terug


PERSBERICHT

13 augustus 2001


Kastendiscriminatie toch op agenda van
Wereld Racisme Conferentie


Het heeft erom gespannen, maar tijdens de afsluiting van de laatste voorbereidende vergadering voor de Wereld Racisme Conferentie (WCAR) is besloten om discriminatie op basis van 'arbeid en afkomst' toch op te nemen in het actieprogramma van de conferentie. Daaronder valt met name de discriminatie van 160 miljoen kastelozen in India en de circa 100 miljoen mensen die in andere landen worden gediscrimineerd op basis van kaste en arbeid.

Hoewel het India tot nu toe is gelukt om de termen kaste en kastendiscriminatie uit de stukken voor de WCAR te houden, is zij niet geslaagd in haar pogingen om ook de bredere discriminatie op basis van arbeid en afkomst uit de documenten te weren. Dat steekt de Indiase regering te meer omdat de Mensenrechtencommissie van de V.N. vorige week het eerste officiële rapport over discriminatie op basis van arbeid en afkomst van rapporteur Goonasekere uit Sri Lanka heeft besproken. In zijn rapport gaat Goonasekere uitvoerig in op kastendiscriminatie in India, Sri Lanka, Pakistan, Nepal en Japan. Het rapport is door de Mensenrechtencommissie goed ontvangen. Zij heeft Goonasekere de opdracht gegeven een uitgebreider rapport te maken, ook over andere regio's.
India heeft zich van het rapport gedistantieerd. De Indiase ambassadeur wees op de bestaande wetgeving tegen kastendiscriminatie en het actieve beleid van de regering. Zij is van mening dat het rapport vooral gebruikt zal worden om India te belasteren en liet weten dat de Mensenrechtencommissie zijn energie aan andere vormen van discriminatie zou moeten besteden.

In haar jaarlijkse Mensenrechtenrapport van 5 juli jl. spreekt het Europese Parlement zich duidelijk uit over kastendiscriminatie. Het Parlement dringt er op aan dat de Europese Unie zich uitspreekt tegen kastendiscriminatie, onderzoekt in welke mate het beleid van de Europese Unie al bijdraagt aan het 'afschaffen' van kastendiscriminatie én strategieën ontwikkelt om kastendiscriminatie en 'het mensonterende verschijnsel van onaanraakbaarheid' te bestrijden. Het parlement wil ook dat de EU en haar lidstaten er voor pleiten om kastendiscriminatie en het 'onaanraakbaarheid' op te nemen in de Verklaring en het Actieprogramma van de Wereld Racisme Conferentie.
Gezien het rapport van het Europese Parlement is het op zijn minst opmerkelijk dat de Raad van Ministers van de Europese Unie, die op 16 en 17 juli over de WCAR vergaderden, in hun vijf pagina's tellende conclusies geen woord aan het onderwerp wijden!

In India krijgt de opstelling van de regering steeds meer kritiek. Tijdens een speciale bijeenkomst van de National Human Rights Commission (NHRC) bekritiseerden veel gerenommeerde sprekers de regering vanwege haar onwilligheid om het onderwerp kastendiscriminatie in Zuid Afrika te bespreken. Steun van internationale organisaties 'om dit kwaad te bestrijden' werd door sommigen expliciet verwelkomd. De NHRC komt binnenkort met een officieel standpunt over het onderwerp.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Oonk (030-2321340).

Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
fax 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
Landelijke India Werkgroep - 17 augustus 2001