Landelijke India Werkgroep
Engelstalige  terug


Meer dan 3200 mensen in ‘administratieve detentie’: schrap 'wetteloze wetten’ in India


(persbericht Amnesty International India, 12 oktober 2015)


Het aanhoudende gebruik van administratieve detentie-wetten in India om personen op te sluiten zonder aanklacht of proces schendt zowel de rechten van verdachten als van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen. Een interactieve online kaart die vandaag werd gepubliceerd door Amnesty International India laat zien hoe verschillende deelstaten deze wetten nog steeds handhaven om mensen zonder aanklacht of proces vast te houden.

"Elke regering heeft de plicht verdachten van misdaden voor het gerecht te brengen. Maar elke regering heeft ook de plicht om een eerlijk proces te waarborgen, en het strafrechtelijk systeem verliest haar geloofwaardigheid als mensen zonder goede reden worden vastgehouden," zei Abhirr VP, campagnevoerder bij Amnesty International India.

"Administratieve detentie (zie ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Administratieve_detentie) omzeilt de waarborg van een eerlijk proces, en ondermijnt de rechtsstaat." Het Hooggerechtshof heeft administratieve detentie-wetten 'wetteloze wetten' genoemd. Uit gegevens van het National Crime Records Bureau, vrijgegeven in september 2015, blijkt dat meer dan 3200 mensen in administratieve detentie worden gehouden in Indiase gevangenissen in december 2014.

De administratieve detentie-wetten van de centrale overheid omvatten onder meer de National Security Act en de Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act (wet ter preventie van zwarte handel en voor de handhaving van aanvoer van zaken die essentieel zijn voor de samenleving; zie ook http://admis.hp.nic.in/ehimapurti/pbmm1980.htm). Onder de deelstaatwetten zijn o.a. de Jammu and Kashmir Public Safety Act, de Gujarat Prevention of Anti-Social Activities Act (wet ter voorkoming van activiteiten gericht tegen de samenleving), en de Karnataka Prevention of Dangerous Activities Act (wet ter preventie van gevaarlijke activiteiten, in de volksmond ook wel Goondas Act).

De duur van mogelijke detentie onder de deelstaatswetten varieert van zes maanden tot twee jaar. Overheden kunnen preventieve hechtenis opleggen voor een scala aan activiteiten in de verschillende deelstaten, waaronder dranksmokkel, landroof en zelfs videopiraterij. "De procedures en bewijsvoering bij de gewone strafrechtelijke procedure zijn bedoeld om het risico dat onschuldige mensen worden gestraft te minimaliseren. Maar India's administratieve detentie-wetten functioneren als een parallel systeem, en worden gebruikt om personen voor langere tijd vast te houden in plaats van hen aan te klagen en te vervolgen via een rechtbank," aldus Abhirr VP.

"Het niet vervolgen van personen die verdacht worden van strafbare feiten schendt ook de rechten van de slachtoffers op gerechtigheid."

Amnesty International India dringt er bij de centrale en deelstaatregeringen op aan om alle administratieve detentie-wetten in te trekken. Vastgehouden personen moeten worden aangeklaagd voor ‘herkenbaar’ strafbare feiten en snel worden vervolgd in een eerlijk proces, of anders worden vrijgelaten.

Zie de online kaart: https://www.amnesty.org.in/lawlesslaws/.


vertaling Engelstalig persbericht: Landelijke India WerkgroepLandelijke India Werkgroep - 18 oktober 2015