Landelijke India Werkgroep
+++ In solidariteit met rechtelozen in India +++


LANDELIJKE INDIA WERKGROEP - VACATURES

De Landelijke India Werkgroep (LIW) agendeert Indiase mensenrechtenkwesties bij politiek en bedrijfsleven, op basis van onderzoek en nauwe samenwerking met Indiase mensenrechtenorganisaties. Waar mogelijk werken wij hierbij mee aan het realiseren van oplossingen, zoals in het kader van de campagne ‘Stop Kinderarbeid, School is de Beste Werkplaats’.
Drie thema’s staan hierbij centraal : mensenrechten van Dalits (‘kastelozen’), ‘kinderarbeid en onderwijs’ en ‘bedrijfsleven en mensenrechten’.

Er is momenteel geen vacature.