English version of this page   terug
Schriftelijke vragen aan Europese Commissie

Indiener: Max van den Berg
Betreft: Multinationale bedrijven werken kinderslavernij in de hand
Datum: 28 november 2005


Uit het zojuist gepubliceerde onderzoek ‘The price of childhood’ blijkt dat multinationale bedrijven Indiase boeren die katoenzaad voor hen produceren veel te weinig betalen om volwassenen in dienst te kunnen nemen. Het gaat om Bayer, Monsanto en Syngenta, alledrie bedrijven die actief zijn op de Europese markt. De boeren zouden bijna 40 procent meer voor hun product moeten krijgen om volwassenen het wettelijk minimumloon van één euro per dag te kunnen betalen. Nu maken zij gebruik van kinderarbeid. De kinderen werken zo´n 13 uur per dag, zelfs tijdens het bespuiten van de gewassen met gevaarlijke pesticiden. De boeren zouden verlies lijden als zij in plaats van kinderen, volwassenen tegen het wettelijk minimumloon in dienst zouden nemen. Dat geldt echter niet voor de multinationale bedrijven.
  1. Deelt de Commissie de mening dat bedrijven Bayer, Monsanto en Syngenta, evenals de betrokken Indiase bedrijven mede verantwoordelijk zijn voor het schenden van mensenrechten, waaronder kinderarbeid, dwangarbeid, het recht op gezondheid en het recht op leven?

  2. Is de Commissie voornemens om de betrokken bedrijven evenals de thuislanden van de bedrijven (respectievelijk Duitsland, Zwitserland en de VS) aan te spreken op hun verplichting zich te houden aan fundamentele arbeidsverdragen die in de Internationale Arbeidsorganisatie overeen gekomen zijn?

  3. Welke initiatieven onderneemt de Commissie om de verbetering van arbeidsomstandigheden wereldwijd en sociale standaarden op de internationale agenda, zoals die van de WTO, te zetten?Voor antwoorden van de Europese Commissie op deze vragen, klik hier!


Landelijke India Werkgroep - 29 november 2005