terug


PERSBERICHT

31 augustus 2001


Indiase Mensenrechtencommissie en media bepleiten:
Bespreek 'India's apartheid' op Wereld Racisme Conferentie


De Indiase Nationale Mensenrechtencommissie vindt dat de Wereld Racisme Conferentie in Zuid-Afrika, die vandaag van start ging, een unieke gelegenheid biedt om 'open en moedig' te praten over kastendiscriminatie.* De Commissie heeft ook zelf een delegatie naar afgevaardigd. Gisteren liet de minister voor Consumentenzaken V. Sreenivasa Prasad onverwacht in een brief aan premier Vajpayee weten dat kastendiscriminatie besproken moet worden omdat 'het tegenwerken van de discussie alleen tot verdere onzichtbaarheid en uitsluiting van de kastelozen leidt'.

De Mensenrechtencommissie en de minister nemen daarmee duidelijk afstand van de opvattingen van de Indiase regering die elke discussie over kastendiscriminatie op de Racisme Conferentie probeert te blokkeren. Minister van Sociale Rechtvaardigheid Maneka Gandhi meent dat het bespreken van kastendiscriminatie tijdens de conferentie alleen maar verwarring schept. De Engelstalige Indiase media hebben zich in grote meerderheid negatief uitgelaten over het standpunt van de regering.

Zowel de Mensenrechtencommissie als de media wijzen er op dat de regering verplichtingen is aangegaan door het Verdrag tegen Rassendiscriminatie te ondertekenen. Dat verdrag omvat ook discriminatie op basis van afkomst. Het gezaghebbende verdragscomité heeft al in 1996 bepaald dat ook kastendiscriminatie onder het Verdrag valt.
Een commentator in The Times of India meent dat kastendiscriminatie erkend moet worden als een vorm van schending van de mensenrechten. Als dat gebeurt is de overheid verplicht om het voorkómen daarvan tot topprioriteit te maken. Uitvoering is een binnenlandse kwestie meent de auteur, maar het is de plicht van de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op regeringen die in gebreke blijven als het om mensenrechten gaat. De commentator van The Times of India voegt daar aan toe: 'Onze intellectuelen ondersteunden allemaal de arrestatie de voormalige Chileense dictator Augusto Pinochet. Ik vraag me af hoe ze zouden reageren als sommige van onze politieke leiders zouden worden opgepakt door Interpol in Londen of Amsterdam vanwege het schenden van de rechten van Dalits (kastelozen) in Bihar'.

De Indian Express verwijt de regering dat zij struisvogelpolitiek bedrijft: 'Het kan niet betwist worden dat kastendiscriminatie de belangrijkste hindernis is voor de vooruitgang van het land. De hemel komt echt niet op ons neer als in Durban ook aandacht wordt besteed aan een aspect van India waarvan iedereen zegt dat het al geschiedenis zou moeten zijn. Er is niets minder dan een all-out offensief tegen kastendiscriminatie nodig. Als discussies in Durban daarbij helpen dan is dat niet verkeerd.'

De Hindustan Times stelt dat India nog steeds leeft vanuit de mythe dat het de meest geweldloze en tolerante civilisatie ter wereld is. De weigering van de Indiase regering om over kastelozen te praten is volgens de krant te herleiden tot de reële angst dat die mythe in Zuid-Afrika zal exploderen. Toch is zo'n explosie noodzakelijk, zo meent de Hindustan Times, zolang 20% van de bevolking nog wordt behandeld als 'te onrein om menselijk te zijn'. Illustratief daarvoor is een uitspraak van een voorman van de hindoe-nationalisten dat 'het een schending van de mensenrechten is om kaste af te schaffen'.

In een commentaar onder de kop 'India's apartheid' noemt het dagblad The Hindu kastendiscriminatie 'de grootste plaag die ongeveer 300 miljoen mensen in India teistert en een van de meest venijnige ideologieën en permanente sociale ziektes die wereld ooit heeft gekend'. De krant vindt dat 'we op papier vooruit zijn gegaan, maar in werkelijkheid niet' en wil de 'gruwel van India's apartheid' ook internationaal erkend zien. Dat wil ook een commentator in de Deccan Herald, die laat weten dat 'India's racisme' onder meer tot uiting komt in het moedwillig onthouden van basisonderwijs aan kinderen van Dalits 'uit vrees dat ze het hele bouwwerk zullen aanvechten dat de raciale superioriteit en overheersing in stand houdt'.

In haar recente rapport 'Racism and administration of justice' meldt Amnesty International dat de Dalits niet alleen 'lijden onder een breed scala van mensenrechtenschendingen, ondanks wettelijke garanties om hen te beschermen'. Martelingen, verkrachtingen, moorden, buitenrechtelijke executies en talloze wreedheden door 'kastehindoes' zijn daar de meest in het oog springende uitwassen van. Deze blijven volgens Amnesty meestal onbestraft.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Oonk (030-2321340).

Landelijke India Werkgroep
Mariaplaats 4, 3511 LH Utrecht
tel. 030-2321340
fax 030-2322246
e-mail: info@indianet.nl* Statement of the National Human Rights Commission of India on the World Conference Against Racism: http://nhrc.nic.in/vsnhrc/whatsnew.htm.


Landelijke India Werkgroep - 31 augustus 2001