beeld van de arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu in de wereldwijde theeproductie. Het rapport geeft daarbij een kritische analyse van hoe (Nederlandse) bedrijven in deze sector omgaan met maatschappelijk verantwoord ondernemen.
17 jan 2006:
Open brief aan minister-president Balkenende: 'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India' (PERSBERICHT LIW):
In een open brief ter gelegenheid van zijn a.s. bezoek aan India (18-20 januari) vraagt de Landelijke India Werkgroep (LIW) aan minister-president Balkende om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en kastendiscriminatie in zijn gesprekken nadrukkelijk aan de orde te stellen. Nederland is een van de drie grootste investeerders in India en kan via MVO een belangrijke bijdrage leveren aan de naleving van arbeidsrechten, het terugdringen van discriminatie van kastelozen op de arbeidsmarkt en het vermijden van milieuschade.
2005
omhoog
28 dec 2005:
Nederland importeert Indiase natuursteen met grove gebreken: Nederlandse natuursteenbedrijven willen zich inzetten voor verbetering (PERSBERICHT LIW):
De winning van de zandsteen die Nederland importeert uit de Indiase deelstaat Rajasthan gaat gepaard met mensonwaardige arbeidsomstandigheden en ernstige milieuschade.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) gepubliceerde rapport Budhpura ‘Ground Zero’ – Sandstone quarrying in India. In het rapport wordt een indringend beeld geschetst van de situatie in Budhpura, een dorp in het Bundi district van de Indiase deelstaat Rajasthan.
31 okt 2005:
Companies perpetuate child labour in India by low prices and flawed inspection (PERSBERICHT LIW):
Multinational and Indian seed companies are paying Indian farmers who are producing their cotton seed almost 40% too little to enable them to hire adults for the local minimum wage of Rs.52 (€1,-) instead of children. The companies are multinationals like Bayer, Monsanto and Syngenta but also Indian companies like Nuziveedu Seeds, Raasi Seeds and Ankur Seeds.
At present the farmers working for these companies mainly hire children and young people below 18. At least 100.000 of them work 13 hours a day in cotton seed production in Andhra Pradesh for less than half a euro per day. They are often bonded by loans given to their parents.
These are some findings from the report The Price of Childhood released by the India Committee of the Netherlands (ICN), the International Labor Rights Fund (USA) and Eine Welt Netz NRW (OneWorld Net Germany). The authors of the report, independent Indian researcher Dr. Davuluri Venkateswarlu and British agricultural economist Lucia da Corta from Oxford University, are holding the view that the seed companies are responsible for large-scale child (bonded) labour and for evading India’s minimum wage laws. The parents of the working children are often un(der)employed. If they do have work in the sector, it is usually for a wage which is not much more than half of the official minimum wage.
26 okt 2005:
Multinationals oorzaak van kinderslavernij door onderbetaling boeren (PERSBERICHT LIW):
De multinationale bedrijven Monsanto, Bayer en Syngenta, ook in Nederland actief, betalen de Indiase boeren die katoenzaad voor hen produceren veel te weinig om volwassenen in plaats van kinderen in dienst te nemen. De boeren zouden bijna 40% meer voor hun product moeten krijgen om volwassenen het wettelijk minimumloon van één euro per dag te kunnen betalen.
Nu werken nog steeds tienduizenden kinderen en tieners circa 13 uur per dag in de katoenzaadteelt in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh voor nog geen halve euro. Zij zijn in veel gevallen door leningen aan hun ouders gedwongen aan het werk.
Dat blijkt uit het vandaag door de Landelijke India Werkgroep gepubliceerde rapport The Price of Childhood van de Indiase onderzoeker Dr. Davuluri Venkateswarlu en de Britse landbouweconoom Lucia da Corta van Oxford University. Beide onderzoekers achten de multinationale én Indiase zaadbedrijven niet alleen medeverantwoordelijk voor de omvangrijke kinderarbeid in de katoenzaadteelt maar ook voor het ontduiken van het wettelijk minimumloon in India.
1 aug 2005:
ABN AMRO verlangt beter gedrag van zich misdragend Brits-Indiaas mijnbouwbedrijf (PERSBERICHT LIW):
ABN AMRO is financieel nauw betrokken bij het Brits-Indiase mijnbouwbedrijf Vedanta Resources dat in een vandaag gepubliceerd rapport zeer onverantwoord maatschappelijk optreden wordt verweten.
Gealarmeerd door eerdere negatieve berichten over Vedanta vroeg de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief d.d. 21 januari 2005 aan ABN AMRO hoe zij haar beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen toepast op Vedanta Resources.
Vandaag laat ABN AMRO in een schriftelijke reactie weten uitvoerig met Vedanta over onze ‘zorgen’ te hebben gesproken. Vedanta zou bereid zijn om ‘haar standaarden op milieu- en sociaal gebied verder te verbeteren’ en met de ondertekenaars van de brief (naast de LIW ook ICCO, Novib en Milieudefensie) in discussie te gaan. ABN AMRO zelf zet haar discussies met Vedanta ‘over de financiële, sociale en milieukwesties’ voort. Zij ziet een rol voor zichzelf weggelegd om het proces van verbetering te ondersteunen. De bank gaat in haar brief echter niet in op de gesignaleerde problemen, waaronder het breken van Indiase wetten, en geeft niet expliciet aan hoe zij controleert of Vedanta haar beloftes nakomt.
9 jun 2005:
Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India - Internationale Dag tegen de Kinderarbeid: 10 juni 2005 (PERSBERICHT LIW):
Dit jaar staat de Internationale Dag tegen Kinderarbeid in het teken van de omstandigheden in de mijnbouw. De ILO roept overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties op tot een daadkrachtige aanpak van de kinderarbeid in deze sector. Over de hele wereld werken kinderen onder mensonterende omstandigheden in de mijnbouw. Alleen al in India werken honderdduizenden kinderen in natuursteengroeven en ijzerertsmijnen. Kinderen vanaf vijf jaar worden ingezet bij het uitgraven, breken, zeven en transporteren van (ijzerertshoudend) gesteente en allerlei soorten natuursteen. De kinderen lopen hierbij niet zelden verwondingen en ernstige gezondheidsproblemen op.
8 jun 2004:
Lijsttrekkers Europarlement willen kastendiscriminatie bestrijden (PERSBERICHT LIW):
De lijsttrekkers voor het Europees Parlement van CDA, Christen Unie/SGP, D66, GroenLinks, PvdA, SP en VVD hebben de Landelijke India Werkgroep laten weten dat zij zich in de komende zittingsperiode actief zullen inzetten voor het bestrijden van kastendiscriminatie.
2004
omhoog
7 okt 2004:
TNS NIPO: Nederlanders tegen kastendiscriminatie - Campagne 'Stop kastendiscriminatie, Steun de Dalits!' van start (PERSBERICHT LIW):
Kastendiscriminatie is een mensenrechtenprobleem dat de hele wereld aangaat. Dat is de mening van 70% van de Nederlanders, zo blijkt uit recent onderzoek door TNS NIPO in opdracht van de Landelijke India Werkgroep.
Op zaterdag 9 oktober a.s. gaat de campagne Stop Kastendiscriminatie - Steun de Dalits! van het Dalit Netwerk Nederland (DNN) in Utrecht van start. DNN bestaat uit CMC, Cordaid, ICCO, Justitia et Pax , Kerkinactie en de Landelijke India Werkgroep.
