English version of this page   terug
Schriftelijke vragen aan Europese Commissie

Indiener: Max van den Berg
Betreft: Discriminatie van kastelozen (Dalits)
Datum: 20 september 2005


  1. Heeft u kennisgenomen van het rapport "The Missing Piece of the Puzzle: Caste discrimination and the Conflict in Nepal" van het Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ)?

  2. Deelt u visie uit het rapport dat kastendiscriminatie een belangrijke oorzaak is van het conflict in Nepal, maar dat juist 'kastelozen' (Dalits), in het bijzonder vrouwen, hiervan het slachtoffer zijn?

  3. Wat doet de Delegatie van de Europese Commissie voor Nepal en India om kastendiscriminatie als mensenrechtenissue aan de orde te stellen bij respectievelijk de Nepalese en de Indiase regering?

  4. Welke prioriteit heeft de bestrijding kastendiscriminatie in projecten en programma's van de Europese Commissie, de Asian Development Bank, de Wereldbank, UNICEF, UNDP en andere VN-organisaties?

  5. Wat gaat de Europese Commissie doen met de aanbevelingen uit de zogenaamde Kathmandu Dalit Declaration, die tijdens de brede 'International Consultation on Caste-based Discrimination' eind 2005 is aangenomen?

  6. Kunt u een overzicht geven van (mede) door de Europese Unie gesteunde initiatieven en programma's die de bestrijding van discriminatie van kastelozen hoge prioriteit geven?

  7. Welke concrete maatregelen neemt u om ervoor te zorgen dat de Millenniumdoelen, in het bijzonder het doel "halvering van armoede" en Ĺalle kinderen naar schoolĺ, ˇˇk bij kastelozen worden gerealiseerd in (mede) door de Europese Commissie gefinancierde programma's?

  8. In het Joint Action Plan van het EU-India strategisch partnerschap, staat dat er gezamenlijke consultaties en discussies over mensenrechten en democratie gehouden zullen worden. Bent u voornemens in deze discussies ook de discriminatie van kastelozen aan de orde te stellen?Voor antwoorden van de Europese Commissie op deze vragen, klik hier!


Landelijke India Werkgroep - 20 september 2005