Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - VACATURES

De Landelijke India Werkgroep (LIW) agendeert Indiase mensenrechtenkwesties bij politiek en bedrijfsleven, op basis van onderzoek en nauwe samenwerking met Indiase mensenrechtenorganisaties. Waar mogelijk werken wij hierbij mee aan het realiseren van oplossingen, zoals in het kader van de campagne ‘Stop Kinderarbeid, School is de Beste Werkplaats’.
Drie thema’s staan hierbij centraal : mensenrechten van Dalits (‘kastelozen’), ‘kinderarbeid en onderwijs’ en ‘bedrijfsleven en mensenrechten’.14 april 2016

vacature in PDF

De LIW zoekt een bestuursvoorzitter
en leden voor haar Raad van Advies


De LIW kent een bestuur dat ondersteunend aan directeur en staf werkt op het gebied van financiële zaken, personeelsbeleid en –uitvoering en organisatorische zaken. Dit bestuur maakt ook deel uit van een Raad van Advies, die met de staf meedenkt over beleid en strategie.


Bestuursvoorzitter LIW

Taken:

 • samen met de directeur voorbereiden van beleidsweekend/dagen en vergaderingen van bestuur en Raad van Advies;
 • leiden van vergaderingen bestuur en Raad van Advies (kan evt. gedelegeerd worden);
 • heeft in samensprak met staf een actieve rol in het tot stand komen van nieuw beleid;
 • eerste aanspreekpunt voor de directeur/stafleden;
 • voert functioneringsgesprekken met de directeur samen met een ander bestuurslid.
Inzet / tijdsinvestering:
 • tijdsinvestering betreft 1 beleidsweekend, 6 bestuursvergaderingen en 4 vergaderingen van de Raad van Advies incl. voorbereiding;
 • beschikbaar voor tussentijds overleg;
 • gewenst als de voorzitter zich af en toe incidenteel ook overdag kan vrijmaken.
Houding / vaardigheden:
 • realistisch en pragmatisch;
 • heeft bindend vermogen, is een teamspeler en kan mensen motiveren;
 • is in staat de huidige LIW (met zelfstandige directeur en staf) te begeleiden in de ontwikkeling van een organisatie met primaire focus op India naar focus op Zuid-Azië;
 • heeft strategisch inzicht en kan visie ontwikkelen;
 • moet om kunnen gaan met de combinatie van algemene verantwoordelijkheid (samen met het bestuur) voor het beleid van de LIW en de specifieke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de voorwaardenscheppende taken van het bestuur en het ‘werkgeverschap’.
Kennis / achtergrond:
 • is thuis in één of meer relevante thema’s (bijv. MVO, kinderarbeid, mensenrechten, Dalits);
 • heeft affiniteit met India en bij voorkeur een ander Zuid-Aziatisch land;
 • heeft bij voorkeur relevante bestuurservaring;
 • heeft relevant netwerk in Nederland (en bij voorkeur India of een ander Zuid-Aziatisch land);
 • onderschrijft LIW-missie en beleidsuitgangspunten;
 • onderschrijft/ondersteunt bredere focus op Zuid-Azië.

Leden Raad van Advies

Taken:

Een strategische bijdrage leveren aan beleidsontwikkeling van de LIW door:

 • voorbereiding van en deelname aan drie à vier vergaderingen per jaar;
 • voorbereiding van en deelname aan een jaarlijkse beleidsdag;
 • evt. meedenken over actuele strategische keuzes.
Kennis / achtergrond:
 • kennis van de mensenrechten situatie en politieke context en in een of meer Zuid-Aziatische landen;
 • kennis van/ervaring met internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, kinderarbeid en/of kastendiscriminatie;
 • heeft relevant netwerk in Nederland (en bij voorkeur India of een ander Zuid-Aziatisch land);
 • onderschrijft LIW-missie en beleidsuitgangspunten.
Inzet / tijdsinvestering:
 • circa ½ tot 1 dag per 2 maanden.

Recente voorbeelden van ons werk vindt u hier en hier. Voor meer informatie: www.indianet.nl.

Bij interesse graag contact opnemen met Gerard Oonk: g.oonk@indianet.nl of 030-2321340.