4 okt 2004:
Nederlandse bedrijven nog steeds betrokken bij gevaarlijke kinderarbeid in India: Bedrijven komen belofte om kinderarbeid in katoenzaadteelt uit te bannen niet na (PERSBERICHT LIW):
Ruim 12.000 kinderen werken nog steeds op boerderijen in India (deelstaat Andhra Pradesh) die katoenzaad produceren voor de multinationale bedrijven Advanta (Nederland), Emergent Genetics (VS, investeert samen met Unilever in katoenzaadteelt), Monsanto (VS) en Bayer (Duitsland). Ongeveer 70.000 kinderen doen hetzelfde werk voor Indiase bedrijven. De kinderen werken lange dagen, veelal als schuldslaven, en gaan niet naar school. Een aantal kinderen is overleden of ernstig ziek geworden door blootstelling aan giftige pesticides.
De belofte van bedrijven in september 2003 om het probleem samen met een gerenommeerde lokale organisatie, de MV Foundation, snel aan te pakken is niet nagekomen.
Dat blijkt uit het rapport Child Labour in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments van onderzoeker Dr. Venkateswarlu en een verklaring van de MV Foundation die vandaag door de Landelijke India Werkgroep (LIW) worden gepubliceerd. De LIW werkt rond dit onderwerp nauw samen met Amnesty International Nederland, de Novib en FNV Mondiaal. Het rapport wordt vandaag ook in India, de VS en Duitsland gepubliceerd.
4 okt 2004:
Multinational and Indian companies still profit from bonded child labour on cottonseed farms in India (PERSBERICHT LIW):
An estimated 12,375 children are still working in horrendous conditions on cottonseed farms in the state of Andhra Pradesh (India) producing for the multinational corporations (MNC's) Advanta (Dutch), Bayer (German), Emergent Genetics (US, with an investment from Unilever) and Monsanto (US). In addition more than 70.000 children are working for Indian seed companies under similar circumstances. Children are working long hours, do not go to school and are often bonded to the employers by loans. A number of children have died or became seriously ill due to exposure to pesticide. Promises by companies made last year to eradicate child labour in the sector have not translated into solid actions.
These are some major findings of the report Child Labor in Hybrid Cottonseed Production in Andhra Pradesh: Recent Developments, which is released today by the India Committee of the Netherlands (ICN), in co-operation with its partners in Europe and India, and the International Labor Rights Fund (USA).
30 mrt 2004:
Nederlandse bedrijven in India nog niet 'maatschappelijk verantwoord' (PERSBERICHT LIW):
Nederlandse bedrijven in India brengen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nog maar mondjesmaat in de praktijk. Multinationals hebben meestal wel een officieel MVO-beleid, maar laten de uitvoering over aan de Indiase dochteronderneming. Bij 'MKB bedrijven' ontbreekt meestal een beleid. Voor alle bedrijven geldt dat zij niet of nauwelijks nagaan of de productie in de veelal omvangrijke 'uitbestedingsketen' wel op een maatschappelijk verantwoorde manier plaatsvindt. Dat geldt ook als het om een gevoelig onderwerp als kinderarbeid gaat.
2003
omhoog
24 okt 2003:
Multinationals beloven eind te maken aan kinderarbeid in Indiase katoenzaadproductie (PERSBERICHT LIW/Amnesty International/FNV Mondiaal/Novib):
Internationale zaadbedrijven, waaronder het Zeeuwse Advanta en een zaadbedrijf waarin de Indiase dochteronderneming van Unilever aandelen heeft, hebben afgesproken om samen met de gerenommeerde Indiase organisatie MV Foundation kinderarbeid uit te bannen bij de productie van katoenzaden. Deze maand moet een concreet voorstel op tafel liggen.
Dat is de uitkomst van een bijeenkomst vorige maand in Hyderabad, hoofdstad van de Indiase deelstaat Andhra Pradesh. Naast Unilever, Advanta en de MV Foundation (MVF) waren ook de zaadmultinationals Monsanto, Syngenta, Bayer en Emergent Genetics vertegenwoordigd, evenals enkele grote Indiase zaadbedrijven. Op 13 september nam de Indiase 'Association of Seed Industry', waarvan de betrokken bedrijven zijn aangesloten, een resolutie aan waarin zij aankondigt actief te gaan te gaan optreden tegen kinderarbeid in de katoenzaadproductie.
24 okt 2003:
Multinationals pledge to end child labour in Indian seed production (PERSBERICHT LIW/Amnesty International/FNV Mondiaal/Novib):
Seed multinationals Monsanto, Emergent Genetics, Hindustan Lever, Syngenta, Advanta and Proagro (a subsidiary of Bayer) as well as some big Indian seed companies, have agreed to co-operate with the MV Foundation (MVF) - a reputed NGO in the Indian state of Andhra Pradesh - to eliminate child labour from the cotton seed industry. The companies will come up with a concrete proposal in October 2003. This was the outcome of a meeting between these companies and the MV Foundation (MVF) in September in Hyberabad, capital of the state of Andhra Pradesh, India. The outcome is a real breakthrough in view of the ongoing debate on the issue.
The companies who were present are all members of the 'Association of Seed Industry (ASI). The annual assembly of ASI also passed a resolution on September 13th 'to pro-actively discourage directly and through its members the practice of child labour in hybrid cotton seed production and further take effective steps along with other stakeholders towards eradication of this evil from the hybrid cotton seed industry'.
19 mei 2003:
Unilever asks its Indian subsidiary HLL to discuss child labour (PERSBERICHT LIW):
On the 15th of May the issue of child labour in cotton seed production was discussed between Unilever Netherlands and the India Committee of the Netherlands, the Confederation of Netherlands Trade Unions, Amnesty International, Novib/Oxfam Netherlands and the Indian M. Venkatarangaiya Foundation (MVF). Unilever agreed to ask her Indian subsidiary Hindustan Lever to have a meeting in the region of production (Andhra Pradesh) with MVF.
The MV Foundation is a very renowned non-governmental organisation that has more than ten years of grass-roots experience in fighting child labour and getting more than 150.000 children into full-time education. The organisation is also closely involved in combating child labour in cotton seed production and has already been able to hundreds of these children from work to school. Furthermore it has actively pursued a dialogue with companies involved in child labour in cotton seed production.
16 mei 2003:
Afspraak met Unilever over aanpak kinderarbeid (PERSBERICHT LIW):
Op 15 mei heeft is het onderwerp kinderarbeid in de katoenzaadproductie besproken tussen Unilever Nederland en de organisaties Landelijke India Werkgroep, FNV, Amnesty International, Novib en de Indiase MV Foundation. Unilever heeft tijdens deze bijeenkomst toegezegd haar Indiase dochteronderneming Hindustan Lever, te zullen vragen om daarover binnen een maand in de productieregio (Andhra Pradesh) een gesprek aan te gaan met de MV Foundation.
De MV Foundation is een zeer gerenommeerde niet-gouvernementele organisatie die jarenlange ervaring heeft in het bestrijden van kinderarbeid en het begeleiden van kinderen naar full-time onderwijs. De organisatie is ook nauw betrokken bij het bestrijden van kinderarbeid in de katoenzaadteelt en heeft inmiddels honderden van deze kinderen van werk naar school weten te krijgen. Verder is er regelmatig overleg geweest met betrokken bedrijven.
14 mei 2003:
Unilever, Monsanto and other multinationals involved in large-scale child labour in India's cotton seed production - Start of European campaign 'Stop child labour - School is the best place to work' (PERSBERICHT LIW):
Both Hindustan Lever Ltd., an Indian subsidiary of British-Dutch multinational company Unilever, as well as the American multinational Monsanto are making use of hazardous forms of child labour in cotton seed production in India on a large scale. An estimated number of 25.000 children, mostly girls, work an average of ten to thirteen hours a day for Hindustan Lever, while around 17.000 children work for Monsanto and their Indian subsidiary Mahyco. These children get no education, earn less than 40 Eurocents (Rs. 20) a day and are exposed to poisonous pesticides like Endosuphan during their work. More than 11.000 children work under similar conditions for the multinationals Syngenta (Swiss), Advanta (Dutch-British) and Proagro (owned by Bayer from Germany).
