Landelijke India Werkgroep
English version of this page  terug

Ban geweld tegen vrouwen in kledingfabrieken uit!

1 op de 7 kledingarbeidsters in Bangalore’s fabrieken ondervindt seksueel geweld op het werk


Sisters for Change, 28-6-2016


Bangalore - Een nieuw rapport, op 25 juni gepubliceerd door Sisters For Change en Munnade, stelt dat 1 op de 7 vrouwelijke werknemers in kledingfabrieken in Bangalore tot seksuele handelingen of geslachtsgemeenschap werd gedwongen en dat 1 op de 14 fysiek geweld heeft ondervonden op de werkplaats. 80% van de kledingarbeidsters meldt dat haar gezondheid en veiligheid in gevaar zijn als gevolg van de arbeidsomstandigheden, en 1 op de 4 voelt zich onveilig op het werk. In 90% van de gevallen zijn de daders mannelijke opzichters of afdelingschefs.

Het rapport, Eliminating violence against women at work: Making sexual harassment laws real for Karnataka’s women garment workers (“Uitbanning van geweld tegen vrouwen op het werk: Maak de wetten tegen seksuele intimidatie tot werkelijkheid voor kledingarbeidsters in Karnataka”), levert bewijs via een representatief onderzoek onder vrouwelijke arbeiders eind 2015, en documenteert een reeks gevallen van geweld en intimidatie. Uit de bevindingen blijkt dat mannelijke daders vrijwel straffeloos hun gang kunnen gaan: waar seksuele intimidatie werd gemeld aan het management, werden slechts in 3,6% van de incidenten disciplinaire maatregelen genomen tegen de daders, maar werd in geen van de gevallen een strafrechtelijke klacht ingediend.

Geen klachtenprocedure
Het verslag getuigt van een schokkend gebrek aan naleving van de Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act 2013 (“Wet met betrekking tot seksuele intimidatie van vrouwen op het werk“) in fabrieken op Mysore Road en Peenya, de industriegebieden van Bangalore. De meerderheid van de kledingfabrieken – door werknemers geschat op 75% - heeft geen functionerende klachtenprocedure of interne klachtencommissie, zoals de wet vereist.

Het rapport doet negen praktische aanbevelingen om de uitvoering van de wet m.b.t. seksuele intimidatie van vrouwen op de werkplek te verbeteren, Daarbij staat centraal dat de State Commission For Women ("Staatscommissie voor Vrouwen") stappen moet ondernemen om de verschillende statutaire organen die verantwoordelijk zijn voor de toepassing van de wet te coördineren, en departementale richtlijnen moet opstellen om hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden definiëren.

Het volledige rapport vindt u hier.

Zie ook "How Sexual Harassment Has Scarred Women In India's Garment Industry" (NDTV)


[vertaling: LIW]
Landelijke India Werkgroep 1 juli 2016