Landelijke India Werkgroep
Nederlandstalige versie  terug


Nieuw rapport: ‘Mind the Gap’


Future in Our Hands, 23-2-2015


Grote merken doen niet genoeg om werknemers in de kledingindustrie en de elektronica-industrie in India te verzekeren van een waardig bestaan

Het rapport Mind the Gap is een gezamenlijke productie van Future in Our Hands (Framtiden i våre hender) in Noorwegen en Civil Initiatives for Development and Peace (Cividep) uit India. Dit zijn beide maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor een eerlijke verdeling van de welvaart in de wereld door middel van aandacht voor de rechten van arbeiders en gemeenschappen. Het onderzoek vergelijkt de arbeidsomstandigheden en lonen in twee verschillende wereldwijde toeleveringsketens die aan de Europese markt leveren. Het gaat om de kledingindustrie in Bangalore die kleding produceert voor bekende Europese winkelketens zoals de Zweedse multinational H & M en de Noorse Varner Group, en de elektronica-industrie in Sriperumbudur (nabij Chennai) waar de elektronicabedrijven Dell en Samsung (uit de VS resp. Korea) hun producten maken.

Geen ‘fatsoenlijk werk’
Het rapport concludeert dat de arbeidsomstandigheden in beide ketens op veel onderdelen onder de universeel erkende normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) zitten en dat het loon van deze werknemers niet kan worden aangemerkt als een 'leefbaar loon'. Ook blijkt uit het onderzoek dat de arbeidsomstandigheden in alle vijf fabrieken nog niet kan worden beschouwd als "Decent work" ("Fatsoenlijk werk"). Dit is een begrip van de ILO dat staat voor het recht op werk in een situatie vrijheid, gelijkheid, veiligheid en menselijke waardigheid. Het rapport belicht de arbeidsomstandigheden bij vijf fabrieken in de kleding- en elektronicasector en vergelijkt het consumptie- en uitgavenpatroon van de werknemers in beide sectoren. Ook wordt bekeken in hoeverre de arbeiders leningen moeten afsluiten voor verschillende redenen en doeleinden, alsmede hun verwachtingen voor de toekomst.

Vakbonden
De bevindingen van de studie tonen aan dat fatsoenlijk werk - en daardoor een menswaardig bestaan - momenteel niet binnen het bereik van de werknemers in de kleding- en elektronicaketens in India ligt. Dit als gevolg van lonen en arbeidsvoorwaarden die ver onder de nationale en internationale normen vallen. Gebrekkig werkgelegenheidsbeleid van de bedrijven en zwakke arbeidsverhoudingen zijn enkele van de belangrijkste oorzaken. In arbeidscontracten is er geen evenwicht tussen de rechten en plichten van werkgevers en werknemers, en aanstellingsbrieven vermelden alleen plichtmatig de rechten van werknemers. Er is in de fabrieken een sterke vijandigheid tegenover vakbonden, en voor zover we weten hebben geen van de fabrieken in het onderrzoek een vakbond erkend. Werknemers die zich proberen te verenigen in een vakbond worden bedreigd of naar verluidt zelfs ontslagen. Degenen die mondig zijn op de werkplek komen niet in aanmerking voor verplichte commissies, zoals de Arbeidscommissie, de Commissie tegen Seksuele Intimidatie en de Gezondheids- en Veiligheidscommissie. Anderen worden gewaarschuwd voor de gevolgen van vereniging in vakbonden op het moment van werving of indienstreding.

Autoritaire managers
Dit sluit een sociale dialoog binnen de industrie uit en staat een werkelijk democratische werkplek in de weg. Werknemers worden ook verhinderd hun klachten te uiten tijdens ‘social audits’ (controles). Een groot deel van de gespannen relaties tussen werknemers en managers zijn het gevolg van de vijandige kijk van managers op vakbonden. Productiedoelstellingen zijn ook buitensporig, en de werkdruk genereert spanningen op de werkvloer en is van invloed op de gezondheid en het welzijn van de werknemers. Veel werknemers werken buiten de wettelijk vastgestelde uren, zonder dat er extra betaald wordt voor overwerk. Dit gedwongen overwerk komt in de plaats van voldoende ontspanning en rust en van sociale en persoonlijke contacten, wat resulteert in wrok en klachten. Autoritaire managers en opzichters behandelen hun werknemers grof (bijvoorbeeld door te schelden) of zelfs op illegale of criminele wijze. Werknemers van vier van de vijf fabrieken zeiden dat ze een aanstellingsbrief ontvingen van hun werkgever. Echter, sommige werknemers hebben weinig inzicht in hoe de arbeidsvoorwaarden van invloed zijn op hun status en rechten op de werkplek.


U kunt het rapport hier downloaden
Landelijke India Werkgroep - 10 maart 2015