This is the result from the research done by the Indian researcher Dr. D. Venkateswarlu for the Indian Committee of the Netherlands.
5 mei 2003:
Unilever betrokken bij kinderarbeid, maar belooft bijdrage aan oplossing (PERSBERICHT LIW):
Unilever heeft laten weten (NRC, 3 mei 2003) bij te willen dragen aan de oplossing van het probleem van kinderarbeid in de katoenzaadteelt in India. Naar schatting 22.500 kinderen, meestal meisjes, werken gemiddeld tien tot dertien uur per dag voor Paras Extra Seed Growth Seed (PESG), een bedrijf waarin Unilever's Indiase dochter Hindustan Lever een aanzienlijk belang heeft. Zij verdienen minder dan 40 Eurocent per dag en staan tijdens hun werk bloot aan giftige pesticiden als Endosuphan. Voor de Nederlandse zaadmultinational Advanta werken 2.700 kinderen.
Dat blijkt uit onderzoek van de Indiase Dr. D. Venkateswarlu voor de Landelijke India Werkgroep.
2002
omhoog
23 aug 2002:
Historische verklaring van VN tegen wereldwijde kastendiscriminatie (PERSBERICHT LIW):
De VN Commissie tegen Rassendiscriminatie (CERD) - de commissie die de handhaving door regeringen van het Verdrag tegen Rassendiscriminatie controleert - heeft gisteren een historische Algemene Aanbeveling aangenomen tegen 'kastendiscriminatie en soortgelijke systemen van overgeërfde status'.
Het International Dalit Solidarity Network, een samenwerkingsverband van een groot aantal internationale en nationale mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties*, verwelkomt deze belangrijke ontwikkeling op het gebied van de mensenrechten.
14 jun 2002:
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen (PERSBERICHT LIW):
In een op 13 juni aangenomen resolutie dringt het Europees Parlement er unaniem bij de FIFA en de sportgoederenbedrijven op aan om er voor te zorgen dat er bij de productie van sportartikelen geen kinderen worden ingezet. Ook vraagt het Parlement om uitvoering van de FIFA-gedragscode (een onderdeel van het contract tussen FIFA en bedrijven) waarin onder meer vakbondsvrijheid, afwezigheid van discriminatie op de werkplek en een behoorlijke beloning wordt toegezegd. Daarvoor is volgens de parlementsleden ook een transparant, geloofwaardig en onafhankelijk controlesysteem noodzakelijk.
23 mei 2002:
FIFA en sportmerken spelen nog steeds vals spel: Nieuw bewijs voor kinderarbeid en uitbuiting in de voetbalindustrie van India, Pakistan en China (PERSBERICHT LIW):
Kinderarbeid en uitbuiting van volwassen werknemers in de voetbalindustrie zijn nog steeds meer regel dan uitzondering, ondanks het feit dat de contracten tussen de wereldvoetbalbond FIFA en de sportartikelfabrikanten dat uitdrukkelijk verbieden. Drie nieuwe rapporten over de voetbalproductie in India, Pakistan en China leveren - vlak voor de start van het WK Voetbal - opnieuw het bewijs van 'vals spel', onder meer van de hoofdsponsors Coca Cola en Adidas. De rapporten zijn vandaag in New Delhi gepresenteerd op een persconferentie van de Global March Against Child Labour, een internationale coalitie tegen kinderarbeid.
19 feb 2002:
Scoor tegen onrecht: start van e-mail actie gericht op FIFA en sportmerken (PERSBERICHT LIW):
De Landelijke India Werkgroep (LIW), de FNV en de Schone Kleren Kampagne (SKK) gaan - onder het motto "Scoor tegen onrecht" - op 20 februari van start met een e-mail campagne gericht op de FIFA en de fabrikanten van sportartikelen. De campagne- die 100 dagen voor het begin van het WK Voetbal 2002 in Japan en Korea van start gaat - is gericht op productie van sportartikelen zonder schending van arbeidsrechten en zonder kinderarbeid.
2001
omhoog
28 nov 2001:
Unicef moet partner FIFA aanspreken op kinderarbeid en arbeidsrechten (PERSBERICHT LIW):
"Unicef, gebruik uw samenwerking met de FIFA rond het WK Voetbal 2002 om de wereldvoetbalbond aan te spreken op haar niet nagekomen belofte om te zorgen voor 'FIFA-producten' zonder kinderarbeid en uitbuiting van werknemers". Dat bepleit de Global March Against Child Labour - het wereldwijde netwerk van organisaties tegen kinderarbeid - in een brief aan directeur Carol Bellamy van Unicef.
16 nov 2001:
Bespreek kastendiscriminatie op EU-India Top (PERSBERICHT LIW):
"Bespreek de systematische discriminatie van de 160 miljoen Dalits ('kastelozen') in India en de manier waarop de ontwikkelingssamenwerking en de economische samenwerking tussen de Europese Unie en India kunnen bijdragen aan het bestrijden daarvan".
Daarvoor pleit het International Dalit Solidarity Network - een samenwerkingsverband van een groot aantal Indiase en internationale mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties - in een verklaring. De verklaring is gericht aan de Europese en Indiase deelnemers aan de EU-India Top die op 23 november a.s. in New Delhi zal plaatsvinden. De Europese delegatie staat onder leiding van Europees Commissaris Lamy en de Belgische premier Verhofstadt.
31 aug 2001:
Indiase Mensenrechtencommissie en media bepleiten: Bespreek 'India's apartheid' op Wereld Racisme Conferentie (PERSBERICHT LIW):
De Indiase Nationale Mensenrechtencommissie vindt dat de Wereld Racisme Conferentie in Zuid-Afrika, die vandaag van start ging, een unieke gelegenheid biedt om 'open en moedig' te praten over kastendiscriminatie. De Commissie heeft ook zelf een delegatie naar afgevaardigd. Gisteren liet de minister voor Consumentenzaken V. Sreenivasa Prasad onverwacht in een brief aan premier Vajpayee weten dat kastendiscriminatie besproken moet worden omdat 'het tegenwerken van de discussie alleen tot verdere onzichtbaarheid en uitsluiting van de kastelozen leidt'.
13 aug 2001:
Kastendiscriminatie op agenda Wereld Racisme Conferentie (PERSBERICHT LIW):
Het heeft erom gespannen, maar tijdens de afsluiting van de laatste voorbereidende vergadering voor de Wereld Racisme Conferentie (WCAR) is besloten om discriminatie op basis van 'arbeid en afkomst' toch op te nemen in het actieprogramma van de conferentie. Daaronder valt met name de discriminatie van 160 miljoen kastelozen in India en de circa 100 miljoen mensen die in andere landen worden gediscrimineerd op basis van kaste en arbeid.
2 jul 2001:
Van Aartsen wil kastendiscriminatie bespreken tijdens Wereld Racisme Conferentie (PERSBERICHT LIW):
De Nederlandse regering bepleit dat kastendiscriminatie - een fenomeen dat circa 160 miljoen zogenoemde kastelozen of 'Dalits' in India en 80 miljoen mensen in andere landen treft - in september wordt besproken tijdens Wereld Racisme Conferentie (WCAR) in Zuid Afrika. Daarmee spreekt Nederland zich duidelijk uit over een van de meest controversiële onderwerpen die tijdens de WCAR aan de orde zal komen. De kwestie is controversieel omdat India nadrukkelijk probeert elke passage die verwijst naar kastendiscriminatie buiten de Verklaring en het Actieprogramma van de Wereld Racisme Conferentie te houden.
