terugPartij van de Arbeid kondigt eigen initiatieven aan m.b.t.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen


Samenvatting van de bijdrage van Wouter Bos (Partij van de Arbeid) aan het Algemeen Overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; 23 Juni 1999, 12.15 uur

De Partij van de Arbeid legde tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken in Oktober 1998 een tiental suggesties op tafel over hoe de overheid Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zou kunnen stimuleren. Na een eerste afwijzende reactie van de staatssecretaris heeft hij inmiddels in een brief aan de Kamer wederom geweigerd het soort initiatieven te nemen waar de Patij van de Arbeid op aandrong.

De Partij van de Arbeid is teleurgesteld over de brief van de staatssecretaris daar deze onvoldoende blijk geeft van een bijdetijdse visie op de verhouding tussen overheid en bedrijfsleven, algemeen belang en eigen belang, en tevens voorbij gaat aan de mogelijkheden die de overheid heeft om -zonder bedrijven wettelijk tot een bepaald gedrag te verplichten- maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren.

De PvdA brengt een drietal suggesties opnieuw in het overleg in, en zal zo nodig op deze gebieden zelf het initiatief nemen, samen met andere belangstellende partijen en maatschappelijke organisaties:

  1. Bedrijven zouden in de verslaglegging kunnen rapporteren over hoe zij omgaan met werknemers- en mensenrechten bij investeringen in het buitenland. Een code wordt niet opgelegd, een bepaalde investering wordt niet verboden, maar het debat daarover wordt wel gestimuleerd.
    Dit initiatief zal naar alle waarschijnlijkheid uitmonden in een initiatief wetsvoorstel.
  2. De overheid mag als opdrachtgever bij grote werken aanvullende eisen stellen aan meedingende bedrijven. Zo'n eis zou het hanteren van de ILO code inzake werknemersrechten kunnen zijn.
  3. De overheid mag van bedrijven die profiteren van subsidies, garanties en kredieten voor het handelen en investeren in het buitenland vragen een zekere minimumstandaard in acht te nemen. Ook hierbij wordt gedacht aan de ILO code.
De Partij van de Arbeid zal tevens bij de Regering aandringen haar rol als aandeelhouder, bijvoorbeeld bij KPN, te gebruiken om actief aan te dringen op een deugdelijke gedragscode.

pagina VERANTWOORD ONDERNEMEN

begin document

Landelijke India Werkgroep - 1 oktober 1999