terug


PERSBERICHT

20 maart 2001


Wereldconferentie tegen Racisme moet zich uitspreken tegen 'onaanraakbaarheid' en kastendiscriminatie


'Onaanraakbaarheid is een misdaad tegen de menselijkheid.' Dat staat in een Verklaring die onlangs is aangenomen tijdens een internationale vierdaagse conferentie in New Delhi tegen racisme en kastendiscriminatie. De deelnemers doen in de Verklaring een dringend beroep op de Verenigde Naties om tijdens de Wereldconferentie tegen Racisme, die in september dit jaar gehouden wordt in Zuid-Afrika, het kastenstelsel aan te duiden als een belangrijke oorzaak van discriminatie. Zij dringen er tevens bij de Wereld Conferentie op aan om concrete voorstellen te doen om een eind te maken aan kastendiscriminatie.
   Tijdens de huidige zitting van de VN Mensenrechtencommissie in Genève - die plaats vindt van 19 maart tot 27 april - zal kastendiscriminatie ook aan de orde worden gesteld.

De 'Global Conference' tegen kastendiscriminatie werd georganiseerd door de Indiase 'National Campaign on Dalit Human Rights (NCDHR) in samenwerking met andere Indiase, Aziatische en internationale organisaties zoals de Asian Human Rights Commission en Human Rights Watch.
   De NCDHR is een samenwerkingsverband van Indiase organisaties die zich inzetten voor verbetering van de positie van de 240 miljoen 'Dalits' in India. Dalits zijn de Indiase 'kastelozen' die, omdat zij als 'onrein' worden beschouwd, sterk leiden onder discriminatie, sociaal-economische achterstelling, sociale uitsluiting en veelvuldig geweld. Kastendiscriminatie komt niet alleen in India voor, maar ook in andere Zuid-Aziatische landen als Nepal, Bangladesh en Pakistan.

In de Verklaring van de Global Conference wordt erkend dat regeringen, waaronder de Indiase regering, wettelijke en andere maatregelen hebben genomen om kastendiscriminatie te bestrijden. Tevens wordt echter geconstateerd dat deze maatregelen, door gebrek aan politieke wil, verre van voldoende zijn en niet behoorlijk worden uitgevoerd.

In 1996 heeft de betreffende VN Commissie (CERD) vastgesteld dat zich het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie zich uitstrekt tot discriminatie op basis van afkomst, en dus ook betrekking heeft op kastendiscriminatie. De VN Commissies voor kinderrechten en tegen vrouwendiscriminatie hebben eveneens geconcludeerd dat het kastenstelsel de mensenrechten van Dalit vrouwen en kinderen schendt. De vele miljoenen kinderen in India die kinderarbeid of zelfs gedwongen arbeid verrichten zijn meestal Dalits. Dalit vrouwen zijn, zo stelde VN Commissie voor vrouwen vorig jaar vast, veelvuldig het slachtoffer van lichamelijk en seksueel geweld.

Terwijl mensenrechtenorganisaties zich inspannen om kastendiscriminatie op de Wereldconferentie tegen Racisme aan de orde te stellen - het gaat volgens de Verklaring van de Global Conference om een vorm van apartheid - probeert de Indiase regering de discussie daarover te blokkeren. Tijdens een voorbereidende conferentie voor de Wereldconferentie in Teheran werd de Indiase regeringsdelegatie daarin 'ondersteund' door een groot aantal vertegenwoordigers van door de regering gesponsorde 'NGO's'. De Nepalese regering erkende wel ruiterlijk dat er in Nepal nog sprake is van kastendiscriminatie.


De volledige Verklaring vindt u op www.indianet.nl/finaldec.html.

Meer achtergrondinformatie is te vinden op www.indianet.nl/da_f_n.html.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Oonk (030-2321340).

Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
fax 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl
Landelijke India Werkgroep - 20 maart 2001