25 jun 2001:
Voetbalimporteurs schenden OESO Richtlijnen voor multinationals (PERSBERICHT LIW):
Nederlandse, Duitse en Engelse bedrijven die voetballen uit India importeren schenden de nieuwe OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.
De Landelijke India Werkgroep (LIW) heeft daarover een klacht ingediend bij het Nationaal Contact Punt (NCP) dat verantwoordelijk is voor de Richtlijnen in Nederland. Het is de eerste klacht waarmee het onlangs herziene NCP wordt geconfronteerd. Regering, werkgevers en vakbonden zien de OESO Richtlijnen als het belangrijkste instrument om maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland te bevorderen. Het interdepartementale NCP is ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken.
2 apr 2001:
Standpunt kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen te vrijblijvend (PERSBERICHT LIW):
Het kabinetsstandpunt over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is te optimistisch over wat bedrijven in de praktijk doen en te vrijblijvend in haar aanbevelingen. Dat laatste betreft met name de openheid van bedrijven over hun maatschappelijk gedrag én de verantwoordelijkheid van bedrijven die in het buitenland actief zijn. Het te grote optimisme blijkt uit het feit dat slechts 10% van de 2500 grootste bedrijven onlangs de moeite nam om een enquête van Nyenrode en PriceWaterhouseCoopers over dit onderwerp in te vullen.
20 mrt 2001:
Wereldconferentie tegen Racisme moet zich uitspreken tegen kastendiscriminatie (PERSBERICHT LIW):
'Onaanraakbaarheid is een misdaad tegen de menselijkheid.' Dat staat in een Verklaring die onlangs is aangenomen tijdens een internationale vierdaagse conferentie in New Delhi tegen racisme en kastendiscriminatie. De deelnemers doen in de Verklaring een dringend beroep op de Verenigde Naties om tijdens de Wereldconferentie tegen Racisme, die in september dit jaar gehouden wordt in Zuid-Afrika, het kastenstelsel aan te duiden als een belangrijke oorzaak van discriminatie. Zij dringen er tevens bij de Wereld Conferentie op aan om concrete voorstellen te doen om een eind te maken aan kastendiscriminatie.
13 feb 2001:
Maatschappelijke organisaties presenteren manifest aan Staatssecretaris Ybema: regering moet actieve rol spelen bij verantwoord ondernemen (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
Vandaag om 16.00 uur bieden vierendertig maatschappelijke organisaties het manifest 'Profijt van Principes' in Den Haag aan staatssecretaris Ybema van Economische Zaken aan.
Zij pleiten voor een actieve rol van de overheid bij maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland. Aanleiding is het binnenkort te verwachten standpunt van de regering over maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarover de Sociaal Economische Raad (SER) onlangs een advies heeft uitgebracht.
In het manifest vragen de maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International, de Consumentenbond, Max Havelaar, Milieudefensie, NOVIB, de Schonen Klerencampagne en de Zuid-Noord Federatie, de regering om duidelijke 'spelregels' voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
2000
omhoog
13 dec 2000:
SER advies maakt arbeidsrechten ondergeschikt aan vrije keus ondernemer (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
In het advies over 'maatschappelijk ondernemen' van de Sociaal-Economische Raad (SER) dat a.s. vrijdag 15 december definitief wordt vastgesteld, worden fundamentele arbeids- en mensenrechten ondergeschikt gemaakt aan de vrije keuze van de Nederlandse ondernemer. Het wordt aan de individuele ondernemer overgelaten of bijvoorbeeld het recht op vakbondsvorming, het verbod op dwang- en kinderarbeid en non-discriminatie op de werkplek, ook worden nageleefd. Het gaat daarbij vooral om die landen waar de overheid zelf het laat afweten als het gaat om naleving van internationaal aanvaarde arbeids-, mensenrechten- en milieunormen. Dat schrijven Amnesty International (AI) en de Landelijke India Werkgroep (LIW) in een brief aan de leden van de SER.
9 okt 2000:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland: twaalf organisaties pleiten voor gedragscode, verslaglegging en informatiecentrum (PERSBERICHT Amnesty International/LIW):
De Nederlandse regering dient op basis van internationale afspraken te bevorderen dat bedrijven zich in het buitenland op een maatschappelijke verantwoorde manier gedragen. Een gedragscode kan er voor zorgen dat bedrijven die algemeen aanvaarde mensenrechten, arbeidsrechten en milieunormen niet respecteren, geen overheidssteun krijgen. Ook dient de regering zich in te zetten voor de invoering een dergelijke gedragscode bij KPN en KLM, bedrijven waarin de overheid grootaandeelhouder is, en aandringen op verslaglegging en onafhankelijke controle. Vakbonden, werkgevers en maatschappelijke organisaties moeten nauw worden betrokken bij het opstellen van zo'n code.
Dat bepleiten twaalf mensenrechten-, ontwikkelings- en fair trade-organisaties, waaronder Amnesty International en de Landelijke India Werkgroep, in een brief aan de Tweede Kamer.
Op 11 oktober a.s. vergadert de Kamer over een brief van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over dit onderwerp.
!--===============================================================BEGIN==================================================
2012
11-6-2012
Schoenenbedrijven zwijgen over kinderarbeid: Stop Kinderarbeid vraagt consumenten in actie te komen (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
25-4-2012
Jonge Dalit-vrouwen uitgebuit in Indiase kledingfabrieken: Ondanks mooie beloften nog steeds misstanden in de Zuid-Indiase kledingfabrieken, onthult nieuw rapport 'Maid in India' (mediabericht SOMO/LIW)
5-3-2012
Still 'Captured by Cotton'? Ondanks enkele verbeteringen blijft de productieketen van kleding problematisch (persbericht SOMO/LIW)
9-2-2012
Bakstenen voor NAVO in Afghanistan gemaakt met dwangarbeid: NAVO/ISAF heeft ondanks beloftes nog geen zichtbare actie ondernomen (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
27-1-2012
India Nu 195 - special 'Lijf en Leden' - is nu verkrijgbaar!
2011
2-12-2011
Stop kinderarbeid in Turkse hazelnootpluk! (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
2-12-2011
Dringende wereldwijde oproep om kastendiscriminatie uit te bannen (persbericht IDSN)
16-11-2011
India Nu 194 is nu verkrijgbaar!
31-10-2011
Arbeidsproblemen op plantages met keurmerk thee voor Unilever (persbericht SOMO/LIW)
5-10-2011
India Nu 193 is nu verkrijgbaar!
1-8-2011
India Nu 191/192 - themanummer 'Media in India' - is nu verkrijgbaar!
1-7-2011
Grote Kamermeerderheid steunt motie voor aanpak kastendiscriminatie: Dalit Netwerk Nederland verheugd over aandacht voor 250 miljoen ‘kastelozen’ (persbericht DNN)
17-6-2011
Indiase Premier Manmohan Singh: "Maak binnen zes maanden een eind aan handmatig poepruimen" (persbericht DNN)
10-6-2011
'Maak in Kunduz geen gebruik van kinderarbeid' (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
20-5-2011
Uitgebuite Dalit meisjes maken kleding voor Europese en Amerikaanse markt (mediabericht SOMO/LIW)
12-5-2011
Minister Rosenthal moet NAVO aansporen tot actie tegen kinder- en slavenarbeid (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
7-4-2011
India Nu 190 is nu verkrijgbaar!
1-4-2011
Kinderarbeid bij oogst Turkse hazelnoten: Multinationals erkennen probleem maar blijven vaag over aanpak (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
31-1-2011
India Nu 189 is nu verkrijgbaar!
2010
6-12-2010
India Nu 188 is nu verkrijgbaar!
22-11-2010
Loon volwassenen stijgt als kinderarbeid verdwijnt (persbericht FNV Mondiaal/LIW)
20-10-2010
Bittere Hazelnootpasta: Stop Kinderarbeid vraagt Nederlandse bedrijven om openheid en actie (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
29-9-2010
India Nu 187 is nu verkrijgbaar!
