Landelijke India Werkgroep
Rngelstalige  terug


Childline India Foundation:

‘India heeft drie keer zo veel kindarbeiders dan de volkstelling zegt’


Nishit Kumar, hoofd van Strategic Initiatives bij Childline India Foundation

(Business Today, 20 mei 2015)


Nishit Kumar, hoofd Strategic Initiatives van Childline India Foundation, praat met Sarika Malhotra van Business Today over de aanpak en definitie van kinderarbeid.

Wat zijn – gezien uw ervaring - uw schattingen van de kinderarbeid in India ... is het meer dan wat bij de volkstelling is gebracht?

De definitie van kinderarbeid bij de volkstelling is gebaseerd op arbeid van kinderen onder de 14 die voornamelijk werken en niet naar school gaan. Het getal dat de volkstelling aangeeft is geen echte afspiegeling van de omvang van kinderarbeid in India. Dit komt omdat:

  • de volkstelling kinderen die gerapporteerd worden als schoolgaand maar eigenlijk in de landbouw werken niet meetelt;
  • de volkstelling kinderen die in het huishouden werken niet meetelt;
  • kinderen die in een familiebedrijf of thuis werken buiten beschouwing worden gelaten, ook als ze schoolgaand zijn geregistreerd;
  • de volkstelling een van-deur-tot-deur-onderzoek onder huishoudens is en geen rekening houdt met kinderen die geregistreerd staan als schoolgaand, maar feitelijk werken;
  • ook kinderen die weg zijn gelopen of zijn verhandeld en in grote steden op straat leven niet worden meegeteld.
Volgens onze schattingen is de kinderarbeid in India ongeveer drie keer zo groot als volgens de volkstelling. Wij vinden dat, sinds de Right to Education (RTE) wet van kracht is, elk kind onder de 14 dat werkt - in een gevaarlijke industrie of op andere wijze – een kindarbeider is, en dus in strijd met de wet. De RTE-wet garandeert gratis en verplicht onderwijs voor kinderen tussen 6 en 14. Vandaar dat elk kind dat werkt, zelfs in sectoren of industrie die geboekt staan als ongevaarlijk, kindarbeider is.

Wat is uw mening over de huidige kinderarbeidwet?

In 1979 onderzocht de door de regering benoemde Gurupadaswamy Commissie het probleem van kinderarbeid en concludeerde dat zolang armoede bleef bestaan het moeilijk zou zijn om kinderarbeid volledig uit te bannen. Daarom zou elke poging om kinderarbeid via wettelijke bepalingen uit te bannen geen praktische aanpak. De Commissie adviseerde een verbod op kinderarbeid onder gevaarlijke omstandigheden en een omvattend beleid op meerdere terreinen om de problemen van werkende kinderen aan te pakken. Op basis van de aanbevelingen van de Commissie werd de Child Labour (Prohibition & Regulation) Act (“Kinderarbeidwet”) ingevoerd in 1986. De wet verbiedt de tewerkstelling van kinderen in bepaalde gevaarlijke beroepen en processen en regelt de arbeidsomstandigheden in andere gevallen.

Zal een volledig verbod op kinderarbeid werken?

Het is hoog tijd dat bepaald wordt wie een kind is in India. Volgens de Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act (“Kinderbeschermingwet”) is dat onder de 18, zo ook volgens de Guardians and Wards Act (GAWA), Motor Vehicle Act, Marriage Acts, Election Commission enz. Maar voor kinderarbeid hanteren we nog steeds de leeftijd van 14. Voorafgaand aan de kinderarbeidwet van 1986 onderkende de bovengenoemde Commissie dat arme kinderen werkten voor hun levensonderhoud. Maar dat was in 1986. Sindsdien is India uitgegroeid tot een belangrijke economische wereldmacht met een top-5 positie in de lijsten wat betreft bruto nationaal product enz.
Moet de groei van India niet weerspiegelen in de status van haar kinderen? Kinderen ronden klas 10 af op de leeftijd van 15. Geen kind jonger dan 15 zou ooit moeten werken voor zijn kost, in wat voor werk dan ook. Hooguit zou het toegestaan moeten worden dat kinderen boven de 14 stage lopen tijdens de schoolvakanties. Kinderen tussen 15 en 18 mogen geen gevaarlijk werk doen. Kinderen zouden onder strikte regelgeving mogen werken in films, entertainment, sport en dergelijke. De volkstelling toont aan dat een meerderheid van 15- tot 19-jarigen hun 10de klas niet hebben afgemaakt hebben. Dus hebben ze gewerkt voordat ze 18 werden.

Kan het gebruik van kinderarbeid in de ongeorganiseerde sector worden gecontroleerd, en hoe?

Wat betreft de ongeorganiseerde en thuissector moet vrijwillige naleving van keurmerken worden aangemoedigd. De handelssector moet verantwoordelijk worden gehouden voor de verkoop van maatschappelijk onverantwoorde producten. Voor sectoren die producten maken of diensten verlenen onder een regelgevend orgaan (de winkelwet e.d.) moeten in geval van kinderarbeid automatisch hun vergunning verliezen. Alle armoedebestrijdingsprogramma's, waaronder de Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act (MNREGA), moet als voorwaarde stellen dat er geen kinderarbeid is binnen het gezin dat wordt ondersteund. Kinderen van gezinnen die onder de armoedegrens leven moeten tot hun 18e worden onderhouden door de staat als de kostwinner van het gezin daar niet toe in staat is.


vertaling: LIWLandelijke India Werkgroep - 1 juni 2015