Landelijke India Werkgroep
Nederlandstalige versie  terug


Onderzoek naar de gezondheid van tienermeisjes in Zuid-Indiase spinnerijen

Bijna alle meisjes hebben grote lichamelijke en psychische problemen


(LIW, 31 mrt 2015)


Tussen oktober 2014 en februari 2015 deed de organisatie Vaan Muhil een onderzoek naar de gezondheid van de tienermeisjes die in spinnerijen werken in het Tirunelveli district van Tamil Nadu. In totaal waren 193 meisjes die onder het Sumangali Scheme werk(t)en bij het onderzoek betrokken. Het onderzoek vond plaats via groepsinterviews, case-studies en individuele diepte-interviews.

"Het Sumangali Scheme of Thirumagal Thirumana Thittam is een eufemisme voor een ‘kamparbeidersysteem’ dat 15 jaar geleden in de textilel- en kledingfabrieken van west Tamil Nadu werd ingevoerd. Het is niets meer of minder dan een moderne vorm van gebonden arbeid. Onder het Scheme worden ongehuwde meisjes tussen de 12 en 21 jaar van het platteland in grote aantallen door ‘koppelbazen’ geronseld om in de spinnerijen te werken." (Vaan Muhil)

Enkele opvallende en vaak schokkende bevindingen uit het onderzoek zijn:

 • 75% van de meisjes is voor het eerst onder het Sumangali Scheme gaan werken tussen 13 en 16 jaar. Een kwart begon al toen ze 13 of 14 waren.

 • Gevallen waarbij de minderjarige meisjes in toiletten/badkamers of special donkere kamers worden opgesloten als er inspecties zijn komen regelmatig voor. In sommige spinnerijen worden de meisjes naar huis gestuurd als er ambtenaren langskomen.

 • Bijna tweederde van de geïnterviewde meisjes heeft meer dan 3,5 jaar ‘onder Sumangali’ gewerkt. Van de meisjes liet 84% weten dat ze tijdens het werken in de spinnerij een probleem met hun gezondheid hebben gekregen.

 • Meer dan driekwart van de meisjes klaagt dat ze menstruatieproblemen hebben gekregen nadat ze in de spinnerij gingen werken, variërend van onregelmatigheid, overmatig bloeden en (71%) ‘witte vloed’. Veel hebben ook een laag HB en verloren gewicht.

 • Bijna 90% van de jonge werknemers heeft artritus gekregen, vermoedelijk vanwege de lange werkdagen in de spinnerij. Meer dan de helft van hen (55%) heeft last van chronische hoofdpijn en driekwart van slapeloosheid, waarschijnlijk vanwege de regelmatige nachtdiensten.

 • 80% van de meisjes lijdt onder spijsverteringstoornissen en gebrek aan eetlust. Gebrek aan rust en weinig, onregelmatig of slecht voedsel schaadt hun gezondheid. Veel van hen ontwikkelen maagzweren.

 • Van de werkende meisjes heeft 55% bronchitisproblemen vanwege de constante blootstelling aan katoen(stof) en een ongezonde werkomgeving. Veelvuldig hoesten, een piepende ademhaling en een gevoel van verstikking zijn daarvan de verschijnselen.

 • Lange werkdagen, een zware werklast, gebrek aan slaap vanwege het vele overwerk, gebrekkige voeding, continue blootstelling aan katoen, een stressvolle sfeer in de spinnerij en een ongezonde werkomgeving zijn enkele van de oorzaken van de genoemde gezondheidsproblemen.

 • Slechts bij 15% van de meisjes heeft voor het werken in de spinnerij begon een medische controle plaatsgevonden. Dat geldt ook voor vaccinaties en het verstrekken van tabletten voor ontworming.

 • Toiletten en badkamers zijn onvoldoende aanwezig en zijn vaak onhygiënisch.

 • Van de meisjes zegt bijna de helft dat ze vier tot zes uur moesten overwerken, ofwel 12 tot 14 uur aan een stuk, terwijl een kwart van hen elke dag vier uur extra moet werken.

 • Als de meisjes niet in staat zijn om fysiek werk te verrichten of zelfs niet om tijdens hun menstruatie lang te staan, worden ze door de opzichters uitgescholden en geprest om toch overwerk te verrichten.

 • Scheldpartijen en ongewenste intimiteiten door opzichters zijn heel gewoon. De meisjes zijn zeer kwetsbaar en onderdanig en durven daar vaak niet op te reageren omdat ze hun contractperiode moeten afmaken. 44% van de meisjes bevestigt dit patroon.

 • Het gebruik van smerige taal, beledigende en denigrerende opmerkingen, seksueel dubbelzinnige en seksistische opmerkingen – meldt 33% van de meisjes - is heel vernederend voor de meisjes en leidt tot psychische problemen.

 • Ongewenst seksueel gedrag zoals aanraken met seksistische opmerkingen of bedoelingen, het aanraken van borsten, strelen, de wang aanraken, kussen, plotselinge omhelzingen en omarmingen en aan hun kleding trekken komt veelvuldig voor.

 • 18% van de meisjes laat weten dat de opzichters gunsten verlenen aan meisjes die hen wat betreft seksuele toenadering meer of minder tegemoet komen, terwijl ze ruw en hard tegen de meisjes zijn die niet aan hun eisen voldoen. Soms vragen ze deze meisjes ook extra werk te doen.

 • Bijna 90% van de meisjes was sterk van mening dat ze na de start van hun werk in de spinnerijen psychologische problemen hebben gekregen. De helft vond dat ze daardoor ook niet meer normaal met hun familie of vrienden konden omgaan, onder meer omdat ze erg gestrest zijn.

 • Ruim een derde van de meisjes voelde zich altijd eenzaam en nog eens 40% soms. Veel van deze meisjes praten veel in zichzelf.
Het rapport bevat ook een aantal aanbevelingen gericht op betere uitvoeringen van arbeidswetten, andere mogelijkheden voor werkgelegenheid, de rol van lokale besturen, gezondheidszorg en onderwijs en een gezamenlijke aanpak van de problemen.


Zie het volledige rapport: http://www.indianet.nl/pdf/HealthStatusOfAdolescentGirls.pdf (31 mrt 2015)
Zie paper "Sumangali Trend-2015": http://www.indianet.nl/pdf/SumangaliTrend2015.pdf (jan 2015)
Meer informatie over het Sumangali Scheme: http://www.indianet.nl/sumangali.html
Zie het artikel in The Hindu: "Girl workers physically, sexually exploited, reveals survey" (1 apr 2015)


Landelijke India Werkgroep - 15 apr 2015