24-7-2010
India Nu 185/186, met als thema 'Nederland-India', is nu verkrijgbaar!
10-6-2010
Meer dan een half miljoen kindarbeiders in zaadproductie India - Ook Nederlandse bedrijven zijn betrokken (persbericht LIW/'Stop Kinderarbeid'/ILRF)
25-5-2010
Minister Verhagen ontvangt eerste exemplaar handleiding tegen kinderarbeid (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
7-5-2010
Stop Kinderarbeid biedt Minister Donner wereldwijde petitie aan (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
9-4-2010
India Nu 184 is nu verkrijgbaar!
2-4-2010
Campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' lanceert wereldwijde petitie: Stop alle kindererbeid, help elk kind naar school (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
16-3-2010
Tien jaar wereldwijde strijd tegen kastendiscriminatie: Zuid-Afrika's bisschop Tutu spreekt India opnieuw aan op 'kaste-apartheid' (persbericht DNN)
9-3-2010
Ten years of global struggle against caste discrimination (persbericht International Dalit Solidarity Network (IDSN))
15-2-2010
India Nu 183
2009
2-12-2009
India Nu 182
6-10-2009
India Nu 181
18-9-2009
'Onderzoek in Nederland geïmporteerde producten op kinderarbeid' (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
2-9-2009
C&A, M&S Mode, Miss Etam, Prénatal, WE schenden mensenrechten: Nederlandse kledingmerken betalen vrouwen hongerloon (persbericht Schone Kleren Campagne)
1-9-2009
Moeders en kinderen in India de dupe van discriminatie van Dalits in zorg en onderwijs (persbericht DNN)
29-6-2009
India Nu 179/180: Special 'Seksualiteit en relaties'
12-6-2009
12 juni: Internationale Dag tegen Kinderarbeid - 'Kabinet: Voer moties Tweede kamer tegen kinderarbeid snel uit' (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
22-4-2009
UN Racism Conference fails to address caste-based discrimination affecting 260 million people (persbericht HRW/IDSN/....)
20-4-2009
Durban Review Conference: Break the UN silence on caste discrimination (persbericht HRW/IDSN/NCDHR)
27-3-2009
European Parliament: Ensure that Dalits benefit from EU-India Free Trade Agreement (persbericht International Dalit Solidarity Network (IDSN))
25-3-2009
India must show leadership in combating caste-based discrimination, says UN High Commissioner for Human Rights (persbericht International Dalit Solidarity Network (IDSN))
25-3-2009
India Nu 178
3-2-2009
India Nu 177
2008
12-12-2008
India Nu 176: Special 'Dalits'
18-11-2008
Indiase Minister van Handel Kamal Nath op bezoek in Nederland: 'Staatssecretaris Heemskerk moet Minister aanspreken op arbeidsrechten'
22-10-2008
Duurzaam inkopen kan niet zonder een eerlijke prijs (persbericht Werkgroep Duurzame Natuursteen)
8-10-2008
Stop Kinderarbeid Afrika Tour 2008: een nieuwe aanpak (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
14-7-2008
India Nu zomernummer 2008: Special India-Pakistan
9-5-2008
"Kinderarbeid en maatschappelijk verantwoord ondernemen: Wat de Europese Unie kan doen" (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
24-4-2008
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over motie Tweede Kamer: Nu ook onderwijshulp gerichter inzetten tegen kinderarbeid (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
11-4-2008
India questioned on caste discrimination in the UN (persbericht IMADR/NCDHR/IDSN)
19-3-2008
India Nu: zo gevarieerd als India zelf!
4-3-2008
MVO Platform vindt Kabinetsvisie MVO te vrijblijvend: 'Verplicht bedrijven tot naleving van internationale sociale- en milieunormen' (persbericht MVO Platform)
19-2-2008
Actieplan bestrijding kinderarbeid door bedrijven gelanceerd in Delhi (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
29-1-2008
Indiase rechtszaken tegen Nederlandse en Indiase organisaties ingetrokken: Akkoord Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep met Indiase kledingfabrikant (persbericht SKK/LIW)
29-1-2008
Indian court cases against Dutch and Indian organisations withdrawn: Agreement reached between Clean Clothes Campaign / India Committee of the Netherlands and Indian clothing manufacturer (persbericht SKK/LIW)
21-1-2008
Need for more sustainable Chinese granite: European natural stone importers acknowledge need for improvement of labour conditions (persbericht SOMO/LIW)
17-1-2008
Chinees graniet moet duurzamer: Nederlandse importeurs erkennen urgentie voor verbetering arbeidsomstandigheden (persbericht SOMO/LIW)
2007
14-12-2007
International Call to Action: G-Star Must Ensure Fair Deal for FFI Workers (December 17 Action Day in 12 Countries, Spanning Four Continents) (persbericht SKK)
6-12-2007
Reactie op G-Star's terugtrekking uit FFI/JKPL (persbericht SKK/LIW)
6-12-2007
The Clean Clothes Responds to G-Star's Withdrawal from FFI/JKPL (persbericht SKK/LIW)
4-12-2007
Arrestatie van mensenrechtenactivisten moet worden voorkomen: Vrijheid van meningsuiting in het geding (persbericht MVO Platform)
3-12-2007
Indian court issues international arrest warrants for Dutch labour activists: NGOs, Unions outraged at attempt to imprison human rights defenders (persbericht SKK/LIW)
2-12-2007
Nederlandse regering moet nu stelling nemen: Indiase rechtbank geeft opdracht tot arrestatie medewerkers Nederlandse organisaties (persbericht SKK/Antenna/LIW)
24-11-2007
Vedanta Resources verboden bauxiet te winnen (reactie LIW)
23-11-2007
‘Heemskerk, steun kritische organisaties tijdens handelsmissie naar India’ (persbericht SKK/LIW)
6-11-2007
Mensenrechten van Dalits onvoldoende in nieuwe mensenrechtenstrategie (persbericht DNN)
26-10-2007
Clean Clothes Campaign (CCC) and India Committee of the Netherlands (ICN) falsely accused by Indian Trade Minister Kamal Nath (press release SKK/LIW)
25-10-2007
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep vals beschuldigd: Nederlandse delegatie onvolledig geïnformeerd (persbericht SKK/LIW)
24-10-2007
Koningin, zet u in voor kledingarbeiders in India! (persbericht SKK/LIW)
16-10-2007
Open Brief aan H.M. Koningin Beatrix: 'Bespreek mensenrechten bij staatsbezoek India'
3-10-2007
Oproep 'Stop Kinderarbeid' aan Kamer: Zorg nu voor actief beleid tegen kinderarbeid!
