terug
Schriftelijke vragen aan Europese Commissie

Indiener: Max van den Berg (PvdA) en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks)
Betreft: Budgetsteun aan landen die zich niet serieus inzetten voor bestrijding van kinderarbeid
Datum: 13 december 2005


Op 22 november jl. heeft commissaris Louis Michel 170000 handtekeningen in ontvangst genomen in het kader van de campagne Stop Child Labour - School is the best place to work. Bij deze gelegenheid heeft de commissaris onder meer beloofd geen budgetsteun te geven aan landen die zich niet serieus inzetten om kinderarbeid te bestrijden.

Hoe gaat de commissaris dit criterium toepassen? Wat zijn de minimumvoorwaarden waaraan een land in de strijd tegen kinderarbeid moet voldoen om voor budgetsteun in aanmerking te blijven komen?


Voor antwoorden van de Europese Commissie op deze vragen, klik hier!
Landelijke India Werkgroep - 9 maart 2006