English version of this page   terug

Vragen van het lid Tjon-A-Ten (PvdA-fractie) aan de minister van Buitenlandse Zaken
over discriminatie van kastelozen (Dalits) (ingezonden 12 september 2005)

1
Hebt u kennisgenomen van het rapport “The Missing Piece of the Puzzle: Caste Discrimination and the Conflict in Nepal” van het Center for Human Rights and Global Justice (CHRGJ)1?

2
Deelt u de visie uit het rapport dat kastendiscriminatie een belangrijke oorzaak is van het conflict in Nepal, maar dat juist ‘kastelozen’ (Dalits), in het bijzonder vrouwen, hiervan het slachtoffer zijn?

3
Wat doen het Nederlandse Consulaat in Nepal en de Nederlandse Ambassade in India om kastendiscriminatie als mensenrechtenissue aan de orde te stellen bij respectievelijk de Nepalese en de Indiase regering?

4
Welke prioriteit heeft de discriminatie van kastelozen als mensenrechtenissue in:
a.  Projecten en programma’s van onder andere SNV Nepal, de Europese Unie, de Asian Development Bank2, de Wereldbank3, UNICEF, UNDP en andere VN–organisaties?
b.  Politieke, culturele, economische en ontwikkelingsrelaties met landen in het bijzonder in Azië en Afrika waar dit probleem zich voordoet?4

5
Wat gaat Nederland doen met de aanbevelingen uit de zogenoemde Kathmandu Dalit Declaration5, die tijdens de brede ‘International Consultation on Caste–based Discrimination’ eind 2004 is aangenomen?

6
Welke bijdrage gaat Nederland leveren om het werk van de twee Speciale Rapporteurs die de VN-Mensenrechtencommissie in april jl. unaniem heeft aangewezen voor het verrichten van grondig onderzoek naar kastendiscriminatie en het formuleren van richtlijnen ter bestrijding daarvan, succesvol te doen zijn?6

7
Kunt u een overzicht geven van (mede) door Nederland gesteunde initiatieven en programma's die de bestrijding van discriminatie van kastelozen hoge prioriteit geven?

8
a.  Welke concrete maatregelen neemt Nederland om ervoor te zorgen dat de Millenniumdoelen óók bij kastelozen worden gerealiseerd in (mede) door Nederland gefinancierde programma's?
b.  Hoe wordt in het bijzonder het Millenniumdoel “Halvering van armoede” voor deze groep gemeten?

9
Bent u bekend met de door het International Dalit Solidarity Network geformuleerde zogenoem-de Ambedkar Principles? Welke maatregelen kan Nederland nemen om te bevorderen dat deze Ambedkar Principles in het kader van het MVO–beleid door Nederlandse bedrijven in de praktijk worden gebracht?71.  New York, 2005. Zie: http://www.indianet.nl/pdf/MissingPieceOfThePuzzle.pdf.
2.  Zie website ADB: de ADB heeft Nepal tot 31–12–2005 US $2.2 miljard geleend. Nepal is nu bezig met Country Strategy Paper 2005–2009.
3.  Zie website World Bank: New Delhi, August 20, 2005: “The World Bank is ready to lend up to US$ 3 billion over the next three years to support a rural infrastructure program in India, called Bharat Nirman, especially to build roads, provide drinking water and establish irrigation facilities in Indian villages, mostly through state level projects.”
4.  Zie petitie 'Stop Kastendiscriminatie – Steun de Dalits!' van het Dalit Netwerk Nederland (CMC, Cordaid, ICCO, Justia et Pax en de Landelijke India Werkgroep): http://www.indianet.nl/dnnpetitie.html.
5.  Zie: http://www.idsn.org/KDD.pdf.
6.  Zie: http://www.indianet.nl/pb050420.html.
7.  Zie: http://www.indianet.nl/ambedkarprinciples.html.


Voor antwoorden van de minister van Buitenlandse zaken op deze vragen, klik hier!

Landelijke India Werkgroep - 13 september 2005