27-9-2007
Indiaas arrestatiebevel voor Nederlandse arbeidsrechten-activisten (persbericht SKK/LIW)
27-9-2007
Nieuw rapport: Ruim 416.000 Indiase kindslaven in de katoenketen
25-9-2007
New report: 'Child bondage continues in Indian cotton supply chain'
31-8-2007
Uitstel zaak tegen LIW en SKK (persbericht SKK/LIW)
25-6-2007
Actie tegen spreekverbod in India: Oproep aan G-Star om gedrag Indiase kledingfabrikant publiekelijk af te keuren (persbericht SKK/LIW)
14-6-2007
Nederlandse campagneorganisaties voor Indiase rechtbank gedagvaard wegens smaad: Indiase spijkerbroekenfabrikant probeert critici tot zwijgen te brengen (persbericht SKK/LIW)
11-6-2007
12 juni 2007 Internationale Dag tegen Kinderarbeid: Kinderen in Albanië slachtoffer van onbehoorlijke prijzen (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
8-6-2007
ABN AMRO investeert in omstreden Vedanta Resources Group (reactie LIW/Oxfam Novib)
8-6-2007
Child labour in India in cotton seed tackled by MNC's Bayer and Monsanto, but issue is far from solved
27-3-2007
MVO Platform: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen moet af van vrijblijvendheid (persbericht MVO Platform)
12-3-2007
Scherpe verklaring van VN: India moet 'apartheid' en geweld tegen 'kastelozen' onmiddellijk aanpakken (persbericht DNN)
12-3-2007
India: UN Finds Pervasive Abuse Against Dalits (persbericht Centre for Human Rights and Global Justice / International Dalit Solidarity Network / Human Rights Watch)
21-2-2007
'Making things worse': Lessons on caste discrimination from post-tsunami relief (persbericht DNN/IDSN)
19-2-2007
Indiase organisaties nog altijd niet vrij om te spreken over arbeidsomstandigheden bij export-kledingfabrikant (persbericht LIW / SKK)
13-2-2007
India: 'Hidden Apartheid' of Discrimination Against Dalits (persbericht Human Rights Watch / Centre for Human Rights and Global Justice)
2-2-2007
Europees Parlement: India moet een einde maken aan kastendiscriminatie (persbericht DNN)
11-1-2007
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep ontvangen dreigbrief van Indiase fabrikanten (persbericht Schone Kleren Kampagne/LIW)
2006
19-12-2006
European Parliament: India must get rid of caste discrimination (persbericht IDSN)
7-12-2006
Nog weinig transparantie in productieketens: Rapport MVO Platform benadrukt belang rol overheid (persbericht MVO Platform)
24-11-2006
"We want to transform our pain to power": International Conference seeks urgent action on discrimination and violence against Dalit women (persbericht IDSN)
20-10-2006
India Nu 163 - 'Waar is de onaanraakbare journalist?'
12-10-2006
Schone Kleren Kampagne en Landelijke India Werkgroep dienen klacht in tegen G-Star (persbericht Schone Kleren Kampagne/LIW)
9-10-2006
Campagne Stop Kinderarbeid: 'EU moet noodklok luiden over kinderarbeid op EU-India Top' (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
9-10-2006
'EU-India Summit should focus on urgent issues of child labour and education' (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
25-9-2006
'Natuursteenbedrijven zetten voorzichtige stappen richting MVO'
4-8-2006
India's new ban on child labour welcome, but forgets work in agriculture and at home (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
2-8-2006
India laat grootste deel kinderarbeid nog steeds ongemoeid (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
1-8-2006
Themanummer India Nu - Het Nieuwe India: mythe of realiteit?
9-6-2006
'Rode kaart' commissie Europees Parlement tegen kinderarbeid in India
1-6-2006
'G-Star is about breaking rules': Ook arbeidsrechten zijn niet heilig bij G-Star's toeleveranciers (persbericht LIW / SKK)
10-5-2006
'Ketenverantwoordelijkheid heeft bij theebedrijven nog weinig om het lijf' (persbericht Initiatiefgroep Thee)
4-5-2006
ILO telt onzichtbare kindarbeiders niet mee: einde kinderarbeid nog lang niet in zicht (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
4-5-2006
The ILO is aiming too low: For most children the end of child labour is not within reach (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
20-3-2006
Caste-affected states do not reply to UN survey (persbericht IDSN)
17-1-2006
Open brief aan minister-president Balkenende: 'Bespreek verantwoord ondernemen en kastendiscriminatie tijdens bezoek India'
16-1-2006
Open brief aan minister-president Balkenende t.g.v. zijn bezoek aan India (18-20 jan 2006)
2005
28-12-2005
Nederland importeert Indiase natuursteen met grove gebreken
22-11-2005
Louis Michel Promises to Take Action Against Child Labour (persbericht Alliance 2015 / Campagne 'Stop Kinderarbeid')
18-11-2005
Campaign urges European Commissioner Michel to take Action on the Eradication of Child Labour (persbericht Alliance 2015 / Campagne 'Stop Kinderarbeid')
15-11-2005
Ruim 100.000 handtekeningen tegen kinderarbeid (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
31-10-2005
Companies perpetuate child labour in India by low prices and flawed inspection
26-10-2005
Multinationals oorzaak van kinderslavernij door onderbetaling boeren
16-9-2005
Parlementariërs willen weten wat Nederland en Europa tegen kastendiscriminatie doen (persbericht DNN)
11-8-2005
Nieuw rapport: Kastendiscriminatie oorzaak burgeroorlog in Nepal (persbericht DNN)
1-8-2005
ABN AMRO verlangt beter gedrag van zich misdragend Brits-Indiaas mijnbouwbedrijf
28-7-2005
Themanummer India Nu - Water: mensenrecht of handelswaar?
22-7-2005
Campagne 'Stop Kinderarbeid' verheugd over resolutie van het Europees Parlement (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
20-7-2005
Campaign 'Stop Child Labour' welcomes resolution European Parliament (persbericht Campagne 'Stop Kinderarbeid')
9-6-2005
Felle aanklacht tegen wijdverbreide kinderarbeid in de mijnbouw in India -
Internationale dag tegen de kinderarbeid: 10 juni 2005
20-4-2005
Dalits ('onaanraakbaren') doorbreken muur van stilte in de VN /
Opening tentoonstelling 'Stop Kastendiscriminatie' (28 april 2005)
(persbericht DNN)
19-4-2005
Dalits Break Through UN Wall of Silence on Caste (persbericht IDSN)
31-3-2005
Nieuw Foto- en Essayboek: "Leven als Dalit: 'Kastelozen' in hedendaags India" (persbericht DNN)
8-3-2005
Tweede Kamer moet nu strijd tegen kastendiscriminatie steunen (persbericht DNN)
4-3-2005
Geen wapens naar India en Pakistan - Regering moet exportbeleid herzien (persbericht LIW, IKV, CtW e.a.)
