terug


PERSBERICHT

2 juli 2001


Van Aartsen wil kastendiscriminatie bespreken
tijdens Wereld Racisme Conferentie


De Nederlandse regering bepleit dat kastendiscriminatie - een fenomeen dat circa 160 miljoen zogenoemde kastelozen of 'dalits' in India en 80 miljoen mensen in andere landen treft - in september wordt besproken tijdens Wereld Racisme Conferentie (WCAR) in Zuid Afrika. Daarmee spreekt Nederland zich duidelijk uit over een van de meest controversiële onderwerpen die tijdens de WCAR aan de orde zal komen. De kwestie is controversieel omdat India nadrukkelijk probeert elke passage die verwijst naar kastendiscriminatie buiten de Verklaring en het Actieprogramma van de Wereld Racisme Conferentie te houden.

De ministers Van Aartsen van Buitenlandse Zaken en Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking doen hun uitspraken in een brief aan de Landelijke India Werkgroep en het Centre for Dignity and Rights (CEDAR). Samen met Cordaid, ICCO, Hivos, Justitia et Pax en Kerken in Actie vroegen deze organisaties aan de ministers om zich maximaal in te spannen om kastendiscriminatie op de agenda van de Racisme Conferentie te krijgen en daarvoor steun te verwerven in Europa. In hun brief schrijven Van Aartsen en Herfkens dat Nederland er binnen de EU sterk op heeft aangedrongen om een passage die naar de problematiek van de kastelozen verwijst te handhaven. India spant zich in om deze passage te verwijderen. India heeft daarbij als troef dat zij de Afrikaanse landen zou kunnen steunen in een andere controversiële kwestie tijdens de conferentie: de roep om financiële compensatie voor de gevolgen van slavernij en kolonialisme. EU-landen zijn bevreesd dat dit tot grote claims zal leiden.

Van Aartsen en Herfkens laten in hun brief weten dat zij het argument van de Indiase regering dat het kastensysteem niet onder rassendiscriminatie valt, afwijzen. Zij verwijzen daarbij naar artikel 1 van het verdrag tegen rassendiscriminatie dat ook discriminatie op basis van afkomst, en dus op basis van kaste, verbiedt.
Een twintigtal Euro-parlementariërs uit alle grote fracties heeft zich onlangs eveneens uitgesproken voor erkenning en bespreking van kastendiscriminatie tijdens de Wereld Racisme Conferentie. Zij deden dit in een schriftelijke oproep aan Euro-commissaris Chris Patten van buitenlandse betrekkingen. In hun brief verwijzen de Euro-parlementariërs naar een wereldwijde coalitie van Indiase en internationale mensenrechtenorganisaties die er eveneens voor pleiten om kastendiscriminatie tijdens de Racisme Conferentie te bespreken. Een Indiase parlementaire delegatie heeft kort daarna om onduidelijke redenen een bezoek aan het Europees Parlement, dat van 18 tot 20 juni zou plaatsvinden, afgezegd.

De Indiase 'National Campaign on Dalit Human Rights' en andere mensenrechtenorganisaties hebben 3 juli uitgeroepen tot Global Day of Action Against Caste. De belangrijkste eis is dat kastendiscriminatie hoog op de agenda van de Racisme Conferentie komt. In onder meer New York, Washington, Chicago, Hongkong, Londen en Kopenhagen zullen demonstraties of andere protestacties worden georganiseerd. In Nederland hebben de Landelijke India Werkgroep (LIW) en andere organisaties vorig jaar juli 13.000 handtekeningen met een pleidooi voor een actieve aanpak van kastendiscriminatie aangeboden aan de Indiase Ambassade. De LIW maakt deel uit van het International Dalit Solidarity Network.

Voor de brief van de ministers Van Aartsen van Buitenlandse Zaken en Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking aan de Landelijke India Werkgroep en het Centre for Dignity and Rights (CEDAR): zie www.indianet.nl/br010615.html.

Voor meer achtergrondinformatie over de ernstige schending van mensenrechten van Dalits zie: www.indianet.nl (rubriek Dalits).


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Oonk (030-2321340).

Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
fax 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
Landelijke India Werkgroep - 3 juli 2001