8-2-2005
MVO mag niet ontbreken in Actieplan Internationaal Ondernemen (persbericht MVO Platform)
12-1-2005
Indiase kastelozen gediscrimineerd bij hulpverlening na tsunami (persbericht DNN)
11-1-2005
Dalits face severe discrimination in India's tsunami relief efforts (persbericht IDSN)
2004
8-11-2004
MEP pledges support for campaign to eradicate child labour in India (persbericht MV Foundation/Hivos)
5-11-2004
EU-India Top: Kastendiscriminatie hoort op de agenda! (persbericht DNN)
20-10-2004
Start of campaign "Stop Caste Discrimination - Support the Dalits" (persbericht DNN)
6-10-2004
TNS NIPO: Nederlanders tegen kastendiscriminatie
4-10-2004
Nederlandse bedrijven nog steeds betrokken bij gevaarlijke kinderarbeid in India
4-10-2004
Multinational and Indian companies still profit from bonded child labour on cottonseed farms in India
8-6-2004
Lijsttrekkers Europarlement willen kastendiscriminatie bestrijden
30-4-2004
Dutch companies in India yet to live up to corporate responsibility
26-4-2004
Dutch government criticises India on caste discrimination and Gujarat
30-3-2004
Nederlandse bedrijven in India nog niet 'maatschappelijk verantwoord'
2003
24-10-2003
Multinationals beloven eind te maken aan kinderarbeid in Indiase katoenzaadindustrie
24-10-2003
Multinationals pledge to end child labour in Indian seed production
24-9-2003
IKEA erkent dat arbeidsomstandigheden bij productie in Vietnam, Bulgarije en India niet voldoen aan door IKEA zelf opgestelde gedragscode (persbericht SOMO)
15-8-2003
MVO Platform verheugd over nieuwe VN Normen voor verantwoord ondernemen (persbericht MVO Platform)
14-8-2003
Dubbelnummer India Nu over: Honger in India, de 'stopzetting' van de hulp en schuldslavernij voor Unilever in India
4-6-2003
India wil alleen bilaterale hulp van G8-landen en EU, niet meer van Nederland
19-5-2003
Unilever asks its Indian subsidiary HLL to discuss child labour
16-5-2003
Afspraak met Unilever over aanpak kinderarbeid
14-5-2003
Unilever, Monsanto and other multinationals involved in large-scale child labour in India's cotton seed production / Start of European campaign 'Stop child labour - School is the best place to work'
5-5-2003
Unilever betrokken bij kinderarbeid, maar belooft bijdrage aan oplossing
15-4-2003
Members European Parliament suggest: 'suspend aid to Gujarat'
14-4-2003
India wil geen hulp meer van Nederlandse regering / Vragen van Europees Parlement over Gujarat
11-3-2003
European Union and Netherlands should suspend official aid to Gujarat
28-2-2003
Schuldigen aan massamoord in Gujarat onbestraft en slachtoffers genegeerd: Nederland en de EU moeten India opheldering vragen en hulp opschorten
2002
23-8-2002
Historische verklaring van VN tegen wereldwijde kastendiscriminatie
2-7-2002
Stop wapenleveranties aan India en Pakistan tot zij vrede sluiten
14-6-2002
Europees Parlement wil eerlijk gemaakte sportartikelen
23-5-2002
FIFA en sportmerken spelen nog steeds vals spel: Nieuw bewijs voor kinderarbeid en uitbuiting in de voetbalindustrie van India, Pakistan en China
8-3-2002
ABN Amro eigenaar van clusterbommenproducent; tegen Wapenhandel roept op tot protest
5-3-2002
LIW en CtW vragen regering om diplomatiek offensief: India's defensiebudget weer fors omhoog terwijl treffen met Pakistan blijft dreigen
19-2-2002
Scoor tegen onrecht: start van e-mail actie gericht op FIFA en sportmerken
15-2-2002
Nederlands bedrijf ondanks embargo op Indiase wapenbeurs
2001
28-11-2001
'Unicef moet partner FIFA aanspreken op kinderarbeid en arbeidsrechten'
16-11-2001
Bespreek kastendiscriminatie op EU-India Top
19-10-2001
Wapenembargo India en Pakistan in gevaar: Regering dreigt VS te volgen met toestaan wapenexporten
31-8-2001
Indiase Mensenrechtencommissie en media bepleiten: Bespreek 'India's apartheid' op Wereld Racisme Conferentie
13-8-2001
Kastendiscriminatie toch op agenda van Wereld Racisme Conferentie
2-7-2001
Van Aartsen wil kastendiscriminatie bespreken tijdens Wereld Racisme Conferentie
25-6-2001
Voetbalimporteurs schenden OESO Richtlijnen voor multinationals
31-5-2001
One year countdown starts towards the first child labour free World Cup
2-4-2001
Standpunt kabinet maatschappelijk verantwoord ondernemen te vrijblijvend
20-3-2001
Wereldconferentie tegen Racisme moet zich uitspreken tegen kastendiscriminatie
13-2-2001
Maatschappelijke organisaties presenteren manifest aan Staatssecretaris Ybema: regering moet actieve rol spelen bij verantwoord ondernemen
30-1-2001
Regering teruggefloten door Tweede Kamer over wapenembargo India en Pakistan
15-1-2001
PvdA-fractie tegen regeringsbesluit opheffing wapenembargo India en Pakistan; bijna veertig organisaties pleiten voor handhaving wapenexportstop
2000
18-12-2000
Regering moet wapenembargo India en Pakistan handhaven; internationale veiligheid gaat voor economisch belang
13-12-2000
SER advies maakt arbeidsrechten ondergeschikt aan vrije keus ondernemer
9-10-2000
Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het buitenland: twaalf organisaties pleiten voor gedragscode, verslaglegging en informatiecentrum
< 2000
16-11-1995
Voorzitter Zuid Aziatische Coalitie Tegen Kinderarbeid (SACCS) spreekt met politici, overheid en maatschappelijke organisaties in Nederland
10-5-1994
Voorzitter Zuid-Aziatische Coalitie Tegen Kinderslavernij in Nederland: 'Importeer geen produkten gemaakt door kinderen'
mei 1994
APPEAL FOR ACTION: Support campaign against child exploitation in the carpet industry
30-3-1994
Keurmerk tegen kinderslavernij bepleit bij tapijthandel
22-2-1994
Woordvoerster Indiase beweging voor Recht op Werk in Nederland
22-12-1993
EG en India: Partners in de strijd tegen het broeikaseffect?
11-3-1993
Manifestatie 'Werk tegen Armoede' - 17 april 1993
25-9-1992
Richt hulp aan India vooral op 250 miljoen landarbeid(st)ers
12-11-1990
LIW start campagne "Werk Tegen Armoede!"
mrt 1988
Campaigning on Operation Flood leads to important concessions of the European Community (EC)
20-1-1988
Urgent call upon European Parliament: No more dairy aid for Operation Flood in India without policy change in favour of the poor
8-10-1987
Zuivelhulp aan India opnieuw op politieke agenda in Nederland en EG
4-3-1987
Evaluatierapport EG/Wereldbank bepleit: Geen zuivel meer naar India
mrt 1987
Joint Review Mission EEC/World Bank concludes: Stop EEC dairy aid to India
27-1-1987
Aanstelling van Mevr. E. Schoo als ambassadeur in New Delhi
30-9-1986
Uitreiking prijs door prins Claus: Landelijke India Werkgroep tegen toekenning Wateler Vredesprijs aan dr. Kurien uit India
jan 1986
Protestkampagne tegen recente golf van arrestaties mensenrechtenaktivisten
9-12-1985
Start of Campaign EEC milk out of India!
1-11-1983
India-organisaties praten met minister Schoo: India-beleid ter diskussie
8-8-1983
Belangrijke gerechtelijke uitspraken t.a.v. vrouwen in India
16-8-1982
India-related groups and all main political parties in the Netherlands critisize human rights situation in India
14-5-1981
Kiezen politieke partijen voor eigen belang vermomd als hulp?
25-11-1980
Massale staking in West-Bengalen

Thematisch verwante persberichten van derden

18-6-2014
VN-Mensenrechtenraad: Maak eind aan op kasten gebaseerde verkrachting en geweld - Bijeenkomst benadrukt noodzaak van concrete maatregelen (persbericht IDSN/Human Rights Watch)
4-6-2014
Forse kritiek VN-deskundigen op India’s kinderrechtenbeleid (persbericht NCDHR)
19-3-2014
Kinderarbeid voor internationale cosmeticamerken - Nieuw rapport van DanWatch (persbericht DanWatch)
7-6-2013
Kom in actie voor verbetering situatie Dalit-vrouwen: Vrouwen en meisjes moeten speciale bescherming tegen kastendiscriminatie krijgen (persbericht Human Rights Watch, IMADR, Minority Rights Group International en IDSN)
24-4-2013
Schone Kleren Campagne betreurt onnodige doden Bangladesh (persbericht Schone Kleren Campagne)
5-3-2013
C&A's compensatiepakket aan slachtoffers fabrieksbrand Bangladesh niet voldoende (persbericht Schone Kleren Campagne)
13-12-2012
Europees Parlement neemt historische resolutie over Dalits aan (persbericht IDSN)
14-9-2012
Pakistani factory struck by fire believed to supply European market (persbericht Clean Clothes Campaign)
14-6-2012
ChristenUnie stelt vragen over slavenarbeid in India (persbericht ChristenUnie)
24-5-2012
Mensenrechtenactivisten woedend over falen Indiase delegatie bij aanpak Dalit-vraagstukken bij VN (persbericht NCDHR)
10-6-2011
World Day Against Child Labour 2011 – ILO calls for urgent action against hazardous forms of child labour (persbericht ILO)
11-5-2011
India failing to address its farmer suicide crisis (persbericht CHR&GJ)
1-3-2011
MEPs: The EU must act now to help end one of the biggest human rights issues in the world (persbericht IDSN)
15-2-2011
G-Star en WE stoppen met zandstralen jeans (persbericht Schone Kleren Campagne)
3-11-2010
Grote kledingmerken erkennen belang leefbaar loon (persbericht Schone Kleren Campagne)
1-6-2010
NEN neemt deel aan succesvolle bespreking in Kopenhagen over ISO 26000, de richtlijn voor MVO (persbericht NEN)
6-5-2010
Aanstormend modetalent ontdekt fair fashion (persbericht Schone Kleren Campagne)
15-4-2010
National Call to Abolish Untouchability: oproep tot uitbannen onaanraakbaarheid door Indiase organisaties (persbericht E&E Coalition)
9-11-2009
Schone Kleren Campagne bestaat 20 jaar (persbericht Schone Kleren Campagne)
2-11-2009
FNV: Unilever na actie akkoord met vaste baan voor Pakistaanse theearbeiders (persbericht FNV)
6-10-2009
Kledingarbeiders ontwikkelen regionaal basissalaris: Asia Floor Wage coalitie biedt oplossing voor structurele onderbetaling (persbericht Schone Kleren Campagne)
2-7-2009
Schone Kleren Kampagne is niet meer (persbericht Schone Kleren Campagne)
13-5-2009
FNV: Unilever heeft boter op zijn hoofd (persbericht FNV Mondiaal)
6-5-2009
Raad Nederlandse Detailhandel verkoopt praatjes: Schone Kleren Kampagne ontvangt terecht subsidie (persbericht Schone Kleren Kampagne)
10-2-2009
Winst stuntsupers Aldi en Lidl door misbruik vrouwen (persbericht Schone Kleren Kampagne)
4-6-2008
Minister Verhagen geeft startsein publieksacties tegen kinderarbeid (persbericht Ministerie van Buitenlandse Zaken)
22-4-2008
Kamerbrede steun voor motie ChristenUnie: Overheid boycot kinderarbeid (persbericht ChristenUnie)
20-3-2008
Dolf Jansen en Vincent Bijlo fakkeldrager voor eerlijke Spelen: Ook publiek kan bezorgdheid uiten (persbericht Schone Kleren Kampagne)
18-3-2008
Alternatieve Olympische vlam ontbrandt voor eerlijke sportproducten (persbericht Schone Kleren Kampagne)
22-1-2008
Kwart miljoen euro voor schone HEMA-kleding: Schone Kleren Kampagne en HEMA-klanten eisen goede arbeidsomstandigheden (persbericht Schone Kleren Kampagne)
6-12-2007
Indiase vrouwen vervolgd wegens uitspraken in radioprogramma Argos (persbericht Argos)
9-11-2007
India: Government Supports Employer in Cover-up of Worker Rights Abuses (persbericht ITUC)
9-5-2007
Buschauffeurs tekenen voor eerlijke uniformen (persbericht Schone Kleren Kampagne)
8-5-2007
Stuk HEMA massaal weggegeven: ideaal Moederdaggeschenk (persbericht Schone Kleren Kampagne)
1-4-2007
Inzameling voor aankoop HEMA succesvol van start: Al meer dan 100.000 euro bijeen voor collectieve aankoop HEMA (persbericht Schone Kleren Kampagne)
26-3-2007
Schone Kleren Kampagne wil HEMA kopen (persbericht Schone Kleren Kampagne)
7-3-2007
Kledingindustrie draait op uitbuiting vrouwen (persbericht Schone Kleren Kampagne)
11-4-2006
Inspectie Nederlandse kledingwinkels na serie fabrieksdrama's in Bangladesh (persbericht Schone Kleren Kampagne)
28-2-2006
Verbijstering na serie ongevallen in Bengaalse kledingfabrieken (persbericht Schone Kleren Kampagne)
22-11-2005
UK Government to raise Caste Discrimination Internationally (persbericht Dalit Solidarity Network (UK))
2-11-2005
Controleurs arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie niet op taak berekend (persbericht Schone Kleren Kampagne)
18-10-2005
Bewustwording door krasloten: Met een Kraslot het maandloon van een kledingarbeider winnen (persbericht Schone Kleren Kampagne)
10-10-2005
Slachtoffers fabrieksdrama nog deels met lege handen (persbericht Schone Kleren Kampagne)
22-9-2005
Herziene OESO-richtlijnen falen (persbericht OECD Watch)
4-9-2005
Press release and report on "Dalit Houses Burnt Down in Haryana" (persbericht NCDHR)
28-6-2005
Acties tegen sportmerk FILA (persbericht Schone Kleren Kampagne)
23-6-2005
Press release on Reservation in Private Sector (persbericht NCDHR)
21-6-2005
Report demands UK companies act on caste dicrimination (persbericht DSN (UK))
25-2-2005
World Day Against Child Labour 2005 to focus on child labour in mines and quarries (persbericht ILO)
8-2-2005
MVO mag niet ontbreken in Actieplan Internationaal Ondernemen (persbericht MVO Platform)
1-2-2005
Nepal: State of emergency deepens human rights crisis (persbericht Amnesty/Human Rights Watch/International Commission of Jurists)
8-11-2004
MEP pledges support for campaign to eradicate child labour in India (persbericht MV Foundation/Hivos)
28-6-2004
Staatssecretaris Van Gennip: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ook goed voor winstgevendheid (persbericht Ministerie EZ en Kenniscentrum MVO)
1-6-2004
Onderneemt Nederland echt maatschappelijk verantwoord in China? (persbericht IVAM Research and Consultancy on Sustainability)
14-5-2004
Press Release of National Dalit NGO Federation, Nepal
3-9-2003
Nederlandse bedrijven sponsoren symposium Pakistaans kernwapenlab (persbericht Campagne tegen Wapenhandel)
15-8-2003
MVO Platform verheugd over nieuwe VN Normen voor verantwoord ondernemen (persbericht MVO Platform)
1-7-2003
India: Gujarat Massacre Cases Sabotaged (persbericht Human Rights Watch)
9-6-2003
Van Ardenne verwelkomt einde hulprelatie met India (persbericht Min. van Buitenlandse Zaken)
3-6-2003
Finance Ministry to formulate new guidelines for bilateral aid in consultation with development partners (persbericht Indiase regering)
5-5-2003
Unilever wijst aantijging kinderarbeid af / Unilever rejects accusation of using child labour (persbericht Unilever)
7-3-2003
India: Crimes against women in Gujarat - denied and unpunished (persbericht Amnesty International)
27-2-2003
India: Carnage in Gujarat Unpunished - Communal Violence Continues (persbericht Human Rights Watch)
26-2-2003
India: Gujarat one year on - the credibility of the criminal justice system is at stake (persbericht Amnesty International)
10-12-2002
Maatschappelijke organisaties brengen normen voor verantwoord ondernemen in kaart (persbericht MVO Platform)
22-8-2002
The global dimensions of discrimination based on 'caste and analogous systems of inherited status' addressed in historic UN decisions (persbericht International Dalit Solidarity Network)
11-12-2001
wereldburgers.nl wil bindende internationale gedragsregels voor bedrijven (persbericht wereldburgers.nl)
20-11-2001
Golden opportunity for FIFA to play fair in UNICEF partnership (persbericht van de Global March Against Child Labour)
16-11-1995
Eerste tapijt zonder kinderarbeid voor Rita Kok (persbericht van FNV)